lördag 19 oktober 09:00-17:00 söndag 20 oktober 10:00

advertisement
marx2013
KLASS KRIS KRITIK KAPITALISM CLASS CRISIS CRITIQUE CAPITALISM
introduktion
lördag: 09:00-09:50 zätasalen [z1:01] (svenska)
Kort anförande av Petter Nilsson, CMS.
Därefter ett inledande samtal mellan Nina Björk, litteraturvetare,
journalist och författare, och professor Tiina Rosenberg, litteraturoch genusvetare och rektor för Konstuniversitet i Helsingfors.
Moderator: Shabane Barot
lördag 19 oktober 09:00-17:00
söndag 20 oktober 10:00-15:30
official closing of conference
with concluding talk
söndag: 14:30-15:30 [z2:04] (english)
We have asked a number of guests and participants of the
conference to gather their impressions from the weekend and make a
short elaboration on the outcome of our event.
Chair: Shabane Barot
schema och presentation av programmet
schedule and presentation of all events
arrangeras av: abf-stockholm, cms – centrum för marxistiska samhällsstudier, fronesis,
forskningsprojektet arbetarrörelsen i östersjöområdet (arioso) vid södertörns högskola,
tiden, tidsignal
med stöd från clarté, stiftelsen vänsterpartiet, vänsterpartiet storstockholm,
humanekologiska institutionen vid lundsuniversitet, rosa luxemburg stiftung
bokbord: arenagruppen, arkiv, brand, centrum för marxistiska samhällsstudier och
socialitisk debatt, Fronesis, leopard förlag, kris och kritik, korpen koloni, tankekraft, tiden
1
key notes
crises, collapse and struggle
arbetskritikens comeback?
the monetary theory of value
key note: michael heinrich
lördag 10:00-10:55 [z1:02] (english)
Confronted with the deep financial crisis Marxian theory achieved acknowledgement even from
some conservative voices. But how far we can really use Marx’s theory of crisis in analyzing contemporary developments? Is there any tendency to a final breakdown of capitalist economy? And what
about the relation between social struggles and the movement of capital?
panel: nina björk och roland paulsen
moderator: lina hjorth
lördag: 11:00-12:00 [z1:03] (svenska)
I samhällsdebatten omfamnar både högern och
vänstern den rådande arbetsdiskursen (”arbetslinjen”) och fetishiseringen av alienerat arbete nådde
en ny höjdpunkt när Socialdemokraterna nyligen
lovade ”jobbiga morgnar” åt alla unga arbetslösa.
Samtidigt tycks kritiken av arbetet ha fått en viss
renässans, genom flera nya böcker och kampanjer
för basinkomst och tillväxtkritik, aktualiserade
genom klimatkris, ekonomisk kris och postmateriella
värderingsförskjutningar. Kan denna rörelse påverka
också politiken?
panel discussion: michael heinrich m. fl.
lördag 11:00-12:00 [k1:02] (english)
Marx states already in Capital vol. I that money opens
the ”possibility of crisis”. The specific connection
between value-substance, value-form and money,
which we can find in Marx’s value theory, and its
impact for crisis theory will be discussed in this
workshop.
can marx be squeezd into slides? polyluxmarx and the
challenges of political education
key note: anne steckner
lördag 13:30-14:25 [z1:04] (english)
Diving deeply into Marx’ Capital and exploring every page of his main oevre can be an adventure
in itself. Still, in some learning context this might not be the only way to become familiar with the
complexity and richness of Critique of Political Economy. Anne Steckner, co-author of PolyluxMarx, will give us a demonstrative insight into the educational challenges of Marx’ Capital.
capitalism today –­ a marxist perspective
key note: gérard duménil
lördag 14:30-15:30 [z1:05] (english)
Three main themes will be addressed. First, contemporary societies are “capitalist” societies, but
with a tripolar class pattern: capitalists, managers and popular classes. Second, the new phase
can be described as a “financial hegemony” (the hegemony of capitalist classes and their financial
institutions). Third, in the United States and Europe, this social order is presently in a crisis (not a
profitability crisis) that echoes Marx’s analysis of capitalists as apprentice sorcerers in the Manifesto.
