track=xYp0HlEv-9JsDG1DGZXCm_Q;Programoversikt · Programme overview

advertisement
Programoversikt · Programme overview
Kompetanse innen kabelmanagement · Competence in cable management
PFLITSCH
Kompetanse innen
kabelmanagement
PFLITSCH
Competence in
cable management
PFLITSCH-kabelkanaler og kabelgjennomføringer står overalt i den indistruelle verden for
kvalitet „Made in Germany“ – tydelig merket
med det sekskantede varemerket med sine karakteristiske tolv riller.
PFLITSCH regnes som trendsetter for denne teknologien. Mange systemer som i dag gjelder
som standard, har sin opprinnelse i den tekniske kreativiteten til mellomstore firmaer.
Funksjonelle produktløsninger kombinerer
PFLITSCH med et tilbud for tjenesteytelser som
rekker fra CAD-planlegging frem til monteringsklare komponenter. Verktøy for optimal
montering hører også med til dette. Dette
resulterer I transparente kostnader og høy sikkerhet.
PFLITSCH trunking and cable glands are synonymous throughout the industrialised world
with quality “Made in Germany” – clearly marked by the hexagonal trademark with its characteristic twelve grooves.
PFLITSCH is considered the trendsetter in these
technologies. Many systems that are today
considered standard have their roots in the
technical creativity of this medium sized company. PFLITSCH combines functional product
solutions with a range of services that extends
from CAD planning through to ready to install
assemblies. Tools for optimum installation and
assembly are also part of the range. This creates unique cost transparency and security.
2
1
2 · Programoversikt/Programme overview 2012
2
PFLITSCH-kunder over hele verden leveres via
et nettverk av dyktige importører og salgspartnere med innovative og praksisorienterte produkter. Ideer og krav fra markedet omsettes
konsekvent til løsninger klart for markedet.
Mer enn 12.000 systemdeler med internasjonal
godkjenning er resultatet fra denne målorienterte utviklingen. PFLITSCH-produkter er dermed rimelig i ordets sanne betydning da de er
pålitelige og har lang levetid.
Hovedfokus er maskin- og anleggsbygging,
elektroindustri, energiproduksjon og -fordeling, fornybare energie samt jernbaneindustri, kjemisk industri, farmasøytisk industri,
næringsmiddelindustri samt området innen
roboter og automasjon.
PFLITSCH garanterer en gjennomført høy kvalitet som både nasjonalt og internasjonalt er
sertifisert av prøveinstitutter og testet i eget
prøvelaboratorium.
Det er tilgjengelig blant annet klimaskap,
strekk-, støt- og trykkprøvingmaskiner, anlegg
for støv- og vannbeskyttelse, EMC-måleteknikk
og en 3-D-måleautomat til disposisjon.
PFLITSCH customers the world over are supplied with innovative and practically-oriented
products via a network of experienced importers and sales agents. Ideas and market
requirements are systematically converted into
market-ready solutions.
Over 12,000 system components with international certification are the result of such objective-oriented development. This means that
PFLITSCH products provide value for money in
the truest sense of the word – because they have
a very long service life and are highly reliable.
Our target industries are machinery and equipment, the electrical industry, energy production
and distribution, renewable energies, the railway, chemical, pharmacy and food industries
together with robotics and automation.
PFLITSCH guarantees consistently high quality
standards that are certified by testing institutes
both nationally and internationally and are monitored at our own testing laboratory.
For this purpose, climatic exposure test cabinets, tensile, impact and compression testing
machines, dust and water ingress testing systems, EMC measurement and test equipment
and an automatic 3D measurement system are
available.
3
3
Fig. 1: PFLITSCH firmaoversikt
Fig. 1: PFLITSCH company premises
Fig. 2: PFLITSCH presenterer seg på HANNOVER
MESSE 2012
Fig. 2: PFLITSCH at the 2012 HANNOVER MESSE
Fig. 3: PFLITSCH administrasjonsbygning
Fig. 3: PFLITSCH administration building
Programoversikt/Programme overview 2012 · 3
blueglobe®
Kabelgjennomføringer – mye
bedre enn standarden
blueglobe®
Cable glands – far better than the
standard
1
Produktbeskrivelse
Product description
·· Få artikler for et bredt bruksområde
·· Low number of parts for a wide range of
applications
·· Kuleformet tetningsinnsats sørger for meget
høy strekkavlastning opptil klasse B,
EN 50262.
