CFO og controllerdag Molde 26.03.14.pdf

advertisement
PwC Consulting
Bli ledelsens viktigste
sparringspartner
Fagseminar for CFO og
controllere
Molde 26.03.14
Fagseminar for CFO og Controllere
08.00
Registrering og kaffe
08.30
Velkommen v/Jorid Søvik (MNF)
08.35
Introduksjon v/ Oddvar Sandnes
08.45
"Forretningsforståelse
v/ Trond Stabekk ( Kongesberg Automotive)
09.50
PAUSE
10.00
"Kommunikasjonsferdigheter"
v/ Henning Lampe-Olsen (AFF)
11.15
LUNCH
11.45
"Beste praksis ved modellering"
v/ PwC Deals
Ca. 13.00
PwC
Slutt på offisielt program
PwC Møre og Romsdal
Et kompetansemiljø i
utvikling og vekst
Fra 1 til 4 kontor
5
4
3
Kristiansund
i 09
2
Ulsteinvik i 06
Molde i 02
1
1
Ålesund i 92
PwC
2
3
4
Fra 3 til 40 kompetente medarbeidere
5
4
40 i 14
3
18 i 01
2
9 i 96
1
3 i 92
PwC
1
2
3
4
Utvikling av lokal bransjekompetanse og
tjenestespekter
Juridiske
IT-revisjontjenester
IFRS i 05 i 09
i 10
Bank og
forsikring i
Sox i 03
01
Børs i 97
Energi i 96
PwC
Rådgivning
i 10
Noen av våre revisjonskunder
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Havila Shipping ASA
Havila Ariel ASA
Sølvtrans Holding ASA
Rem Offshore ASA
Ulstein Group ASA
Havila AS
Ulsmo AS
Golden Energy Offshore AS (Aries)
Island Offshore AS
Fjord 1 MRF AS
Ørskog Sparebank
Møretrygd Gjensidig Forsikring
Tussa Kraft AS
Rauma Energi AS
PwC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Landkreditt Finans AS
Aalesund Fotball AS
Hustadlitt AS/Norsk Mineral AS
Astero AS
Bussbygg AS
Hustadmarmor AS
Villa Organic AS
Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS
E.ON ES Kraftmontasje AS
Finansgruppen Eiendom AS
Triplex Holding AS
Saeta Vekst AS
Halfdan Backer AS
Nordmøre Energiverk AS
Hvorfor et fagseminar for CFO og controllere?
Måle
CFO &
Controllere
Kommunisere
PwC
Forstå
Forretningsforståelse
Trond Stabekk
Executive VP & CFO
Kongsberg Automotive Group
”Forretningsforståelse – Hva er det og hvorfor er
det viktig?
Executive Vice President & CFO
Kongsberg Automotive Group
Trond Stabekk
10
Agenda
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
Kort om hvor jeg kommer fra
Alt dreier seg om å skape verdi
Forretningsforståelse hva er det?
Hvordan erverve seg den
Hvordan bruke den
Sammendrag
Q&A
11
Agenda
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
Kort om hvor jeg kommer fra
Alt dreier seg om å skape verdi
Forretningsforståelse hva er det?