marx and the rift in the ”universal metabolism of nature”:
capitalism and the development of
ecological crisis
key-note: john bellamy foster
söndag: 10:00-10:55 [z2:01] (english)
Marx’s theory of a rift in the “universal metabolism of nature” will be explored in response to recent
criticisms directed against it. The object will be to show how Marx’s ecological dialectic can be used
to throw light on our present planetary emergency, the relation of this to capitalism, and the
necessity of ecological and social revolution.
capitalism + computer = ?
putting marx’ capital to work: analyzing the great
depression of transnational high-tech capitalism
key note: wolfgang fritz haug
söndag: 13:30-14:25 [z2:03] (english)
How should we understand the economic crisis of today? And the accompanying political crises,
foremost the US hegemony-crisis in relation to China? Following Marx we should look for answers
in the technology and geography of industrial production. Not in the superficial monetarist world
of finance.
2 keynotes
föredrag och diskussioner
krisen – på vems villkor?
panel: allt åt alla
moderator: jonas enander
lördag: 16:00-17:00 [z1:06] (svenska)
Alla pratar om krisen – den amerikanska finanskrisen,
krisen för euroområdet, krisen för det grekiska folket
– men vad är det egentligen som står på spel? Kajsa
Ekis Ekman (författare och journalist), Rasmus
Fleischer (fil. dr. i historia) och Lovisa Broström
(doktorand i ekonomisk historia) reder ut begreppen
för att belysa hur krisen påverkar oss och vår framtid.
den inhägnade familjen
seminarie: kvinnopolitiskt Forum
lördag: 10:00-10:55 [k1:01] (svenska)
Hur har det “reproduktiva” oavlönade arbetet analyserats politiskt genom historien? Vilka konsekvenser
har uppdelningen i produktion och reproduktion fått
för den politisk organiseringen? Hur har detta perspektiv påverkat vilka krav vänstern/arbetarrörelsen
ställt? Hur analyseras det “reproduktiva” oavlönade
arbetet i dag? Vilka effekter får denna analys på det
politiska samtalet, dagsaktuella kamper samt möjligheterna till inkludering?
Kvinnopolitiskt forum utvecklar och sprider teorier
om kvinnors arbete.
kapitalet - en nyöversättning
föredrag: jonas enander
lördag 11:00-12:00 [s1:03] (svenska)
I detta föredrag ges en lägesrapport kring nyöversättningen av första bandet av Karl Marx Kapitalet,
utförd av John och Jonte Takman. Redaktören Jonas
Enander berättar om arbetet med översättningen,
relationen till de olika tyska och franska standardutgåvorna, den digitala kartläggningen av Marx
referenser och vad som kommer att hända med
översättningen framöver.
miljonprogrammet:
konsten att lösa en kapital-ackumulationskris och befästa klassamhället
föredrag: irene molina
lördag 13:30-14:25 [s1:02] (svenska)
Efter andra världskriget hade Sveriges kapitalister
ackumulerat ansenliga vinster och befann sig inför
en klassisk ackumulationskris. Lösningen blev Miljonprogrammet som i sin storskalighet och politiska
sofistikering blev en av världens tydligaste exempl
på den nära relation som existerar mellan staten och
kapitalet. Denna historiska milstolpe i svensk politik
kräver en analys utifrån marxistisk teori, inte minst
då programmet bidrog starkt till upprätthållandet av
klasskillnader och segregation i svenska städerna.
föredrag och diskussioner 3
the new swedish edition of capital
2013, with a new introduction on
the actuality of marx
panel: mats lindberg (f.d. dahlkvist),
wolfgang fritz haug, michael heinrich
chair: per månsson
lördag 13:30-15:30 [k1:03] (english)
Marx’ Capital in Swedish has finally emerged in its
new (and 6th) edition (Arkiv förlag 2013). A brand
new introduction is written by Mats Lindberg
(former Dahlkvist) in which the following questions
are posed: What is Capital all about? How should
this classic work be read and interpreted? Which
significance has Marx’ Capital in the history of ideas
and the social sciences? Which is the actuality of
Capital today? In the panel prominent researchers
on Marx and Marxism discusses these issues, starting
from Mats Lindberg’s innovative introduction to
Marx’ central work.
ideologiteori och ideologikritik:
intellektuell onani eller nödvändig förutsättning för framgångsrikt politiskt handlande?
