De Nederlandsche Bank N.V.

advertisement
De Nederlandsche Bank N.V.
CURRICULUM VITAE VAN MR. F. ELDERSON
Persoonlijke gegevens
Naam:
Geboren:
Burgerlijke staat:
Elderson, mr. (F.)rank
18 mei 1970
Gehuwd, (2 kinderen)
Opleiding
-
Gymnasium (1982-1988)
Waltrip Senior Highschool (Houston, USA) (1988-1989)
Universiteit van Amsterdam, doctoraal Nederlands recht (1990-1994)
Universidad de Zaragoza (Zaragoza, Spanje, 1993-1994)
LL.M. Columbia Law School (New York, USA) (1994-1995)
Werkkringen
-
Houthoff Advocaten & Notarissen (Amsterdam)
o advocaat (1995-1999)
De Nederlandsche Bank NV
o Juridische zaken: jurist (1999-2000) en senior jurist (2000-2001)
Europese Centrale Bank
o senior jurist Institutional Law Division (detachering mei tot oktober 2003)
De Nederlandsche Bank NV
o Juridische zaken, plaatsvervangend afdelingsdirecteur (2001-2004)
o Juridische zaken, afdelingshoofd (2004-2006)
o Toezicht banken, afdelingshoofd ABN AMRO (2006-2007)
o Juridische zaken: divisiedirecteur (2007–2011) en General Counsel (2008-2011)
o Lid van de directie (juli 2011 – heden)
Publicaties
Reeks van artikelen en bijdragen aan enkele boeken
Nevenfuncties
-
Permanent contributor for Economic and Monetary Union law of the Netherlands Journal of European law (Nter)
(2001)
Lid van het Advisory Committee LLM Law and Economics, Utrecht University School of Law (2011)
Lid Raad van Toezicht leerstoel Financiële Infrastructuur en Systeemrisico, Universiteit van Tilburg (2012)
Vice-voorzitter FEC-Raad (2014)
-
Lid bestuur Nederlands Vioolconcours (2013)
Enkele voormalige nevenfuncties/nevenactiviteiten
-
Lid van de Commissie Internationalisering van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam (19891993)
Voorzitter van het privaatrechtelijk pleitgenootschap (G.R.O.T.I.U.S.), Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit
van Amsterdam (1992-1993)
Afgevaardigde van het Nederlands Comité voor Multilateral Youth Policy naar de Raad van Europa (1992-1993)
Lid van de St. Petersburg Commissie van de Amsterdamse Jonge Balie (1995-1997)
Lid van de G10 Working Group on Collective Action Clauses (2002)
Voorzitter van de Taskforce van DNB inzake de hervorming van de financiële toezichtswetgeving (2004)
Lid van de stuurgroep van het Ministerie van Financiën en de financiële toezichthouders inzake de hervorming van
de financiële toezichtregelgeving (2004)
Voorzitter van de Taskforce on Community law issues affecting the effectiveness of Emergency Liquidity
Assistance established van het Legal Committee of the European System of Central Banks (2008-2009)
24-11-2014
De Nederlandsche Bank N.V.
-
Lid van het Legal Committee of the European System of Central Banks (met onderbreking 2006-2007) (20002011)
Lid Raad van Toezicht Stichting het Geld- en Bankmuseum (2012-2013)
24-11-2014
Download