Hvordan erverve seg den
Hvordan bruke den
Sammendrag
Q&A
12
Mine ansvarsområder
Finance
IR
IS&T
CFO
Legal
M&A
13
Fakta om bilindustrien
▸ En av verdens 3 største industrier/bransjer
▸ 80 millioner biler i 2012- 100 millioner i 2016
▸ Veksten vil komme i BRICs (Brasil, Russia,
India, China)
▸ Bilen er den nest største investeringen
mennesker gjør
▸ Drevet av et kontinuerlig behov for transport
▸ En av de tøffeste bransjene i verden
14
Kongsberg Automotive
▸
Leverer produkter i verdensklasse til den
globale kjøretøyvirksomhet
▸
Våre produkter er fokusert på å øke
kjøreopplevelsen
– Med fokus på sikkerhet, komfort og
driftssikkerhet
▸
Omsetning på ca 8 milliarder
▸
Over 10.500 ansatte
▸
Global tilstedeværelse
– Over 40 lokasjoner i 20 land worldwide
▸
Notert på Oslo børs
– Ticker symbol (KOA)
15
MARKET
PRODUCTS
Interior
Driveline
Fluid Transfer
Driver Control
28 % of revenues
30 % of revenues
17 % of revenues
25 % of revenues
Safety and comfort related
products for vehicle interiors
Gear shift systems for light duty
vehicles
Head restraints, lumbar support
systems, seat climate systems,
light duty cables
Automatic- and manual gear
shifters, shift cables and gear
selectors
Automotive
Fluid handling systems for
passenger car industry
Pipe/hose assemblies for turbo
chargers, brake- and fuel
systems. Couplings for air
systems
Commercial Vehicles
Driver control systems,
chassis products, outdoor
power equipment and
recreational products
Gear shifters, clutch servos,
steering columns, chassis
stabilizers, displays, throttle- &
brake pedals, hand controls
16
Broad global customer base
17
Combining global reach with local support
Production facility
KA has transited more than 75 % of
operations into low cost countries
Warehouse
Office
18
Agenda
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
Kort om hvor jeg kommer fra
Alt dreier seg om å skape verdi
Forretningsforståelse hva er det?
Hvordan erverve seg den
Hvordan bruke den
Sammendrag
Q&A
19
Building company value is a long term systematic,
methodical and disciplined process
▸
Valuation
Market value
▸
Intrinsic
value
▸
Time
Langsiktig verdi reflekterer
kun summen av alle
beslutninger som gjøres
Når vi har et mål – bør alle
beslutninger sjekkes mot
om de vil føre oss nærmere
målet
– Dessverre må det også
noen ganger holdes opp
mot kortsiktige effekter
Fra en nåsituasjon er det
bare 4 muligheter til å skape
verdi
– Vekst
– Margin forbedring
– Effektivisering av
balansen
– Utbytte/Tilbakekjøp
20
En økonom er ikke alltid en økonom......
CFO
Business
controller
Controller
Ulike behov på
ulike nivåer
men med felles
plattform
Regnskapssjef
Regnskapsmedarbeider
21
The Finance Value Chain – Impact by Job Levels
Strategic Business
Partnering
Reporting
and
Analysis
Control
and
Reporting
Value delivered
Transaction
and
Control
Value
Creators
Business
Partners
Process
Managers
Score
Keepers
Partnering Capability
22
Looking backward
Accounting time perspective
• Accounting
• Audits
• Annual report
• Quarterly report
• Monthly reports
• Tax returns
Today
Looking forward
• Forecast
• Investor expectations
• Treasury
• Tax optimizing
• Strategy
• etc
Bridging this is the value added part forward looking, predictability,
scenarios and modeling
23
Det er i den her setting vi må finne vårt bidrag til å....
▸ Øke sannsynlighet for å skape verdi
▸ Bidra til enda større verdistigning
▸ Lære opp resten av organisasjonen til å forstå de økonomiske
sammenhengene
24
Agenda
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
Kort om hvor jeg kommer fra
Alt dreier seg om å skape verdi
Forretningsforståelse hva er det?
Hvordan erverve seg den
Hvordan bruke den
Sammendrag
Q&A
25
Hva er forretningsforståelse ?
▸
Dette er ikke black box magic – men det krever noe av oss
– Engasjement, interesse, vilje til kommunikasjon, være uredd
▸
Forstå hvordan de ulike drivere påvirker selskapets tall
– Forstå ekterne drivere for bransjen
– Forstå interne drivere i eget selskap
▸
Forstå risk / reward med selskapets mål
– Høy risk – høyere avkastningskrav
– Volum eller margin spill
– Kortsiktig versus langsiktig
26
Hvordan anses vår rolle i organisasjonen......
▸ Er økonomisk kompetanse verdsatt av ledelsen......hvis ikke,
hvordan endrer man det
▸ Hvordan bruker vi vår rolle i organisasjonen
– I ledermøte er vi aktiv deltager eller presenterer tallene og er stille for resten
– Opplæringsprogrammer internt
▸ Hvordan bygger vi kompetanse i økonomiorganisasjon
27
Hva kjennetegner vår industri?