·· Uttrekkbart inntak for store tetningsområder
·· Removable inlet for high sealing ranges
·· Beskyttelsesgrad IP 68 til15 bar og IP 69K
·· Type of protection IP 68 up to 15 bar and
IP 69K
·· Kabelgjennomføringer av messing, rustfritt
og kunststoff
2
·· Spherical sealing insert ensures very high
strain relief up to class B, EN 50262.
·· Tetningsinnsats av TPE og høytemperatursilikon
·· M10 til M85, kabeldiametere fra 2 mm til
76 mm
·· Oversiktlig merking på gjengeparti og pakningsinnsats
·· Flere Varianter for næringsmiddelindustri
·· Ex- og EMC-løsninger (se s. 6+7)
·· Cable gland bodies of brass, stainless steel
and plastic
·· Sealing inserts of TPE and high-temperature
silicone
·· M10 to M85, cable diameters from 2 mm to
76 mm
·· Clear markings on the pressure screw and
sealing insert
·· Variant available for use in the hygiene sector
·· Explosion protection and EMC solutions (see
pages 6+7)
3
Fig. 1: Næringsmiddelindustri blueglobe CLEAN®
Fig. 1: Hygienic cable gland blueglobe CLEAN®
Fig. 2: blueglobe® kabelgjennomføringer av
messing, PA og rustfritt
Fig. 2: blueglobe® cable glands in brass, PA and
stainless steel
Fig. 3: Høytemperaturkabelgjennomføringer
blueglobe HT®
Fig. 3: High temperature cable gland blueglobe HT®
4 · Programoversikt/Programme overview 2012
blueglobe®
blueglobe®
Den fremtidsorienterte kabelgjen-
The future-oriented cable gland for the
nomføring med høyeste krav
most exacting requirements
Produktbeskrivelse
Product description
·· Et modulsystem med 6.000 komponenter
muliggjør spesiale løsninger
(M6-M120/Pg 7-Pg 48).
·· Modular system with 6,000 components
facilitates custom solutions
(M6-M120/Pg 7-Pg 48).
·· Tetningsinnsatser for en eller flere kabler,
flat- og spesialkabler samt for forkonfeksjonerte kabler
·· Sealing inserts for single or multiple cables,
flat and special cables and for pre-assembled
cables
·· Kabelgjennomføringer av messing, rustfritt,
PA- og PVDF-kunststoff
·· Cable gland bodies of stainless steel, PA and
PVDF plastic
·· Tetningsinnsatser av TPE,TPE-V og silikon
med god holdbarhet og høye brukstemperaturer
·· Sealing inserts of TPE, TPE-V and silicone
that are highly resistant and have a wide
range of operating temperatures.
·· Myk klemming sikrer beskyttelsesgraden
IP 68 opptil 10 bar
·· „Soft pinching“ ensures compliance with
type en protection IP 68 up to 10 bar.
·· Metriske og PG-tilkoplingsgjenger samt NPTog tomme-tilkoplingsgjenger
·· Metric and Pg connection threads together
with NPT and inch connection threads.
