09.03.2015 1 Basal Kroppskjennskap

advertisement
09.03.2015
Basal Kroppskjennskap (BK)
– bevegelseskvalitet og
relasjonen til fenomenet
”mindfulness”
Workshop program
60 minutter
1: Teoretisk innføring “om”
2: Praksisk erfaring “I”
Liv Helvik Skjærven
Dosent i fysioterapi
Koordinator: BBAM
Høgskolen i Bergen
3: Refleksjon “over”
Skjærven 2015
Basal Kroppskjennskap
Utviklet: fransk bevegelsespedagog og
Skjærven 2015
Teori
Basal Kroppskjennskap
psykoterapeut J Dropsy (1960`s)
70-tallet: BK preget av en teori med røtter i
ren praksis
Til fysioterapi: G Roxendal, PhD (1970`s)
1980-2015: BK influert av fagutviklingen i
fysioterapi:
Videreutviklet: International Association of
Teachers in BBAT (1980`s)
RCT, effekt studier, komparative studier, crosssectional studier, applied research, gruppe
studier, deskriptive studier, literatur studier,
kvalitative, fokus gruppe og fenomenologiske
studier
Skjærven 2015
Hypotese
Basal Kroppskjennskap
Manglende kontakt med den fysiske
kroppen,
med indre fysiologiske og psykologiske
prosesser,
omgivelser og relasjon til andre
Perspektiver
Basal Kroppskjennskap
• Anatomisk, biomekanisk perspektive
• Fysiologisk perspektiv
• Psycho-sosio-kulturelt perspektiv
• Eksistensielt perspektiv
BK: integrerer komponenter fra disse
Skjærven 2015
Skjærven 2015
1
09.03.2015
Basal Kroppskjennskap
 Bredde i perspektiv
 Tydeliggjør bevegelsesfenomen,
 bevegelsesvokabular og
 bevegelsespedagogikk, en “know
how” som inkluderer personlig
erfaring
Skjærven 2015
Fokus
Basal Kroppskjennskap
Lokal
Smerte
Problem
Patologi
Ytre
Form
- Hele personen
- Bevegelse og bevegelseskvalitet
- Mulighet
- Helse
- Indre
- Prosess
Skjærven 2015
Influenser
Basal kroppskjennskap
• Fysioterapi og bevegelsesvitenskap
Traditions:
• Anatomi, fysiologi, biologi, psykologi
• Eksistensiell filosofi
Inkluderer aspekter fra:
• Vestens og østens bevegelsestradisjoner
• Eks: Moderne dans, Laban, Feldenkrais,
Alexander, Skuespiller utdanning
• Tai Chi og Zen meditation
Praksis
Basal Kroppskjennskap
 Kjent for sin tilnærming til å fremme
BEVEGELSESKVALITET
Reliabel og valid undersøkelse (BARS)
 Strukturert bevegelsestilnærming
Individuell og gruppebehandling
Bevegelser: ligge, sitte, stå, gå, løpe, relasjon,
stemme, massasje
Dropsy 1984
Awareness Definisjon 1
An attentive, relaxed and alert presence, not
analogous with concentration
It is a relative phenomenon, continually monitoring
internal sensations and external environment
It is possible to be aware of stimuli without making
them the center of attention.
Brown 2003
Skjærven 2015
AWARENESS –
Definisjon 2
…. the sensitivity to bodily signals to be aware of bodily
states and to identify subtle bodily reactions to internal
and environmental conditions
Ginzburg 2014
• Movement that takes place without ”listening” to the
way it is being carried out – being AWARE - is
mechanical”
Alon 1990
Skjærven 2015
2
09.03.2015
Presence (Nærvær) Definisjon
Mindfulness Definisjon
“ evnen til nærvær og full oppmerksomhet på det
• Differensiering mellom: “Awareness of” and
“Presence in”:
som er akkurat nå; nærvær med alle sanser
• Presence = being in, the “Here and Now”
• “Presence is the hidden agent for Learning”
USA: Jon Kabat-Zinn (1979) Mindfulness-Based
Yalom 1989
våkne”.
Stress Reduction (MBSR),
University of Massachusetts Medical School
Skjærven 2015
Vindu inn i
Basal kroppskjennskap
–
Documentary Film and Tutorial
Filmsequences on
Movement Quality
Skjærven 2015
Profesjonalitet
Utvikle fagområdet – hvordan?
Nærvær som utfordrende fenomen I fysioterapi
Nærværets relasjon til bevegelsespedagogikk
Utviklet ved
Høgskolen i Bergen
Skjærven 2015
Skjærven 2015
BEVEGELSES-ELEMENT
BALANSE
PUST
NÆRVÆR
Hvordan de tre er integrert
og kommer til uttrykk i
bevelsene angir
Bevegelseskvalitet –
et paraply-fenomen
• Et generelt og samlende fenomen
• Representerer summen av helheten
BEVEGELSESKVALITETEN
Skjærven 2008
Skjærven 2015
3
09.03.2015
Skjærven, Kristoffersen, Gard (2008) An Eye for movement quality: A phenomenological study of movement quality reflecting
a group of physiotherapists` understanding of the phenomenon. Physiotherapy Theory a Practice, 24(1):13-27
Movement quality as biomechanical
- relating to space
Bevegelseskvalitet
4 perspektiv og 4 aspekt
Movement quality as physiological
- relating to time
Breathing and centering
Flow, elasticity, rhythm
Postural stability
Path and form
Movement quality
as
a general and unifying
Phenomenon
Movement quality
as psycho-socio-cultural
- relating to energy
Awareness
Intention, emotion, socio-cultural
1. Bevegelses form
2. Flyt, elastisitet, rytme
2. Fysiologisk
3. Psyko-sosio-kulturell 3. Oppmerksomhet,
intensjon, følelser
4.