Og hva betyr det for selskapet vårt
Kompetanse
Kompleksitet
Konkurranse
Kvalitet
28
Mer og mer global
Bilprodusentene danner globale
allianser og deler kunnskap,
kapasitet og ressurser
Biler bygges på 4 kontinenter på samme
plattform
Vi må skape et internasjonalt
miljø hvor prosjektteam jobber
på tvers av kontinenter , kulturer
og tidssoner
29
Den norske fabrikken versus den kinesiske fabrikken
Kostnadsdrivere og effekter vil ikke være de samme
30
Ebit and ebit %
▸
Operational gearing improving the
margin – average conversion of 20%
brought down to ebit
EUR Million
Percent
60
06%
55
05%
▸
Contribution margin flat assuming
improvements to offset price
reduction, competitive pressure and
purchased material
50
05%
05%
45
04%
40
04%
35
Fixed cost assumed to increase by 4 %
to cover inflation and capacity
increase
35,0
03%
30
▸
04%
25
03%
2,5%
30,0
2,0%
25,0
20
02%
20,0
15
15,0
10
01%
10,0
5
5,0
0
Fiktive tall
00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
31
ROCE bridge 2013 to 2015 – what will take us there
ROCE %
25
20
15
10
5
0
ROCE 2013
Volume
CM %
Fixed cost
Capital efficiency
Other
ROCE 2015
Fiktive tall
32
How to influence return on capital employed
ROCE
Cost
Revenue
Working
Capital
Intangible
assets
Fixed
Assets
EBIT
Capital
Employed
“Fixed”
Variable
Volume
Prices
Depreciation
No of Heads
Salary level
Ext service
Travel
Productivity
No of Heads
Labour rate
Volume
Part price
No of projects
Direct
material
Direct
labour
Inventory
Payables
Receivables
Amortization
Capitalize R&D
Merger & Acquisition
Capital expenditure
Depreciation
33
Only three ways of gaining cash
Optimize WACC and
Availability of funds
Gearing level
Liquidity/
cash
Financing
Equity
Growth, high
margins and
capital efficiency
Divestiture
Operations
Debt
High price
Capital
employed
Profit
Hybrids
Revenue
Expenses
Working
cap
Capex
34
Enterprise value growth
• Results
• Multiples
• Risk
• Policyes
• Growth
potential
Enterprise
Value
Market cap
No shares
• Gearing
• Level of debt
• Margins
• Cash flow
NIBD
Share price
EBITDA
Debt
CASH
Interest
Tax
capex
WC
35
If you do not take control of the activities which drives
the consumption of cash – you will get problems
when the ”salary” are reduced!
”The salary”
Wife
Activities
36
Working capital – don’t believe you are the only one
that is trying or that you are smarter than the others –
this was war
What happens inside your plant is the only thing you have
100 % control over
37
Agenda
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
Kort om hvor jeg kommer fra
Alt dreier seg om å skape verdi
Forretningsforståelse hva er det?
Hvordan erverve seg den
Hvordan bruke den
Sammendrag
Q&A
38
Ikke vent på at noen skal gi deg plass
▸ Vi som funksjon må aktivt søke å ta plass og fokus
▸ Viktigste element for å få til dette er å vise at vi bidrar med
verdi gjennom handling – skape tillitt
▸ Alle interne opplæringsprogram bør inneholde økonomi som
tema
▸ Ut av kontoret – snakke med andre funksjoner – gir flere
effekter
– Tilgang på informasjon som øker vår egen forståelse
– Sprer det ”glade budskap” om økonomi
39
Den uformelle kommunikasjon er viktig
▸ Viktig for å selv forstå virksomheten og skaffe informasjon om
hva som skjer, og hvordan ulike funksjoner tenker
▸ Skaffer deg et nettverk du kan bruke til å spre forståelse og
informasjon – lære ”stamme” språk
▸ En god mulighet til å drive ”skjult” opplæring og vise verdifulle
bidrag
▸ For å få til dette må vi ut av kontoret
40
Jobb med forståelse – uten at noen ber deg om det
▸ Gjør analyser av trender – bygg modeller og test de mot
faktiske endringer
▸ Les/søk informasjon om bransje og relevante problemstillinger
▸ Ta et bredere engasjement og ansvar
▸ Vær forberedt og lever kvalitet
41
Agenda
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
Kort om hvor jeg kommer fra
Alt dreier seg om å skape verdi
Forretningsforståelse hva er det?
