Sammendrag/Abstract

advertisement
Sammendrag Bacheloroppgave
Tittel:
Automatisk Palletering
Nr.
Gruppenummer:
: 4
Dato : 20.5.2013
Fagområde:
Automasjon - Elektro
Deltaker(e):
Runar Bentestuen, Even Burhol
Veileder(e):
Førsteamanuensis Knut Wold,
Lab. Ingeniør Pål Erik Endrerud
Oppdragsgiver:
Mo Engineering AS
Kontaktperson:
Daniel Bjørkheim
Stikkord
Robot, C#, Fanuc
Antall sider: 49/8724
Antall bilag: 1
Publiseringsavtale inngått: nei
Bachelor beskrivelse:
I vårt hovedprosjekt skulle vi prøve å få målt opp et produkt gjennom FANUC robotsystem til et alternativt
programmeringsverktøy. Etter at det ble tatt bildet av produktet skulle det tegnes opp, og målene skulle
presenteres på en fornuftig måte. Det skulle også ha muligheter for å lage et palleteringsmønster som
brukeren selv velger med en type «drag and drop» funksjon. Utfordringen med denne oppgaven var å få
opp kommiksjonen mellom roboten og det valgte dataverktøyet. Det ble brukt mye tid på å lære oss
hvordan dataverktøyet og roboten fungerte. Vi valgte å ha mest fokus på å få opp kommiksjonen mellom
roboten og dataverktøyet, for det var det viktigste punket for å kunne løse oppgaven. Det å sette opp et
palleteringsmønster ved «drag and drop» funksjoner i dataverktøyet, ville kreve mye kunnskap og erfaring
med dette dataverktøyet. Vi kan ikke si at vi nådde alle de målene som vi hadde satt i starten av
prosjektet. Men med å kunne lese ut verdiene på et produkt fra bilde tatt med kameraet til roboten,
nådde vi noen av målene.
Abstract Bachelor thesis
Title:
Automatisk Palletering
Group number:
Nr.
: 4
Date : 20.5.2013
Fagområde:
Automasjon - Elektro
Participants:
Runar Bentestuen, Even Burhol
Supervisors:
Associate Professor Knut Wold
Lab. Engineer Pål Erik Endrerud
Employer:
Mo Engineering AS
Contact:
Daniel Bjørkheim
Keywords
Robot, C#, Fanuc
(4 stk)
Number of pages/words: 49/8724
Number of appendix: 1
Availability: confidential
Bachelor description:
In ours main project are we going to try to measure an object through the FANUC robot system to an
alternative programing tool that has the ability to draw the size of the object, and has the possibility to
tack the object on a pallet after the users wish with an “drag and drop” function. The challenge with this
task is to get the communication between the robot and the computer tool that we choose do use. The
choice of this computer tool was done by what we felt was the best solution to complete the task, even
that there was not much expertise inHIG on this computer tool or that we had much expertise. There was
not a lot of expertise to alternative data tools that could have been used neither. Therefore it took, a
great deal of time to learn and familiarize use self with how this data tool worked and operated. We had
put the focus on getting communication between the robot and the computer program, it was important
to be able to solve the task. To set up a pallet design to move the object around in the computer program
requires a lot of knowledge and experience with this software tool. When we started the project we had
the goal of getting a finished product. We cannot say we favor those goals, but we got far enough that
this is something that can be completed and resolved.
Download