·· Vinkelforskruninger for en 90°-kabelføring
·· Elbow cable glands for routeing cables
through 90°
·· Kan kombineres med slanger (se s. 8)
·· Ex- og EMC-varianter (se s. 6+7)
UNI Dicht®
Individualitet fra seriemodulen
UNI Dicht®
Individuality thanks to the
modular system
·· Can be combined with hoses (see page 8)
·· Explosion protection and EMC solutions
(see pages 6+7)
Fig. 1: UNI multippel kabelgjennomføringer
Fig. 1: UNI Multiple cable gland
Fig. 2: UNI Wellrohr® kabelgjennomføringer
(korrugert rør)
Fig. 2: UNI corrugated hose cable gland
Fig. 3: Vinkel med UNI Dicht® kabelgjennomføringer
Fig. 3: Elbow with UNI Dicht® cable gland
Fig. 4: UNI Dicht® M120 og M6
Fig. 4: UNI Dicht® M120 and M6
1
Fig. 5: UNI multippel med spaltet tetningsinnsats
for forkonfeksjonerte kabler
Fig. 5: UNI Multiple with slotted sealing insert for
pre-assembled cables
2
UNI Dicht®
UNI Dicht®
Den pålitelige kabelgjennomførin-
The proven cable gland for a
geren for mangfoldig bruk
diverse range of applications
3
4
5
Programoversikt/Programme overview 2012 · 5
ATEX-
Produktbeskrivelse
Product description
kabelgjennomføringer
Maksimal sikkerhet i
Ex-området
·· Godkjent for apparatklasse II gasser, støv og
i tenningsbeskyttelsestypene e (øket sikkerhet) og d (trykkfast kapsling)
·· Certified for equipment class II gases, dusts
and for ignition protection categories Ex e
(increased safety) and Ex d (explosion/flameproof)
·· Kan brukes i områdene til sonene 1, 2, 21
og 22
ATEX cable glands
·· Produktegenskaper til UNI Dicht og blueglobe® bevares (side 4+5)
®
Maximum safety in potentially
explosive atmospheres
·· M8 til M85/Pg 7 til 48
·· Godkjent iht EN 50014 og EN 50019
·· Beskyttelsesgrad IP 68
·· Forskruningslegeme av messing, rustfritt og
PVDF-kunststoff
·· IECEx og Gost godkjent
·· Can be used in potentially explosive zones 1,
2, 21 and 22
·· The product characteristics of UNI Dicht®
and blueglobe® remain unaffected (pages
4+5).
·· M8 to M85/Pg 7 to Pg 48
·· Certified in accordance with EN 50014 and
EN 50019
·· Type of protection IP 68
·· EMC-varianter
·· Cable gland bodies of brass, stainless steel
and PVDF plastic
·· Multippel-kabelgjennomføringer
·· IECEx and Gost certified
·· EMC variants
·· Multiple cable glands
1
2
Fig. 1: blueglobe®-kabelgjennomføringer med
ATEX-identifikasjon
Fig. 1: blueglobe® cable gland with ATEX marking
Fig. 2: Blindplugg godkjent iht. ATEX
Fig. 2: Blind plug certified in accordance with ATEX
Fig. 3: Reduksjon med ATEX-identifikasjon
Fig. 3: Reduction piece with ATEX marking
Fig. 4: UNI Dicht® PVDF-kabelgjennomføringer med
ATEX-godkjenning
Fig. 4: UNI Dicht® PVDF cable gland certified in
accordance with ATEX
6 · Programoversikt/Programme overview 2012
Med ATEX-løsninger fra PFLITSCH
ATEX solutions from PFLITSCH –
alltid på den sikre siden
Always on the safe side
3
4
EMC-kabelgjennomføringer
Utmerkede
dempningsverdier og
enkel montering
EMC cable glands
Exceptional attenuation values and
simple installation
1
Produktbeskrivelse
Product description
·· Forskjellige EMC-kabelgjennomføringer for
forskjellige anvendelser
·· Various EMC cable glands for different applications
·· M12 til M85/Pg 9 til Pg 48
·· M12 to M85/Pg 9 to Pg 48
·· Sikker 360°-kontaktering
·· Secure 360° contact
·· Høy dempning kontrollert iht.
IEC 62153-4-40
·· High attenuation level certified to
IEC 62153-4-40
·· Tåler høy strømstyrke
·· High current-carrying capacity
·· „Soft pinching“ sealing principle
·· Tetningsprinsipp myk klemming
·· Varianter fra UNI Dicht - og blueglobe programmet
·· Variants from the UNI Dicht® and blueglobe®
range
·· Kabelgjennomføringer av messing og Rustfritt materiale
·· Cable gland bodies of brass and stainless
steel
·· Varianter med Ex-beskyttelse
·· Explosion protection solutions
·· KoKeT - målemetode utviklet av PFLITSCH
for bestemmelse av skjermeffekten iht. IECnorm 62153-4-10
·· KoKeT® – a measurement method developed by PFLITSCH to determine the shielding
effect in accordance with IEC Standard
62153-4-10
®
®
®
·· Marine-egnede løsninger
·· Marine-capable solutions
EMC-kabelgjennomføringer
fra PFLITSCH for
EMC cable glands from
støyfrie bruksområder
applications
2
3
PFLITSCH for interference-free
4
Fig. 1: blueglobe TRI®
Fig. 1: blueglobe TRI®
Fig. 2: UNI IRIS®
Fig. 2: UNI IRIS®
Fig. 3: UNI EMC
Fig. 3: UNI EMC
Fig. 4: UNI Entstör
Fig. 4: UNI Entstör
Fig. 5: KoKeT® målemetode
Fig. 5: KoKeT® measurement method
5
Programoversikt/Programme overview 2012 · 7
Slange-
Produktbeskrivelse
kabelgjennomføringer
for mekanisk beskyttelse
·· Kabelgjennomføringer med slangeadaptere
·· Cable glands with hose adapters
·· Kompatibel med UNI Dicht -systemet
·· Compatible with the UNI Dicht® system
·· Passer for korrugerte rør og forskjellige slanger
·· Suitable for corrugated hoses and different
types of tube
·· UNI Dicht®-tetningsprinsipp garanterer beskyttelsesgraden IP 68 for kabelen.
