Irrigation and Drainage

advertisement
Studiefiche
Vanaf academiejaar 2014-2015
Irrigation and Drainage (I001333)
Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 135.0 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2014-2015
A (semester 2)
practicum
begeleide zelfstudie
hoorcollege
Lesgevers in academiejaar 2014-2015
Wyseure, Guido
Cornelis, Wim
23.75 u
12.5 u
23.75 u
LA04
LA12
Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2014-2015
Master of Science in Aquaculture
Master of Science in Physical Land Resources (afstudeerrichting
Soil Science)
Master of Science in Physical Land Resources (afstudeerrichting
Land Resources Engineering)
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen:
landbouwkunde
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: land- en
waterbeheer
Uitwisselingsprogramma bio-ingenieurswetenschappen: land- en
bosbeheer (niveau master-na-bachelor)
Uitwisselingsprogramma bio-ingenieurswetenschappen:
landbouwkunde (niveau master - na - bachelor)
Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5
5
aanbodsessie
A
A
5
A
5
A
5
A
5
A
5
A
Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Irrigation, drainage
Situering
The description, study, planning, and design of water management methods in
agricultural areas: drainage, discharge, and water supply, and the discussion of the
environmental impacts of these techniques.
Inhoud
1. Irrigation
1.1. Impact of irrigation on drainage
1.2. The effect of water shortage
1.3. Water transport
1.4. Distribution of water
1.5. Calculation of the required water amounts
1.6. Programming of the water supply at the field level
1.7. Calculation of the inflow capacity of the channels
1.8. Different irrigation methods: surface irrigation, infiltration methods, sprinkling, drip
irrigation
2. Drainage
2.1. Introduction
(Goedgekeurd)
1
2.2. Analysis of water balances
2.3. Drainage criteria
2.4. Surface drainage
2.5. Subsurface drainage
2.6. Mole drainage
2.7. Design of a drainage project
2.8. Environmental aspects of drainage
3. Salinity and sodicity problems
3.1. Introduction
3.2. Origin, properties, classification and distribution of salt-affected soils
3.3. Guidelines for water quality
3.4. Effects of salts on water availability - salinity problems
3.5. Effects of salts on water infiltration- sodicity problems
Begincompetenties
A basic knowledge of soil physics (flow in the saturated and unsaturated zones of the
soil) is demanded.
Eindcompetenties
Experience in the design of irrigation- and drainage systems, taking into account as
much as possible the impact on the natural environment.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, practicum
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De examinator kan de student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of nietperiodegebonden evaluaties voor dit opleidingsonderdeel niet-geslaagd verklaren.
Leermateriaal
Lecture notes are available.
Cost: 15.0 EUR
Referenties
James L.G., Principles of Farm irrigation system design, John Wiley & Sons, New York.
Ayers, R.S. and Westcot, D.W 1985. Water quality for agriculture. FAO Irrigation and
Drainage Paper 29 rev. Rome, 174 p.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Exercises in classroom.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Theorie: periodegebonden evaluatie (50%)
Oefeningen: niet-periodegebonden evaluatie (50%)
De examinator kan de student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of nietperiodegebonden evaluaties voor dit opleidingsonderdeel niet-geslaagd verklaren.
Theorie: schriftelijk (gesloten boek) examen
(Goedgekeurd)
2
Oefeningen: individuele rapportering over 3 oefeningen
Eindscoreberekening
Theorie: periodegebonden evaluatie (50%)
Oefeningen: niet-periodegebonden evaluatie (50%)
(Goedgekeurd)
3
Download