Hur bygger vi morgondagens* samhälle?

advertisement
Hur bygger vi morgondagens* samhälle?
Att skapa framtid kräver vision och passion för
”gränslandsledning”
Jan Sturesson
Global Leader Government Industry
*Connectedthinking
PricewaterhouseCoopers LLP
PricewaterhouseCoopers
Dagen Nyckelord
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glocalisering
Coopetition
Raplexity
Mellanrumsledning
Vision
Engagemang - Passion
Netmaking
Opportunity space
Collaboratory
Allmännytta
Slumrande potential
Oxygen Bar
• Ökad Densitet
• Minskad Friktion
PricewaterhouseCoopers
What Makes your City Attractive for Business innovation,
knowledge sharing, social entrepreneurship
PwC
Slide 3
What Makes your City Attractive for Business innovation,
knowledge sharing social, development and tourism?
Slide 4
PwC’s vision - Cities of the Future!
“We need new perspectives of cities, regions and their citizens,
their dreams, joy, knowledge, wisdom, creativity and motivation
in order to find new ways to develop attractive cities through
strategic city management and a personal leadership.
Therefore we at PwC will support the developments of new
arenas, squares and rooms for mutual dialogue with leaders in
cities as a tool for growth and development and knowledge
sharing, resulting in maximal synergy and added value for
people, organisations and companies living in the city”
Global Cities & Local Government Network
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers LLP
Slide 5
Future Scenarios
Collaborating
Society
Global
Innovation
Teams
The local club
Local
Global
Approach
Approach
Everybody goes global
by themselves
The Local fight
Competing
Society
Paris, May 28-29, 2009
Intellectual Capital for Communities in the Knowledge Economy
Slide 6
Future Scenarios
Collaborating
Society
Global
Innovation
Teams
The local club
• Glocalisation
• Co-opetition
• Raplexity
Local
Approach
Global
Approach
Everybody goes global
by themselves
The Local fight
Competing
Society
Paris, May 28-29, 2009
Intellectual Capital for Communities in the Knowledge Economy
Slide 7
Global Competition
• Competition of…
 People – citizens, visitors, talented entrepreneurs
 Money – consumers, investment and venture capital
 Companies – creating jobs for people, adding value to city brand
 Events and exhibitions – in the areas of sport, politics and business
 Attention – who recognize us? (first…..)
 Engagement – participation
• Creating a corporate identity and city brand that burns..
 Historical events and city spirit - identity
 Today's environment, events and spirit for – attractiveness – together
with strategic understanding of the future re. stories, feelings and
atmosphere.
PricewaterhouseCoopers
The journey to the Dream Society*
Knowledge economy &
Informational Society
Factors:
Knowledge
Human intellect
Innovation
Meeting place
Virtual city
Knowledge
city
The Dream
Society
Factors:
Storytellers
Story/legend
IC mapping
Soc. intell.
Virtual/real
Factors:
Creativity
Creative class
Creative milieu
Real city
Intelligent
city
Creative
city
RAGUSA
• Municipal intelligence
• Intelligent Leadership
Organised Intelligence
Government engagement
The spirit/homogeneity
engaged with specified roles
• Mapping of IC
• Good story to create spirit
and homogeneity
• Networking arena and
activities
• Virtual / real city’
*Jensen
PricewaterhouseCoopers
Source: Radovanovic D. (2004) Intelligence & Lund
”Lämna den privata plånboken utanför när
Du går in här”
The New “Collaboratory”
Samhällsentreprenörer
PricewaterhouseCoopers
Slide 12
Den nya kapitalismen
Socialt kapital
Paris, May 28-29, 2009
Intellectual Capital for Communities in the Knowledge Economy
Slide 13
Kapitalutveckling
Outcome City Capitals
Virtual city
Intellectual Capital
100
80
Infras tructure Capital
60
S ocial Capital
Social
Capital
40
20
0
Information & Communications
Technolog y Capital
P articipation and P olitical Capital
E nvironmental Capital
Culture and L eis ure Capital



Slide 14
Environmental
and natural
resources
capital
Human- and
intellectual
capital
Infrastructure
capital
Social capital
Democracy
and citizen
capital
Culture and
experience
capital
Trade and
industry capital
Tourist and
visitor capital
Welfare capital
Financial
capital
Värdematris för passionerad “mellanrumsledning”
Public sector –
central,
regional and
local
Private sector
Universities
Not for profit
sector
Entrepreneuri
al citizens
PricewaterhouseCoopers
Thank You!