·· The UNI Dicht® sealing principle ensures
cable sealing to type of protection IP 68.
·· Adapter for glatte slanger, slanger med
stålfletting, korrugerte rør m.m.m.
·· Adapter for smooth hoses, hoses with steel
braiding, corrugated hoses and much more
·· Slange-kabelgjennomføringer med EMCbeskyttelse
·· Hose cable glands with EMC protection
Hose cable glands
for mechanical protection
Product description
®
·· Metriske og PG-tilkoplingsgjenger, tommer
og NPT
·· Individuelle tilpasninger til andre slangetyper
·· Individual adaptation to other types of hose
possible
·· Enkel montering
·· Simple to install
Slange-slangeforskruninger
Hose cable glands from PFLITSCH:
fra PFLITSCH: den kraftige komplette-
An excellent complement to the
ringen for UNI
1
2
Fig. 1: UNI UL-slange-kabelgjennomføringer
Fig. 1: UNI UL hose cable gland
Fig. 2: UNI SVD-slange-kabelgjennomføringer
Fig. 2: UNI SVD hose cable gland
Fig. 3: UNI Wellrohr® kabelgjennomføringer
(korrugert rør)
Fig. 3: UNI corrugated hose cable gland
Fig. 4: Slangestusser
Fig. 4: Hose connector
4
8 · Programoversikt/Programme overview 2012
·· Metric and Pg connection thread, inch and
NPT
Dicht®-modulen
UNI Dicht® modular range
3
MatchClampTM
Varig kabelføring med
høyeste sikkerhet
MatchClamp™
Highly secure non-detachable
cable entry
1
Produktbeskrivelse
Product description
·· Varig forbindelse ved pressing av
MatchClampTM-muffen
·· Non-detachable connection through pressing the MatchClamp™ sleeve
·· Meget høy strekkavlastning
·· Very high degree of strain relief
·· Kundespesifikk dimensjonering
·· Customer-specific design
·· Materialer messing, aluminium, rustfritt og
titan
·· Materials: brass, aluminium, stainless steel
and titanium
·· Oppnår beskyttelsesgraden IP 68 hhv. IP 69K
·· Achieves type of protection IP 68 and IP 69K
·· For kabeldiametere fra 2 mm til 30 mm
·· For cable diameters of between 2 mm and
30 mm
·· 90°-bøyning mulig
·· 90° bends possible
·· Løsninger for EMC-beskyttelse
·· Solutions for EMC protection
·· Rask bearbeiding, mindre plassbehov
·· Fast fitting and low space requirements
··
2
3
4
MatchClampTM–
MatchClamp™ –
Varig forbindelse alternativet for
Non-detachable alternative for
spesielle anvendelser
special applications
Fig. 1: MatchClampTM sine mange varianter
Fig. 1: The wide range of MatchClamp™ product
variants
Fig. 2: Verktøy for pressing av MatchClampTMmuffer
Fig. 2: Tool for pressing the MatchClamp™ sleeves
Fig. 3: Pressing
Fig. 3: The pressing process
Fig. 4: MatchClampTM-muffe presset på kabelen
Fig. 4: MatchClamp™ sleeve pressed onto a cable
Programoversikt/Programme overview 2012 · 9
Flens-systemer
Sikker innføring også for
konfeksjonerte kabler
Flange systems
Produktbeskrivelse
Product description
Secure cable entry, even for
pre-assembled cables
·· Delbart flenssystem for kabelinnføring konfeksjonerte kabler
·· Splittable flange system for the insertion of
pre-assembled cables
·· For kabeldiametere fra 2,0 mm til 20,5 mm
·· For cable diameters of 2.0 mm to 20.5 mm
·· UNI Dicht -tetningsprinsipp sørger for sikker
kabelbeskyttelse og høy strekkavlastning
·· UNI Dicht® sealing principle ensures secure
cable protection and a high degree of strain
relief.