Hvordan erverve seg den
Hvordan bruke den
Sammendrag
Q&A
42
Hva slags type kompetanse mangler hos økonomi
ressurser idag
8%
9%
29%
Kommunikasjon med andre deler
av selskapet
Involvering i selskapets
overordnede mål og fokus
Manglende evne til å ta en aktive
rolle i situasjoner
Benytte IT kompentanse
25%
29%
Tradisjonell økonomiforståelse
Source: CFO survey of 422 senior finance executives
43
Kommunikasjon er en viktig bit............
▸ All kunnskap hjelper ikke hvis vi sitter med den inne i hodet
▸ Viktig å forberede oss i å kunne våre saker godt, slik at man
kan stå seg i en diskusjon med andre funksjoner
▸ Når vi lager økonomiske analyser og rapporter alltid tenke på
– Hva er forklaringen og hvorfor
▸ Det setter oss i stand til å kunne formidle budskap bedre
44
Hvorfor er kommunikasjon viktig.......
▸ God kommunikasjon ligger i hjerte av suksess i alt når to
eller fler er involvert
▸ God kommunikasjon skjer ikke bare av seg selv.
Kommunikasjon krever planlegging, koordinering og
kvalitetssikring for å sikre at det vil fungere
▸ Det betyr at å utvikle effektive kommunikasjonsevner er en
av de viktigste elementene i å gjøre suksess i
forretningslivet
45
ABC, Inc
Monthly Income Summary
January 2004
Revenues
Income fromProgram A
202,618.02
Income from Program B
11,324.65
Income from Program C
3,235.22
Income from Program D
2,235.10
Income from Program E
11,244.50
Income from Program F
12,456.57
Income from Program G
4,545.22
Income from Program H
224.16
Income from Program I
38,111.00
Income from Program J
692.78
Other Income
Total Revenues
342.00
287,029.22
Expenses
Administration
Wages
80,264.59
Payroll Taxes
8,015.46
Employee Insurances
3,291.14
Pension
2,174.52
Recruiting
840.00
Pre-employment Screenings
325.20
Employee Screenings
223.00
Employee Development
21.00
Payroll Supplies & Support
715.65
EAP/Wellness Program
784.39
Association Dues & Licenses
591.66
Employee Mileage
3,525.34
Lodging
1,856.54
Employee Meals
785.69
Conference/Meeting Registration
332.20
Office Supplies
515.44
Computer Supplies/Repairs
Printing/Copying
Postage/Courier
Advertising/Public Relations
General Insurance
Subscriptions
Minor Equipment/Furnishings
Equipment Lease
Equipment Maintenance
56.45
6,544.20
659.54
565.89
1,548.00
332.45
23.23
964.36
66.30
Purchased Maintenance
922.56
Ground & Building Supplies
334.80
Grounds Maintenance & Supplies
355.80
Vehicle Fuel
Telephone/Pagers
Waste Removal
Food
Other Supplies
Legal
Accounting Fees
124.45
1,817.35
35.00
360.00
1,224.58
994.40
2,444.17
Consulting
234.65
Financial Institution Fees
338.46
Gifts
Ikke så bra!
65.20
46
ROCE bridge 2013 to 2015 – what will take us there
ROCE %
25
20
15
10
5
0
ROCE 2013
Volume
CM %
Fixed cost
Capital efficiency
Other
ROCE 2015
Fiktive tall
47
....men ikke bli sett på som den som alltid
forteller om alle feilene....
....sørg for å gjøre opplæring slik at feilene ikke
gjøres igjen
48
Agenda
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
Kort om hvor jeg kommer fra
Alt dreier seg om å skape verdi
Forretningsforståelse hva er det?