Samlete
bevegelser.
4. Eksistensiell
Personlige karakteristika
1. Anatomisk
Movement quality
as existential
- relating to the person
Self-awareness
The present person, unity in movement
Skjærven 1999, 2003, 2004, 2008, 2010
Skjærven 2015
Figure 1. The Movement Quality Model (MQM): Movement quality as interacting processes
Core Components Important for the Physiotherapist to Promote Movement Quality
Preconditions for
Promoting MQ
Embodied Presence
The Physical Therapist`s
Movement Awareness
Platform for
Promoting MQ
FT´s forutsetning for å
fremme bevegelseskvalitet
Trust and Acceptance
Building Relationship
Seeing Movement Resources
Seeing Movement Processes
Role as Father and Mother
Creating Physical Environment
1. Embodied Presence (kroppslig nærvær)
2. Physioherapist own
Movement Awareness
Actions Strategies for Promoting MQ
Movement Awareness Learning Cycle
Guidance vs Correction
Being in Movement
Use of Words
Internal and External References
Figure 2 Overview Therapeutic Components
REF: Skjærven LH, Kristoffersen K, Gard G (2010) How can Movement Quality be Promoted in Clinical
Practice? A Phenomenological Study of Physical Therapists Experts. Physical Therapy, Vol 90, No 10, 1478-1492.
Plattform for
å fremme
bevegelseskvalitet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Creating Trust and Acceptance
Building Relationship
Seeing Movement Resources
Seeing Movement Processes
Role of “Father” and “Mother”
Creating the Physical Environment
Skjærven 2010
Handlingsstrategi
for å fremme
bevegelseskvalitet:
•
•
•
•
•
Movement Awareness Learning Cycle
Guidance vs Correction
Being in Movement
Use of Words - Metaphors
Internal and External References
Skjærven 2010
4
09.03.2015
Conceptualize
Reflect
Contact
Tre typer
bevegelseslæring
Explore
Master
Create
meaning
1. Læring om bevegelse (teori)
2. Læring gjennom bevegelse (i aktivitet)
3. Læring ved å være i bevegelsen
Experience
Integrate
Figure 2 The Movement Awareness Learning Cycle.
Dropsy 1973, Arnold 1973, Dropsy 1984, Duesund 1995, Skjærven 2010
Skjaerven LH, Kristoffersen K, Gard G. (2010) ”How can Movement Quality be Promoted in Clinical Practice?
A Phenomenological Study of Expert Physical Therapists. Physical Therapy, Vol 90, No 10, 1479-1492 .
TAKK!
lhs@hib.n0
Pedagogical tools are essential for further
developing the art of movement
communication within the Movement
Awareness Domain
An international, 2 years, part time study program,
Basic Body Awareness Methodology
Department of Occupational, Physiotherapy and Radiography
Faculty of Health and Social Science, Bergen University College (HiB),
Inndalsveien 28, 5063 Bergen, Norway: www.hib.no/bbam
•
The program offers 60 ECTS
•
Application 15th of April 2015
•
There is no educational fee to HiB, because it is international
•
The education can be included in a MSc for PT in Mental Health
•
Starts the 19th of October 2015, Block 1 including 4 weeks at HiB
WELCOME to BERGEN, building an international network, meeting PT with
the same interest and deepen your insight in human movement..
Skjærven 2015
Skjærven 2015
References
 Skjærven LH, Gard G, Kristoffersen K (2003) Basic elements and dimensions to
quality of movement - a case study. Journal of Bodywork and Movement Therapies;
vol 7; 251-260.
 Skjærven LH, Kristoffersen K, Gard G (2004) Greek Sculpture as a Tool in
Understanding the Phenomenon of Movement Quality. Journal of Bodywork and
Movement Therapies; Vol 8; 227-236.
 Skjærven LH, Kristoffersen K, Gard G (2008) An eye for movement quality: a
phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists'
understanding of the phenomenon. Physcitherapy Theory and Practice; Vol 28; 1327.
 Skjærven LH, Kristoffersen K, Gard G (2010) How can movement quality be
promoted in clinical practice? A phenomenological study of physical therapist
experts. Physical Therapy; vol 90; 1479-92
 Skjærven LH (2014) Documentary Film and Tutorial Film sequences on
Movement Quality (booklet and USB with 13 films). Bergen University College.
 Skjærven LH, Gard G, Sundal MA, Strand LI (2015) Reliability and validity of
Body Awareness Rating Scale, an observational assementtool of movement quality.
European Journal of Physiotherapy; online 1-10.
Skjærven 2015
5
Download