®
·· Kan kombineres med tetningsinnsatsene fra
UNI Dicht®-systemet
·· Omløpende tetning sikrer beskyttelsesgraden IP 66.
·· Rammeplate og trykkskruer av PA-kunststoff
·· Passer i standard-plateutskjæringer for
24-polete pluggforbindelser.
·· Can be combined with the sealing inserts
from the UNI Dicht® system
·· Circumferential seal ensures that the type of
protection IP 66 is achieved.
·· Frame plate and pressure screws made of
PA plastic
·· Fits in standard sheet-metal cut outs for
24 pole plug connectors.
UNI FLANSCHTM fra PFLITSCH:
UNI Flange® from PFLITSCH:
den delbare varianten for
The splittable variant for pre-
konfeksjonerte kabler
assembled cables
1
2
Fig. 1: UNI FLANSCHTM bygget inntil en maskin
Fig. 1: UNI Flange® installed on a machine
Fig. 2: UNI FLANSCHTM i sine enkeltdeler
Fig. 2: The individual parts of a UNI Flange®
Fig. 3: Sammenføyning av enkeltdelene
Fig. 3: Assembly of the individual components
Fig. 4: UNI FLANSCHTM i bruk
Fig. 4: UNI Flange® application
10 · Programoversikt/Programme overview 2012
3
4
Komponentgrupper
Systemer klare til installasjon
til fast pris
Assemblies
Ready-to-install systems
at fixed prices
1
Produktbeskrivelse
Product description
·· Planlegging, prosjektering, produkter og
montering – alt fra ett firma
·· Planning, project engineering, products and
installation – all from under one roof
·· Kabelkanal-komponentgrupper leveres til
avtalt tid med fast pris
·· Cable trunking assemblies that are ready to
install on-time, for a fixed price.
·· Utsparinger, festeanordninger individuell for
kunden eller kundespesifikke lakkeringer
·· Customised cutouts, mounting components
or customer-specific paintwork
·· CAD-system easyRoute støtter ved den individuelle linjeplanleggingen og genererer
stykk- og bestillingslister.
·· The easyRoute CAD system supports individual trunking routeing and generates part
and order lists.
·· Dataene for PFLITSCH-kabelgjennomføringer
i alle standardiserte format står klart online
over hele verden.
·· Global online access to the data for
PFLITSCH cable glands in all of the common
formats available.
·· I PFLITSCH-testlaboratoriet testes kjente og
nye komponenter i henhold til internasjonale
standarder.
·· In the PFLITSCH testing laboratory both
existing and new components are tested to
international standards.
2
3
Komponentgrupper fra
PFLITSCH –
Assemblies from PFLITSCH –
Individuelle løsninger: alt fra
source
Custom solutions from a single
ett firma
4
Fig. 1: Fig. 1:
Prosjektering av kanaler i easyRoute
Routeing of trunking in easyRoute
Fig. 2: Fig. 2:
Strekkavlastningstest
Testing of the strain relief
Fig. 3: Konfeksjonering av industri-, PIK- og
gitterkanaler
Pre-assembly of Industrial- and PIKTrunking and wire trays
Fig. 3:
5
Fig. 4: I
Fig. 4: Industrikanal med kabelgjennomføringer
Industrial-Trunking with cable glands
Fig. 5: Tegning tverrsnitt UNI Dicht®
kabelforskruning
Cross-sectional view of a UNI Dicht® cable
gland
Fig. 5: Programoversikt/Programme overview 2012 · 11
Industri-kanal
Produktbeskrivelse
Product description
Den økonomiske og sikre
kabelføringen
·· Individuelt forlegning ved hjelp av formstykker som vinkler, utganger eller kryssinger
·· Individual trunking routeing using accessory
fittings such as angles, outlets or crossings
·· Tverrsnitt fra 50 mm x 50 mm til 300 mm x
150 mm
·· Cross-sections from 50 mm x 50 mm to
300 mm x 150 mm
·· Kanal kan åpnes på hele strekningen på
forskjellige dekselposisjoner.