Hvordan erverve seg den
Hvordan bruke den
Sammendrag
Q&A
49
Sammendrag
 Mye av jobben ligger i å ta en aktive rolle i
virksomheten for å øke kunnskapen og forståelse
 Sikre at viktighet av økonomiforståelse er forankret
i selskapets ledelse
 Lær deg bransjen og driverene for endringer slik at
man bygger best mulig modeller for å gjøre analyser
og drive beslutningstøtte for å nå selskapets mål
 Det er dette som gjør jobben vår enda mer
spennende – men krever noe av oss!!
50
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
SPØRSMÅL ?
51
51
Kommunikasjonsferdigheter
Henning Lampe-Olsen
Programdirektør
AFF
Kommunikasjonsferdigheter, Controllerdagen 26.03 2014
Programdirektør/seniorkonsulent Henning Lampe-Olsen
Kommunikasjon
Kommunikasjon – det store bildet.
Koble på – Hvordan skape god kontakt og vise interesse?
Utvikle – Hvordan skape motivasjon for endring
Viktige samtaler – Hvordan være tydelig på eget perspektiv
Noen øvelser
Kommunikasjon, - å gjøre felles
Saksplan
Hva:
ord
tall
figurer
modeller
Forholdsplan
Saksplan
Om:
Gjøremål
Hendelser
Oppgaver
Beslutninger
Problem
Planer
etc
...
Forholdsplan
Hva:
kropp
bevegelser
stemme
mimikk
territorie
øyne
Om:
Like-Mislike
Håp-Frykt
DominereUnderkaste
Nærhet-Avstand
Kjærlighet-.....
Aktiv lytting
Vær tilstede i samtalen med øyekontakt, kroppsspråk vendt mot, nysgjerrig
Lytt til hva personen sier; er du oppriktig interessert?
Vit når du skal være stille, bruk pauser, ikke avbryt/ fullfør den andres
setninger
Argument - undersøkelsesmatrise
Argumentere
Mye
Lite
Skudd
fra hoften
Felles læring
Unngå
Katten
rundt grøten
Undersøke
Mye
Koble på
Evne til mentalisering
Felles fokus
Åpne og lukkede spørsmål
Andre samtaleteknikker
Mentalisering
Se den andre fra innsiden
Se seg selv fra utsiden
Danne seg hypoteser om andres tanker, følelser, intensjoner, meninger
……..metaperspektiv på seg selv
Mentalisering - stor betydning for å kunne kommunisere og påvirke
Ikke agere – smi mens jernet er lunket
Om å ”forstå” den andre
Vår hjerne består også av funksjoner fra de artene vi har
utviklet oss fra.
Hverdagslivets mentaliseringssvikt
Tillitsvalgte er en gjeng idioter
Jeg vet nøyaktig hva du mener
Hele verden er i mot meg
Ingen forstår meg
Jeg har rett og bare jeg har rett
Du tenker feil
Jeg vet hva du tenker
God regel: «smi mens jernet er lunket»
Øvelse
Snakk med personen ved siden av deg. I disse situasjonene kan det være at
jeg noen ganger mister eller får redusert mentaliseringsevne…….
Arv eller miljø?
Felles fokus
Kan du vise meg hvordan du gjør det?
Jeg har lyst til å diskutere denne saken, hvi det er det ok for deg.
Åpne spørsmål
•
•
•
Gir innsikt i personens historie belyst med personens egne ord
Et mer helhetlig bilde av situasjonen og den andres synspunkt.
Skaper orden i den andres tanker gjennom å utforske og konkretisere
Eksempler:
•
•
•
•
•
•
•
Hva skjedde?
Hva mener du?
Hvordan vil du beskrive det?
Hvordan var det å…
Hva kunne være et eksempel på det?
Hvilke tanker gjør du deg?
Fortell meg litt om..
Andre samtaleteknikker: Reflektere
Å reflektere er å kaste tilbake, gjenspeile tenke over eller overveie.
