Varmt välkommen till Grennaskolans avslutningsdagar våren 2014!

advertisement
Till föräldrar, anhöriga, vänner och bekanta till våra
blivande studenter 2014!
Här följer lite kort information om vad som händer
de sista dagarna av läsåret.
Information om säkerheten inför studentkortegen
genom Gränna samt inbjudan till studentmiddagen
finns på vår hemsida www.grennaskolan.se
Open Day med Grennaloppet och Grundentmiddag –
måndagen den 9 juni 2014
Se separat schema
Studentexamen 2014 – tisdagen den 10 juni
Grennaskolan inleder studentdagen med lektioner och förhör i olika ämnen. Vi ser gärna att ni som
föräldrar deltar i dessa! Närvarande är också inbjudna examensvittnen från skolans styrelse och GFF.
Programmet för dagen ser ut som följer:
0930-1055
1100-20
1130
1230
1300
ca 1315
1400
1830
1930
2200
2300
Studentförhör, schema finns anslaget i entrén
Samling klassvis under mentors ledning
Studentlunch för studenter, mentorer och examensvittnen i skolans restaurang Tre Liljor
Samlad avgång med fanbärare till Borgmästargården för fotografering
Studentutsläpp på Gränna Torg
Kortege genom Gränna
Mottagning för internateleverna med anhöriga i Borgmästargårdens trädgård med
lättare förplägnad.
Buss för studenter och anhöriga till Gyllene Uttern från Brahegatan vid Gränna Torg
Studentmiddag på Gyllene Uttern. Inbjudan med prisuppgift separat på hemsidan
Max 4 gäster per student. Detta beror på begränsat antal platser på Gyllene Uttern.
Reservlista upprättas för de som önskar ta med fler gäster och fördelning sker - i mån
av plats - efter att anmälningstiden gått ut.
Anmälan görs till kansliet senast den 27 maj 2014, e-post info@grennaskolan.se .
Betalning skolan tillhanda senast den 27 maj, inbetalning kan göras till skolans
bankgiro 633-5699 eller till skolans e-handelsplats via länk på vår hemsida
www.grennaskolan.se.
Bussar tillbaka till Gränna och efterfest för studenterna
Bussar tillbaka till Gränna för anhöriga och gäster
Läsårsavslutning – onsdagen den 11 juni
Onsdagen den 11 juni kl 0900 är det läsårsavslutning i Gränna Kyrka då avgångsbetyg, stipendier
och premier delas ut. Det officiella programmet är slut ca kl 1015.
Elevhemmen skall vara tömda senast kl 1400. Vi ber er observera att avgångseleverna förmodligen har mer
packning än de inser i förväg.
Varmt välkommen till Grennaskolans
avslutningsdagar våren 2014!
Common/Evenemang/Studentdagen/2014/Inbjudan avslutningsdagarna
To the parents of our graduates
2014!
Below please find
information regarding the
coming events at the end of
this spring term.
Open Day, Grennaloppet and Grade 9 Graduation Dinner
– Monday June 9
According to separate schedule
Graduation Day 2014– Tuesday June 10
The Program during the day:
9.30 a.m.
11.00 a.m.
11.30 a.m.
1 p.m.
ca 2 p.m.
6.30 p.m.
7.30 p.m.
10 p.m.
11.00 p.m.
Oral examinations as per schedule in the school entrance
Class assemblies with mentors
Lunch for the students in the school restaurant
The students run out into Gränna Torg. Caravan through Gränna.
Reception for the boarding students and their relatives in the garden where a
light meal is served.
Buss for the students and their relatives to Gyllene Uttern from Brahegatan at
Gränna town square
The Students’ Gala Dinner at Gyllene Uttern.
Price SEK 650.- per person (adult) and SEK 450.- per child (children under 12
years of age). Each student may invite four guests only. More information on
our website www.grennaskolan.se
Reply to the school office on May 27, 2014 at the latest. Payment to
Grennaskolan’s webshop linked via www.grennaskolan.se on May 27 at the
latest.
Busses back to Gränna and party for the students
Busses back to Gränna for relatives and guests
End of spring term and Closing Day – Wednesday June 11
Assembly in church Wednesday June 11 at 9 a.m.
Welcome to Grennaskolan!
Common/Evenemang/Studentdagen/2014/Inbjudan avslutningsdagarna
Download