Fordel: Kabler kan legges inn.
·· The trunking can be opened in various cover
positions over the entire length.
Benefit: The cables can be inserted.
·· Tredimensjonal strekningsføring ved hjelp av
formstykker
·· Three-dimensional routeing using accessory
fittings
·· Robust konstruksjon med få grader
·· Robust and low-burr construction
·· Forskjellige deksler står til disposisjon
·· Different cover latches are available
·· Kanaler og deksler av stålplater, rustfritt og
kundespesifikk lakkering
·· Trunking and covers are made of sheet steel
and stainless steel and can be painted according to the customer’s specifications
Industrial-Trunking
The economic and secure
cable routeing solution
·· Strekningsforløp kan planlegges i OnlineTool easyRoute
·· Automobil-kanal for gulvinstallasjon med
trinnlaster opptil 1.200 N
Info:
Omfattende maskin- og verktøy- program
for kutting og utsparinger se side 15.
1
Fig. 1: Kabelstrekning med formstykker og
avtakbart deksel
Fig. 1: Trunking run using accessory fittings and
removable cover
Fig. 2: Utsparinger på siden med kantbeskyttelse
Fig. 2: Lateral cutouts with edge protection
12 · Programoversikt/Programme overview 2012
·· The trunking routeing can be designed using
the online easyRoute tool
·· Automobile-Trunking for floor-mounted
installation with walk-on loading of up to
1,200 N
Info:
For our comprehensive range of machines
and tools for cutting trunking to length and
making cutouts please see page 15.
Industri-kanaler fra PFLITSCH:
Industrial-Trunking from PFLITSCH:
det gjennomprøvde multitalentet
The proven multi-talent
2
PIK-kanal
Kabelføring for mindre omfang
PIK-Trunking
Small volume cable routeing
1
Produktbeskrivelse
Product description
·· Installasjonskanal for mindre kabelmengder
·· Installation trunking for a small number of
cables
·· Tverrsnitt fra 15 mm x 15 mm til 200 mm x
60 mm
·· Kan gjennomgående omlegges
·· Kan kombineres med industri-kanalen
·· Kan lukkes med praktisk snapplokk
·· Kan åpnes over hele lengden.
·· Formstykker for tredimensjonal strekningsføring
·· Kantbeskyttelse for kabelutganger på siden
og på kanalenden
·· PIK-kanalen kan fås i stålplater, rustfritt og
med kundespesifikk lakkering.
Info:
Maskiner og verktøy for bearbeiding av kanalen se side 15.
·· Cross-sections of 15 mm x 15 mm to
200 mm x 60 mm
·· Can be tilted along its whole length
·· Can be combined with the IndustrialTrunking
·· Can be closed with the practical snap-on
cover.
·· Can be opened along its whole length
·· Accessory fittings can be used to achieve a
three-dimensional trunking routeing
·· Edge protection for lateral cable outlets and
at the end of the trunking
·· The PIK-Trunking is available in sheet steel
and stainless steel and can be painted according to the customer’s specifications.
2
Info:
For machines and tools for working with the
trunking please see page 15.
PIK-kanaler fra PFLITSCH:
PIK-Trunking from PFLITSCH:
det praktiske alternativet for mindre
The practical alternative for small
kabelmengder
cable volumes
3
Fig. 1: PIK-kanal med utsparing på siden og
kabelgjennomføringer
Fig. 1: PIK-Trunking with lateral cutout and cable
gland
Fig. 2: PIK i forskjellige dimensjoner
Fig. 2: PIK-Trunking of different dimensions
Fig. 3: PIK-kantbeskyttelse som festes med en
låsetapp
Fig. 3: PIK edge protection that is fixed into the
trunking using a locking tab.
4
5
Fig. 4: Utsparing på siden av PIK-kanalen, som er
utstyrt med forskjellige plastplater
Fig. 4: Lateral cutouts in the PIK-Trunking that are
covered with different plastic panels.
