Outi-Saarenpää-Heikkilä

advertisement
First Nordic Symposium on
Narcolepsy 7-8.2.2013
Outi Saarenpää-Heikkilä
LT, lastenneurologi
TAYS
OHJELMA

7.2.13

osa 1: Narkolepsian kliinisiä aspekteja
Yhteensä kuusi esitystä narkolepsian
esiintyvyydestä eri väestöissä (Hublin), lasten
narkolepsian kliininen kuva, diagnoosi ja
kehitys (Plazzi), hypokretiinin puute ja rokotus
(Gautvik), hypokretiinimääritys
selkäydinnesteestä narkolepsian diagnostiikassa
(Knudsen), ruotsalaiskokemuksia lasten
narkolepsian hoidosta (Palm), diagnoosin
ongelmat (Partinen)
OHJELMA

Osa 2: Narkolepsian psyko-sosiaalisia
aspekteja
Neljä esitystä sosiaalisista ja kouluongelmista
(Saarenpää-Heikkilä), vaikeasta potilaasta
(Alén), narkolepsian sosiaalisista
seuraamuksista ja taloudellisista
kustannuksista (Jennum) ja pohjoismaisista
käytännöistä lääkevahinkotapauksissa
(Palonen)
OHJELMA

8.2.2013

Osa 3: H1N1 epidemia,
maailmanlaajuiset H1N1 rokotukset
ja narkolepsia
H1N1- rokotukset ja narkolepsia Ruotsissa
(Feltelius), Norjassa (Heier) ja Suomessa
(Nohynek); lisäksi kuultiin raportti
Irlannista
OHJELMA

Osa 4:Narkolepsian neurobiologia ja
patogeneesi
Seitsemän esitystä immunogenetiikasta MS-tauti
esimerkkinä (Olsson), narkolepsian
autoimmuunitaustasta ja genetiikasta (Kornum),
narkolepsian genomitutkimuksen haasteista ja
mahdollisuuksista (Perola), virusinfektioista
(Julkunen), H1N1-rokotteen vasta-aineista (Vaarala),
potilaiden seerumien vasta-ainetutkimuksista
(Hökfelt) ja transgeenisen hiiritutkimuksen haasteista
(Freitag)
OHJELMA

Osa 5. Meneillään ja
suunnitelmissa olevia tutkimuksia
12 lyhyttä esitystä erilaisista laboratorioja kliinisistä tutkimuksista, mm. lasten
narkolepsian eroista italialaisen ja
suomalaisen aineiston välillä (Pizza,
Sarkanen, Peltola)
Narkolepsian kliinisiä
aspekteja

Christer Hublin: esiintyvyys



näyttäisi osittain siltä, että altistavan HLAtyypin yleisyys väestössä selittäisi
esiintyvyyttä, yleensä esiintyvyys vaihtelee
20-50 / 100 000
mustaihoisilla yleisempää kuin valkoisilla
harvinaisinta juutalaisilla

Giuseppe Plazzi: kuvasi lasten kliinisiä
piirteitä, erityisesti katapleksian eri
ilmenemismuotoja (videoita), kävelyn
horjuvuus ilman katapleksiaakin taudin
alussa!

vertailussa suomalaisiin lapsiin jotka sairastuneet
Pandemrixin yhteydessä taudinkuva on hyvin
samanlainen, mutta suomalaiset sairastuneet
nopeammin, mslt:ssä nukahtamisviive lyhyempi,
hypokretiinitasot matalammat

Lars Palm: havaitsi Ruotsissa
ensimmäisenä (ja ilmoitti viranomaisille)
narkolepsian lisääntymisen Pandemrixin
jälkeen; kertoi käyttämistään hoidoista,
jotka täysin samoilla linjoilla
suomalaisten kanssa; kokeili alussa
usealle potilaalle gammaglobuliinia
ilman tulosta