Ved å reflektere kan du bidra til forståelse for en situasjon. En person som bruker
mye refleksjon under en samtale, oppleves gjerne som støttende og forståelsesfull.
Gjentakelse av nøkkelord
Gjentakelse med synonymer
Refleksjon av underliggende mening
Refleksjon av følelser du kan gjenkjenne
Andre samtaleteknikker: oppsummere
Oppsummeringer utgjør en samlende funksjon i samtalen, og er en måte
å gjøre opp status på.
Du kan signalisere at det kommer en oppsummering gjennom en
språklig innledning:
Du har nevnt flere ting…
For å oppsummere…
Så du…
Det vi har funnet ut, er at…
Det du mener er altså at…
Oppsummering kan være en god måte å styre samtalen i en annen
retning.
Støtte og anerkjennelse
Når den andre får støtte og anerkjennelse gjennom samtalen vil, dette virke
motiverende og gi mer energi til dialogen. Samtalen vil gli bedre og vanligvis gi
bedre kvalitet.
Viktige funksjoner ved støttende refleksjoner:
Støtte at det er legitimt å ha andre synspunkt.
Støtte et det kan være info og data den andre har som du ikke har
Støtte at det er mulig at samme situasjon/fakta kan gi ulik forståelse
Ingen dialog – ingen læring
Ingen dialog – fare for misforståelser
Personality Type: FIERY RED
Common Traits: Competitive, Demanding, Determined, Purposeful, Strongwilled
Communication Dos
Communication Don’ts
•To the point
•What’s the goal?
•Purposeful brainstorming
•Concise but contextual (why, what,
how)
•Action oriented
•Business focused, save the
socializing
•Follow the agenda
•Focus on the bottom line
•Tell me when I need to slow down
•Take time to listen
•Be open to new ideas
•Moderate tone
•Bore us
•Move too slowly
•Tell us if it’s not useful
•Take things personally — work isn’t
personal
•Tell me at the last minute
•Come unfocused — don’t be vague
•Don’t talk over people
•Don’t forget to care
•Don’t forget to need for details inform
Personality Type: SUNSHINE YELLOW
Common Traits: Enthusiastic, Demonstrative, Dynamic, Persuasive,
Sociable
Communication Dos
•Crack a joke
•Smile and be happy
•Ask me questions
•Enthusiastic
•Passionate
•Positive reassurance
•Communicate — don’t withhold
information
•Facial expression
•Okay to go off topic
•Involve and engage me
•Be dynamic
Communication Don’ts
•Don’t bog down with details
•Get over disappointment /
dominate
•Don’t fixate
•Explain if misunderstandings occur
•Don’t leave us out of the picture
•Be pessimistic
•Be curt
Personality Type: EARTH GREEN
Common Traits: Caring, Encouraging, Patient, Relaxed, Sharing
Communication Dos
Communication Don’ts
•Why – the reason something need
•No surprises
to be done (i.e. context, background,
•Tell me what to do/how to do it
reason)
•Look over my
•Advance notice / no surprises
shoulder/micromanage
•Let me know if/how something will
•Don’t be aggressive
affect me and my colleagues
•Make rushed decisions
•Allow for feedback / forum for
•Disingenuous behavior
discussion
•Don’t assume I’m a pushover or that
•Be respectful — tone of voice,
I will always say yes or always take
listening
your side
•Be caring, attentive, genuine
Personality Type: Cool Blue
Common Traits: Cautious, Deliberate, Formal, Precise, Questioning
Communication Dos
•Be clear
•Give time for reflection
•Time to prepare
•Provide detail in writing
•Remain focused
•Agenda before and summary after
•Start with info and context
•Ask lots of questions especially
why’s
•Lots of recaps— confirmation
process
•Have a Plan B — share
alternatives/opinions
•Supporting point with
examples/anecdotes
•Give me all the info – don’t withhold
Communication Don’ts
•Put us on the spot
•Jump to conclusions
•No meaningless thank you emails
•Don’t cc the world
•Get too emotive about plans in
progress
•Bash
•Waste time
•Waffle
Beste praksis ved
modellering
Tor Harald Johansen
Thor Christian Grosås
PwC Deals
Download