seminarie: kjell östberg, werner schmidt,
ariosoprojektet vid södertörns högskola
lördag 16:00-17:00 [s1:04](svenska)
Ideologi är ett omstritt begrepp. För att belysa detta
kan man hänvisa till Marx och Lenins olika tolkningar av religionen. Medan den förre betraktade den
som “folkets opium”, dvs. som en idéformation som
spontant växer fram ur människans livsvillkor, var den
för Lenin ett “opium för folket”, dvs. ett vapen mot
arbetarklassen.
on the relevance of marx for
ecology
panel: john bellamy foster, alf hornborg,
andreas malm.
chair: shabane barot
söndag 11:00-12:00 [z2:02] (english)
In this panel, we will discuss whether Marx was a
”productivist” or a precursor of ecological thinking –
or perhaps both. This is not only of historical interest,
but leads to crucial questions on the relevance of
Marxism and leftist thinking in general for environmental struggles and political responds to the ecological and climate crises.
4 föredrag och diskussioner
on the impossibilities of
reformist socialism
akademiska seminarier
lecture: cms stockholm
söndag 10:00-10:55 [k2:01] (english)
A Marxist analysis of the contradictions of reformist
socialism. These contradictions arise from a) strategic
limitations of the reformist labour movement and
b) structural obstacles embedded in a capitalist
economy. Overcoming these limitations is imperative
for advancing socialism.
Under de akademiska seminarierna kommer forskare att presenterar
papers (det vill säga kortare uppsatser). Detta sker i en seminarieform,
där flera forskare deltar, antingen med sina papers eller i för att kommentera de papers som läggs fram. Seminarierna är en del i forskarnas
arbetsprocess och det finns möjlighet för en begränsad publik att delta i
seminariet, men det är upp till seminarieorganisatörerna att avgöra om
det finns utrymme för frågor och kommentarer, och om det är möjligt att
komma och gå under seminarietiden.
ekologisk ekonomi och
socialistiska strategier
Seminarierna hålls i Per-Albinsalen och Erlandersalen på våning 2 och det
språk som seminariet hålls på står inom parentes efter tidsangivelserna.
presentation: vänsterpartiet
söndag 11:00-12:00 [k2:02] (svenska)
Vänsterpartiet arbetar nu med att ta fram ”en socialistisk strategi för 2000-talet” och ”ett ekologisktekonomiskt program som på ett trovärdigt sätt visar
hur social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom
ramen för ekologiskt hållbara gränser”.
Deltar gör Elisabeth Biström (Vänsterpartiets programkommission), Rikard Warlenius (Vänsterpartiets ekologisk-ekonomiska arbetsgrupp) och
John Hörnquist (chef för Vänsterpartiets enhet för
politikutveckling och studier).
anglo-american neoliberalism: a
model and an Empire
lecture: gérard duménil
söndag 13:30-15:00 [k2:03] (english)
Neoliberalism is first described as a “social order”,
the hegemony of capitalist classes and their financial
institutions. The main feature of the anglo-american
configuration of neoliberalism is the very strong
domination of capitalist owners over upper management, imposing a corporate governance fully targeted
to their interests (the model). A rather detailed
presentation will be given of the network of financial
institutions worldwide, whose center is located in the
United States and the United Kingdom (the empire).
Presented by Clarté
upploppens tid
paneldiskussion: tidningen brand
söndag 13:30-14:25 [pa2:03]
Familjens upplösning, utanförskap, arbetslöshet,
mångkultur. Alla har sina förklaringar som passar
deras världsbild. Mathias Wåg från Brand går igenom
upploppens historia, hur de tolkats av deltagarna
själva. Kan brödupplopp på 1800-talet säga oss något
om dagens förortsbränder?
precariat as the
working class 2.0
per-albinsalen, 2 floor
lördag 19 october, 10:00-12:00
söndag 20 october 10:00-12:00 (english)
During the past ten years the concept of precarity
has caused intense debate among activists, trade
unions, leftist parties and neoliberal state leaders. This
workshop offers an international selection of papers
concentrating to the precariat movement and the
question of precariat as a working class “in the making”. Seven papers will be presented and discussed.
lördag 10:00-10:55 [pa1:01]
1. precarity in Finland: a view to finnish
precarity discourse I
Jukka Peltokoski, Soc.lis. Coordinator KSL, Finland.
2. precarity in finland: a view to finnish
precarity Discourse II
Mikko Jakonen, Ph.D., Researcher,
Academy of Finland, Finland.
lördag 11:00-12:00 [pa1:02]
3. masculinization of poverty in the sweden
Lovisa Broström, Ph.D., researcher,
University of Gothenburg, Sweden.