PricewaterhouseCoopers LLP
PricewaterhouseCoopers
Den dubbla skånska utmaningen –
”glokalisering”
Koppla det ”regional
Skåne” till den globala
dimensionen
Koppla det ”regional
Skåne” till den loka
dimensionen
Köpenhamn, Hamburg
• Svalöv, Teckomatorp
Bryssel, Barcelona
• Osby, Vittsjö, Röke
Indien (”Bollywood”)
• Tollarp
Mellan Östern, Kina,
• Gärsnäs, Simris
USA (Hollywood)
• Lönsboda, Etc
Australien, Etc.
Seminarium Region Skåne 2009 01 22 Jan Sturesson
Slide 17
PricewaterhouseCoopers
Samhällsentreprenörer* som broar
i utvecklingsarbetet
Innovation – Skaparkraft
Vision - Dröm
Mission - Uppgift
Passion – Mod och
uthållighet
• Utvecklingsmaterial –
(stationshus, eller en
grusgrop)
• Nätverk – intellektuell
infrastruktur
• Legitimitet
*Talangfulla medborgare med
passion för allmännytta som vill
göra något mer än för bara sig
själva. Dvs. för bygden
regionen…
• Sammanhang
Seminarium Region Skåne 2009 01 22 Jan Sturesson
Slide 18
PricewaterhouseCoopers
Visionsförverkligande – Teckomatorp, Svalövs
kommun
Kraftfull satsning från
kommunen och staten:
Sanering av BT Kemiområdet
Stadsförnyelse
Nya bostadsområde
Nya funktioner i gamla miljöer
Diskussion ”ekologisk”
skulpturpark på gamla BTK
området?
Dessutom….
Seminarium Region Skåne 2009 01 22 Jan Sturesson
Slide 19
PricewaterhouseCoopers
Samhällsentreprenörer i Teckomatorp
Seminarium Region Skåne 2009 01 22 Jan Sturesson
Slide 20
Samhällsentreprenören
Hans Tapper Galleri TapperPoppermajer i Teckomatorp
Seminarium Region Skåne 2009 01 22 Jan Sturesson
Slide 21
Samhällsentreprenör i Teckomatorp
Samhällsentreprenörer i Teckomatorp
Seminarium Region Skåne 2009 01 22 Jan Sturesson
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Visionary
Intelligence
Gjorde en protopyp på
fallskärmen 100 år innan vi
ahe sett flygplan……
PricewaterhouseCoopers
Slide 25
rototyp av den första
derna cykeln”
Slide 26
Thank You!
Muhammad Yunus
Grameen Bank – lån till icke
kredit värdiga människor
PricewaterhouseCoopers LLP
PricewaterhouseCoopers
Mind Lab – sätter tubro på ”borgarna”
genom Samhällsentreprenörsskap
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers LLP
Thank You!
PricewaterhouseCoopers
PricewaterhouseCoopers LLP
I DAG
Ska vi
fokusera
frukterna –
produkter
och
tjänster,
verktyg
eller, …
leif.edvinsson@unic.net
Slide 30
I morgon
…skall vi fokusera
den innovativa
och visionära
myllan, kulturen
och jordmånen; så
att vi kan skapa
kreativa miljöer för
tillväxt… genom
socialt
entreprenörskap
leif.edvinsson@unic.net
Slide 31
”Oxygen Bar…”
Slide 32
Download