Fig. 5: T-koplingsstykke for PIK-kanaler
Fig. 5: T-connector for PIK-Trunking
Programoversikt/Programme overview 2012 · 13
Gitter-kanaler
Enkelt konfeksjonert og
raskt montering
Wire trays
Simply assembled and
quickly installed
2
1
Produktbeskrivelse
Product description
·· Åpent kabelkanalsystem av stål galvaniskt
forniklet, varmforsinket og rustfritt
·· Open cable trunking system made of hot-dip
galvanized steel, electroplated with nickel
and stainless steel
·· Få komponenter
·· Oversiktlig og fleksibelt
·· Enkel å rengjøre
·· Strekningskonfeksjon uten formstykker
3
·· Low part count
·· Clarity and flexibility
·· Easy to clean
·· Kan lukkes ved forskjellige dekselvarianter
·· Trunking can be routed without using accessory fittings
·· Forskjellige gitter-kanal-former
·· Can be closed using a variety of cover variants
·· Solide trådtverrsnitt med høy stabilitet og få
opphengninger
·· Various wire tray shapes
·· Single Wire System® (SWS®) for føring av
enkelte kabler
·· Kan også fås som komponentgruppe
·· Robust wire cross-sections of high strength
and with few suspension points
·· Single Wire System® (SWS®) for routeing
individual cables
·· Also available as assemblies
4
Fig. 1: Bredt program av gitter-kanal
Fig. 1: Wide range of wire trays
Gitter-kanalen fra PFLITSCH:
Wire trays from PFLITSCH:
Den åpne varianten for krav-
The open variant for demanding
Fig. 2: T-kryssing mulig uten formstykke
Fig. 2: T-crossing possible without accessory fittings
store bransjer
industries
Fig. 3: Praktisk deksel for gitter-kanalen
Fig. 3: Practical cover for the wire trays
Fig. 4: Single Wire System® (SWS®)
Fig. 4: Single Wire System® (SWS®)
14 ·Programoversikt/Programme overview 2012
Verktøy og maskiner
Effektiv bearbeiding enkelt gjort
1
Tools and machines
2
Produktbeskrivelse
Product description
·· Maskiner og verktøy for bearbeiding av kabelkanalene, også mulig på monterte kanaler
·· Machines and tools for working on the cable
trunking, even on installed trunking
·· Skjære- og stanseverktøy for industri- og PIKkanal
·· Cutting and stamping tools for Industrial
and PIK-Trunking
·· Hydrauliske og manuelle drivverk
·· Hydraulically and manually operated drives
·· Kutting, utsparinger på siden eller hull lykkes
presist
·· Precise cutting to length, making lateral cutouts and holes
·· Mobile verktøy for utstansing på siden
·· Mobile tools for lateral notching
·· Mobil gitter-kanalsaks for utstansing av steg
·· Mobile wire tray shears for notching the side
walls
·· Rask amortisering ved tidsbesparelse
·· Snitt og utsparinger med få grader
Working professionally and
expeditiously
·· Rapid return on investment through time
savings
·· Low-burr cutting and cutouts
Verktøy og maskiner
fra PFLITSCH:
Tools and machines
Arbeide profesjonelt og tidsbespa-
Efficient working made easy
from PFLITSCH:
rende
3
Fig. 1: Mobilt utstansingsverktøy
Fig. 1: Mobile notching tool
Fig. 2: Mobil gitter-kanalsaks Mini
Fig. 2: Mobile wire tray shears - mini
Fig. 3: HS PIKCut
Fig. 3: HS PIKCut
Fig. 4: Verktøy for bearbeiding av kanaler
Fig. 4: Tools for working on trunking
4
Programoversikt/Programme overview 2012 · 15
PFLITSCH programme overview NO_GB 3.0
PRINTED IN GERMANY
Concept, Text, Layout, Satz: PFLITSCH
Photography: PFLITSCH, Seuthe
Print: Köllen Druck & Verlag GmbH
E&OE. We reserve the right to make technical modifications.
Programme overview NO_GB_10/2012 · PFLITSCH GmbH & Co. KG
PFLITSCH GmbH & Co. KG
Ernst-Pflitsch-Straße 1 F Nord 1
D-42499 Hückeswagen
Phone: +49 2192 911- 0
Fax:
+49 2192 911- 220
E-Mail: info@pflitsch.de
Internet: www.pflitsch.de
Download