Markku Partinen: narkolepsian kansainväliset
kriteerit jälleen uudistumassa



selkäydinnesteen hypokretiinimääritys nousemassa
olennaiseksi
HLADQB1*0602 liittyy matalaan
hypokretiinipitoisuuteen ja katapleksiaan
MSLT:ssä virhemahdollisuus, jos kyseessä vrkrytmin häiriö; REM-viive yöunen alussa arvokas
tieto
H1N1 epidemia,
maailmanlaajuiset H1N1
rokotukset ja narkolepsia



esitykset Ruotsista, Norjasta, Irlannista,
Suomesta
kaikissa maissa yhteys todettu
Pandemrixiin hyvin vahvasti
puhuttiin Pandemrixin ja Arepanrixin
eroista, joita enemmän kuin aluksi oli
tiedossa; edelleenkään ei signaalia
Kanadasta
Narcolepsy in Norwegian children and
adolescents after Pandemrix® vaccination
Heier MS, Gautvik KM, Wannag E, Bronder KH, Midtlyng E, Kamaleri Y, Storsaeter J
2009: warnings of H1N1 pandemic
Mass vaccination with the adjuvanted vaccine Pandemrix
against H1N1, required by health authorities.
Vaccination coverage, general population~ 45%,
Vaccination coverage, 4-19 years ~ 50%
Vaccinated children 4-19 years ~ 470 000
Unvaccinated children 4-19 years ~ 470 000
Summer 2010: alert from Sweden and Finland:
suspected dramatically inreased indidence of narcolepsy
in children
Instruction from Norwegian health autorities to report all
new cases of excessive daytime sleepiness and possible
narcolepsy.
New cases were recorded by the National Institute of
Public Health in collaboration with the National Resource
Center for AD/HD,Tourette syndrome and Narcolepsy
from 2010 to august 2012 .
Results
Narcolepsy reported in 60 vaccinated children, confirmed in 58, possible in 2
Narcolepsy reported in 10 unvaccinated children, confirmed in 5, possible in 5
Number of children
Symptom debut
Months after vaccination
0-6
6-12
12-24
Unspecified (2010-2011)
Unvaccinated
In 2010
In 2011
Unspecified
Confirmed
Possible
42
6
5
5
0
1
1
0
3
2
0
0
0
5
Number of weeks from vaccine to EDS (n=52)
5
4
3
Median=11 weeks
2
1
0
0
10
20
30
40
Weeks
50
60
70
80
Latency from vaccination to onset of symptoms in 58 vaccinated
children (6 with unspecified latency). 42 with onset of symptoms
within 6 months after vaccination.
Age distribution of children with narcolepsy
after vaccination (n=58)
10
Mean=10.5 years old
8
6
4
2
0
0
2
4
6
8
10
12
Age, years
14
16
18
20
Summary of characteristics











EDS
all
Abrupt and fulminant onset
Mean age 10 ½ years
Female predominance
35/23)
Onset within 6 months from vaccination
Cataplexy
Tissue type HLADQB1*0602
Low CSF hypocretin-1 level
Rapid weight gain
Irritability, aggression
Depression ?
all
(F/M =
(42/58)
(46/48)
(37/37)
(41/41)
(22/47)
6 (?)
7 (?)
Country
Age
Study Definiti
group design on of
yrs
onset
Follow
up
period
Finland
4-19
RC
1.
contact
with HC
1.1.2009
15.8.201
0
Sweden
19
RC
Date of 1.10.200
dg G47.4
931.12.20
10
Risk
(RR/
OR)
95 %
CI
12.7
6.1 30.8
4.06
2.87 5.58
Ireland
5-19
RC
1.
contact
with HC
1.4.2009
31.12.20
10
13.0
4.6 34.7
France
< 19
> 19
C-C
Date of
referral
MSLT
1.7.2010
30.4.201
1
5.45
3.53
2.2713.9
1.43 –
8.72
07/02/2013
Narcolepsy vs Pandemrix / Hanna Nohynek
19
MPA Sweden press release on association
Exessive
Daytime
Sleepiness
Referral
1st contact
to health care
Date of
Diagnosis G47.4
Nohynek
et al PLOSOne 2012
07/02/2013
Narcolepsy vs Pandemrix / Hanna Nohynek
20
THL National AEFI register
Raported narcolepsy- cataplexy cases
Narcolepsy
+
Cataplexy
Narcolepsy
2010
2011
2012
Total
47
50
24
121
8
11
11
30
55
61
35
151
Of the reports
< 19 year olds
19 year and older
07/02/2013
130
21
Narcolepsy vs Pandemrix / Hanna Nohynek
21
SOCIAL AND SCHOOL PROBLEMS
IN
CHILDHOOD NARCOLEPSY
Outi Saarenpää-Heikkilä
pediatric neurologist
Tampere University Hospital
LITTERATURE
adult studies (Bayon et al. 2009)
LITTERARTURE
childhood studies