4. precarity, commons and refusal of work
– historical perspectives
Tero Toivanen, Ph.D. student, Univ. of Helsinki.
söndag 10:00-10:55 [pa2:01]
5. the limits of ownership,
or what we learn from wood
Daniel Pedersen, Researcher, Stockholm University,
Sweden
6. a global migrant precariat.
a challenge to labour.
Carl-Ulrik Schierup & Aleksandra Ålund,
FAS Centre of Excellence (REMESO)
söndag 11:00-12:00 [pa2:02]
7. carving a giant
– what is a precarian cultural expression,
and how can it help us in assembling a
body of class-consciousness?
Jonas Hammarback, Writer, Sweden.
8. final discussion
Organizers:
Ph.D. Mikko Jakonen
Researcher, Political Science, University of Jyväskylä
Lic.Soc.Sc. Jukka Peltokoski
Educational producer, KSL Civic Association for the
Adult Learning
MA Tero Toivanen
Ph.D. Canditate, University of Helsinki
akademiska seminarier 5
venue
zätasalen [2 floor]
– venue for keynotes
katasalen [2 floor]
sandlersalen [2 floor]
palmesalen [2 floor]
per-albinsalen (2 floor)
erlandersalen (2 floor)
capacity
350 persons
150 persons
150 persons
100 persons
50 persons
50 persons
precariat as the working
class 2.0, pt i
paper session [pa1:01] (eng)
the crisis and the other, pt I
paper session [e1:01] (eng)
saturday 19 october
09:00-09:50
introduktion: nina björk,
tiina rosenberg m.fl.
[z1:01] (sve)
10:00-10:55
crises, collapse and struggle
keynote: michael heinrich
[z1:02] (eng)
den inhägnade familjen
seminarie: kvinnopolitiskt
forum [k1:01] (sve)
11:00-12:00
arbetskritikens comeback?
panel: nina björk, roland
paulsen, m. fl. [z1:03] (sve)
the monetary theory of value
panel: michael heinrich m. fl.
[k01:02] (eng)
kapitalet - en nyöversättning
föredrag: jonas enander
[s1:01] (sve)
precariat as the working
class 2.0, pt ii
paper session [pa1:02](eng)
the crisis and the other, pt ii
paper session [e1:02] (eng)
12:00-13:30
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
13:30-14:25
can marx be squeezd into
slides? polyluxmarx...
keynote: anne steckner
[z1:04] (eng)
miljonprogrammet...
föredrag: irene molina
[s1:02] (sve)
klassamhället i siffror
paper session [pa1:03] (sve)
class struggles and socialecological relations, pt i
paper session [e1:03] (eng)
14:30-15:30
capitalism today ­– a marxist
perspective
keynote: gérard duménil
[z1:05] (eng)
the new swedish edition of
capital 2013...
panel: mats lindberg
(f.d. dahlkvist), wolfgang
fritz haug, michael heinrich
chair: per månsson
[k1:03] (eng)
den nya vågen: klass och
genus i strejkrörelser, del i
paper session [pa1:04] (sve)
class struggles and socialecological relations, pt ii
paper session [e1:03] (eng)
15:30-16:00
coffee
coffee
coffee
16:00-17:00
krisen – på vems villkor?
panel: kajsa ekis ekman,
rasmus fleischer, lovisa broström [z1:06] (sve)
den nya vågen: klass och
genus i strejkrörelser, del ii
paper session [pa1:05] (sve)
marxist theory confronting
the crises of our time
paper session [e1:05] (eng)
coffee
ideologiteori och
ideologikritik
seminarie: werner schmidt,
kjell östberg m. fl. [s1:04] (sve)
sunday 20 october
10:00-10:55
marx and the rift in the
”universal metabolism of
nature”...
keynote: john bellamy foster
[z2:01] (eng)
on the impossibilities of
reformist socialism
seminar: cms stockholm
[k2:01] (eng)
capital today, pt i
paper session [s2:01] (eng)
samtida filosofiska
läsningar av marx, del i
paper session
[p2:01] (sve)
precariat as the working
class 2.0, pt iii
paper session [pa2:01](eng)
technology and critique, pt i
paper session [e2:01] (eng)
11:00-12:00
the relevance of marx for
ecology
panel: john bellamy foster,
andreas malm, alf hornborg
[z2:02] (eng)
ekologisk ekonomi och
socialistiska strategier
seminarie: vänsterpartiet
[k2:02] (eng)
capital today, pt ii
paper session [s2:02] (eng)
samtida filosofiska
läsningar av marx, del ii
paper session
[p2:02] (sve)
precariat as the working
class 2.0, pt iv
paper session [pa2:02](eng)
technology and critique, pt ii
paper session [e2:01] (eng)
12:00-13:30
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
lunch
13:30-14:30
capitalism + computer = ?
putting marx’ capital to work...
keynote: wolfgang fritz haug
[z2:03](eng)
anglo-american neoliberalism: capital today, pt iii
a model and an empire
paper session [s2:03] (eng)
lecture: gérard duménil
[k2:03] (eng) - 13:30-15:00
upploppens tid
seminarie: tidningen brand
[pa2:03] (sve)
technology and critique, pt iii
paper session [e2:01] (eng)
14:30-15:30
concluding talk
panel [z2:04] (eng)
6 schema
capital today, pt iv
paper session [s2:04] (eng)
schema 7
class struggles,
social-ecological relations
lördag 13:30-15:30 (english)
[E1:03 and E1:04]
This session aims at theorizing and discussing class
struggles in relation to the production of socialecological relations. Thus the session will also deal
with questions regarding social-ecological alternatives
to capitalism and it will be structured in a way that all
participants can engage in a critical discussion.
introduction (10 minutes)
Cristián Alarcón, PhD researcher in environmental
communication, Swedish University of Agricultural
Sciences University
online intervention (10 minutes):
Cristobal Navarro, PhD candidate at Universidad de
Buenos Aires.
Papers on this seminar:
labor and ecology, class struggles and
time: historical materialist critique,
dialectics and the rise of critical socialecological theory
Cristián Alarcón, PhD researcher in environmental
communication, Swedish University of Agricultural
Sciences University
vanished in gaps, vanquished in rifts;
social ecology of urban spatial change in a
working class residential area:
peykan-shahr, tehran, iran
Ilia Farahani, Master of Science in Human Ecology
and Political Economy of Space and Social Ecology,
Lund University
climate compensation and climate offsetting: an ethical and ecological critique of
an environmental trend in how contemporary market economy attempt to solve a
super-wicked problem – and how to criticize this attempt from a super-responsible
marxist point of view.
Rikard Friberg von Sydow, PhD in Ethics, Theological faculty, Uppsala University.
behind the coca fetish: cocaine production through the lens of anthropological
structural marxism
Oscar Jansson, PhD, Researcher in Cultural Anthropology, Uppsala University
Session organizers:
Cristián Alarcón and Oscar Jansson
8 akademiska seminarier
klassamhället i siffror
den nya vågen
capital today
lördag 13:30-14:25 (svenska)
[pa1:03]
Klass – med rötter i lönearbete eller konsumtion?
I dag har det blivit populärt att prata om ett flerdimensionellt klassbegrepp. Klass i traditionell marxistisk mening, som ett fenomen med djupa rötter i
produktionssfären, har upplevts endimensionellt i
den post-industriella världen. För många handlar klass
minst lika mycket om kultur, identitet och upplevd
gemenskap, med långa rottrådar i konsumtionssfären.
Men hur flerdimensionella är egentligen klassbegrepp
som fokuserar kultur? Är det inte omvänt så att
lönearbetsförhållandena exkluderas? Fungerar det
– teoretiskt och praktiskt – att kombinera de olika
traditionerna?
lördag 14:30-17:00 (svenska)
[pa1:03]
En förskjutning mot den offentliga sektorn och kvinnodominerade yrkesgrupper har skett sedan 1970-talets vågor av arbetarkamp. Sessionen analyserar denna
långtidsförändring av strejkbilden, liksom enskilda
konflikter i form av Kommunalstrejken 2003 och
sjuksköterskornas pågående kollektiva aktioner.
söndag 10:00-15:50 [S2:01, S2:02, S2:03,
S2:04] (English/svenska)
Discussions and research on Marx’ Capital have
intensified and developed during the last half-century,
particularly with the availability of the Grundrisse and
other preparatory material, the “rediscovery” of the
first edition of the first book, etc. In the new MEGA
Capital and preparatory works comprise fifteen volumes in a separate section. The discussion on Capital
is now international and no longer limited to certain
language areas.