Dorris et al. 2008, Scotland
12 children 7 to 16yr, intellectual and
psychosocial functioning tested (WISC,
CBCL)
IQ on average but verbal and
performance scales below the average
9/12 got high internalizing index
difficulties to discuss and describe the
physical and psychological symptoms
LITTERATURE
childhood studies






Aran et al. 2010, USA
51 patients
depression 20%, social difficulties 66%,
decreased academic performance 72%
only 46% achieved the level before disease
onset with appropriate treatment
Peraita-Adrados et al. 2011, Spain
9 patients: all had school problems and 4/9
depression
LITTERATURE
childhood studies





Behavioural problems reported
Partinen et al. 2012, Finland, 48%
Nevsimalova et al. 2011, Czech, 33%
Han et al. 2001, China, 93%
CONCLUSION: the systematic, more
profound studies are lacking
OWN EXPERIENCES





in Finland about 120 new narcoleptics under
the age of 16 since 2010
diagnosis in Tampere University Hospital
about 30 patients = my clinical knowledge
the book for childhood narcoleptics and their
families published by Ministry of Social Affairs
and Health: how to manage in every day life
the stories of the children and their families
37 families gave information for the book
DAYTIME SLEEPINESS
family



participating in family life is poor, both
leisure acitivities and duties are
neglected
the schedules according to the child’s
alertness
continuous monitoring by parents
(naps, morning wakeups, sleep hygiene
etc.)
DAYTIME SLEEPINESS
friends and school







no energy to be with friends, isolation
avoided by friends
bullying
no energy for hobbies
learning problems: poor attention, memory
problems
conflicts with teachers
problems with homeworks and exams
CATAPLEXY




safety issues
limits for independent moving
limits for excercise (school, hobbies)
bullying
POOR SLEEP QUALITY AND RELATED
PHENOMENA




anxiety
fears
stress and disturbed sleep in the whole
family
difficulties to tell about contents of
nightmares and hallucinations to others
MOOD PROBLEMS







depression, anxiety, aggressiveness
changing personality, mood shifts
lack of initiative
no pleasure
no friends
family crisis
school problems
PHYSICAL ACITIVTY





lack of energy to move
long-standing excercise is difficult
EDS and/or cataplectic attacks may
follow
may be marked as laziness
conflicts with family and teachers
OVERWEIGHT
AND PRECOCIOUS PUBERTY






low self-esteem
identity problems
overweight adds physical inactivity
social burden, bullying
precocious puberty adds mood shifts
hygiene problems
HOW TO MANAGE?








medical teams should be aware of problems
should be routinely asked
neuropsychological and psychiatric support
contact to school
collaborative meeting with a child, family, school personell and
somebody from medical team
regular rhythm with naps, good sleep hygiene
ideal in school: school start not before 9 o’clock, variable
lessons (not only teacher’s talk), ”hard” subjects and exams
before noon, longer time for exams, nap after lunch, art and
excercise lessons in the afternoon
courses for adjusting, peer support
HOW DO THEY MANAGE?




we don’t really know...
quite many patients manage well,
25%??
very many patients have problems but
they are on the hopeful mood, 50%??
still many patients consider that their
life is spoilt, 25%??
Download