Papers som presenteras på detta seminarium:
mot ett mångdimensionellt klassbegrepp?
Mikael Börjesson
docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Martin Gustavsson
docent i ekonomisk historia, Stockholms universitet
Magnus Hörnqvist,
docent i kriminologi, Stockholms universitet
vad statistiken inte kan säga
om social klass
Mikael Börjesson
docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Martin Gustavsson
docent i ekonomisk historia, Stockholms universitet
Magnus Hörnqvist
docent i kriminologi, Stockholms universitet
begreppet klass operativt även i dag
Sten Gellerstedt
Utredare på Arbetslivsenheten LO
Kommentar av Donald Broady, professor emeritus,
sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
strejkbildens förändring sedan 1970-talet
– sverige i internationellt perspektiv
Christer Thörnqvist, Docent i arbetsvetenskap,
REMESO, Linköpings universitet
sjuksköterskornas kollektiva aktioner: omsorg som reell abstraktion
Magnus Granberg, Licentiand sociologi, Mittuniversitetet, Sundsvall
erfarenheter av kommunalstrejken 2003:
erkännande, omfördelning och värde
Kristin Linderoth, Doktorand Genusvetenskapliga
institutionen, Lunds universitet
Sessionen organiseras av Christer Thörnqvist,
Kristin Linderoth och Magnus Granberg.
the crisis and the other
lördag 19 october 10:00-12:00 (english)
[e1:01 and e1:02]
This session asks for Marxist perspectives on the
ostensibly escalating xenophobia in Europe. Presuming that racism is not a loosely hovering ideology,
but rather inscribed into and reproduced by socioeconomic relations, it encourages a rethinking of the
relation between race/ethnicity, class and economics.
the role of ideology in motivating the
individual to think the other
Luis Conde-Costas, Ph.D. in Sociology, Uppsala
universitet, Sweden
expropriation and social death.
marxism at the intersection of
anticapitalist, undocumented, and antiracist struggle in the us
Kieran Aarons, Ph.D. Candidate in Philosophy,
Depaul University, USA
stigmatization and affirmative action in
france. two opposite utilizations of
ethnicity by the state to legitimize the
economic order
Nuria Álvarez Agüí, Ph.D. Candidate in Social
Anthropology, Univ. Complutense de Madrid
Moderator and session organizer: Daniel Strand,
Ph.D. student in History of Ideas, Univ. Stockholm
Papers presented at this session:
the place of capital – modes of
production, economical practices,
autonomy and development in chiapas
Martin Jesper Larsson, PhD Candidate in Social
Anthropology, University of Manchester, UK.
”all hittillsvarande historia är historien
om fetischförhållanden” om robert kurz
läsning av karl marx
Rasmus Fleischer, Post-Doc in Economic history,
Stockholm University.
a cultural companion to marx’s capital
Johan Fornäs, Professor in Media and Communication Studies, Södertörn University.
om utbildning och
reproduktion av arbetskraft
Tony Kenttä & Linn Spross, PhD Candidates in
Economic history, Uppsala university
om den ekonomiska krisens utveckling
Pablo Lerner, Student in Psychology, Gothenburg
University.
diskussionen om varuanalysen
Anders Ramsay, Lecturer in Sociology, Örebro
University.
michael heinrich’s interpretation on the
abstract and concrete labour
Paula Rauhala, PhD student in Philosophy, University of Tampere, Finland.
värdets ontologiska status
Olle Uppenberg, Student in Filosophy, Gothenburg
University
värdeform och symboliskt kapital
Donald Broady, Professor emeritus, Department of
Sociology, Uppsala University
Organizer of the session: Anders Ramsay
akademiska seminarier 9
technology and critique
söndag 10:00-14:30
[E2:01, E2:02, E2:03](english)
In this session we ask “what is the role of technology
in contemporary capitalism?” Researchers from fields
such as philosophy, sociology, geography and technoscience studies will present papers on topics ranging
from technology selection in contemporary African
industrialization and flexible bureaucracy to algorithmic capitalism and anti-humanist communism.
We will amongst other things scrutinize measures
to save capitalism and secure growth through ‘smart
cities’ and high frequency trading, and labor amongst
reindeer herders and Swedish
Wikipedians, all within the frames of a critical
tradition of which Marx is a major key figure.
Papers presented at this session
smart cities and the survival of capitalism
Magnus Eriksson, PhD candidate in Sociology of
Law at Lund University & University of Macerata.
flexible bureaucracy – self-service and
automation in the lean state
Daniel Bodén, PhD candidate in Ethnology, Uppsala
University.
peers on peer production’s
relation to capitalism
Arwid Lund, PhD candidate at Archives, Libraries,
Museums, Uppsala University.
adapting to change in swedish reindeer
husbandry: using neo-marxist traditions to
understand technological and knowledge
determinants of adaptive capacity
Elias Andersson, PhD candidate in “Skoglig resursanalys”, Swedish University of Agricultural Sciences,
Umeå.
E. C. H. Keskitalo, Professor in Geography,
Department of Geography and Economic History,
Umeå University, Umeå.
from revolution against nature to
communism with a non-human face
Oxana Timofeeva, Senior research fellow at the
Institute of Philosophy of Russian Academy of
Science (Moscow) and research fellow at Humboldt
University of Berlin
Steven Cuzner, Political activist, artist, musician and
writer based in Stockholm
algorithmic capitalism – the spatiotemporalities of high frequency trading
Thomas Skou Grindsted, PhD candidate in
Geography Roskilde University, Department of
Environmental, Social and Spatial Change
understanding technology selection processes in low income country industrialization: building on david harvey’s model of
capital circulation
Tomas Kjellqvist, PhD in Technoscience studies at
Blekinge Institute of Technology
Organizer: CMS Luleå
samtida filosofiska
läsningar av marx
marxist theory confronting the
crises of our time
söndag 10:00-12:00 (svenska)
[p2:01, p2:02]
Syftet med denna panel är att diskutera några
grundläggande frågor och tankar kring det faktum
att marxismen har upptagits av den samtida filosofin,
allt ifrån Adornos kritiska filosofi till postkolonialism,
liksom Derridas dekonstruktion och samtida fransk
filosofi. I dessa olika försök att förhålla sig till det
Marxska arvet blir marxismens relevans och
motsägelser tydliga. Det huvudsakliga syftet med
denna panel är att bidra till reflektioner över
marxismens aktualitet för att kunna bedriva en
filosofisk kritik av aktualiteten.
lördag 16:00-17:00 [E1:05] (english)
Crisis – economic, ecological, political, some would
say civilisational – has become a permanent condition
of late capitalism. In this session, the relevance of
Marxist crisis theory is discussed for understanding
this eruption of crises.
marxism och postkolonial filosofi
– några grunda reflektioner
Nicholas Smith, lektor i filosofi vid Södertörns
Högskola
derridas läsning av marx
Sven-Olov Wallenstein, professor i filosofi vid
Södertörns Högskola
terminal crisis or everlasting capitalist
development? the crisis-theory of
robert kurz and wertkritik.
Elmar Flatschart, Political Scientist at the University
of Vienna and editor of the journal Exit!
crisis–resistance–defeat. can marxian crisis
theory after all help us to overcome the
fatal work society?
Holger Heide, Professor in Political Economy,
Bremen University
Session organizer: Rikard Warlenius,
Human Ecology Division, Lund University
adorno och marx – reflektioner i
anslutning till d. braunsteins bok
”adornos kritik der politischen ökonomie”
Anders Bartonek, lektor i filosofi vid Södertörns
Högskola
marxism i den franska samtida filosofin
Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi
vid Södertörns Högskola
Börja prenumerera!
SocialistiskDebatt är en taggig tidning. Vi passar dåligt som mjuk
stoppning i makthavarnas stolar, men desto bättre som inspiration
för de som vill följa en marxistiskt inspirerad och internationell
debatt. Vi vill kritisera det som är dåligt, även om det är människor
som kallas vänster som säger det. Men vi kommer alltid vara argast
mot högern. Vi lever trots allt i ett ett samhälle där kapitalet alltid
sitter på den yttersta makten.
För 200 kronor om året får du 4 nummer, rakt hem i brevlådan.
Skicka ett mejl med namn, adress och telefonnummer till:
[email protected]
Vi skickar dig senaste numret tillsammans med ett inbetalningskort.
10 akademiska seminarier
akademiska seminarier 11
tex annons
tankekraft
12
Download