oplaeg_positiv_psykologi_Frans_Oersted_Andersen

advertisement
Introduktion til den
postive psykologis metoder
 Publikation: ”Den
positive psykologis
metoder” af Frans
Ørsted Andersen og
Gerd Christensen
(red.). Dansk
Psykologisk Forlag,
2012.
08-04-2015
1
Program for konferencen: Den Positive Psykologis Metoder
Kl. 10:00 Velkomst ved: Frans Ørsted Andersen
Kl. 10.30 Oplæg ved: Gert Christensen
Kl. 11.00 ’Summe pause’
Kl. 11.10 Åben debat i Salen.
Kl. 12.15 Der serveres en sandwich
Workshops:
1. Runde fra kl. 13:00 – 14:15
1. Workshop,: Louise Tidmand: Intervention i skolen med pp
2. Workshop, Tatiana Chemi: Performancestudier
3. Workshop, Jane Grud: Experience Sampling Method
4. Workshop, Tanja Staal Wegner: Positiv psykologisk coaching
5 Workshop, Iben Kiilsgaard: Flow interview
Kl. 14:15 Kaffe og kage
2. Runde fra kl. 14:45 – 16:00
08-04-2015
2
Personlig baggrund
Ph.d-kurser 2004-2008 på
Claremont Graduate University i
Californien på prof. Mihaly
Csikszentmihalyis ”Quality of Life
Research Center”
Har oversat to af Csikszentmihalyis
bøger fra engelsk til dansk: ”Flow og
engagement i hverdagen” (2005) og
”Selvets udvikling” (2008) begge på
Dansk Psykologisk Forlag
08-04-2015
3
Hvad er postitiv
psykologi?
 ”Positive Psychology is the scientific study
of optimal human functioning. It aims to
discover and promote the factors that
allow individueals and communities to
thrive”
 Csikszentmihalyi & Seligman, 2000, 2006
08-04-2015
4
Positiv psykolog kan ses som
et emnefællsskab
 Positiv psykologi kan anskues som et
forskningsbaseret emnefællesskab omkring
studiet af det meningsfulde, fremadrettede,
potentiale- og ressourceorienterede i
menneskets psyke
 Positiv psykologi er dermed ikke et paradigme
eller en erstatning for eksisterende teori og
metode men et supplement hertil.
08-04-2015
5
Diversitet i metoder
 Eks.: Csikszentmihalyi. Humanistiske/ fænomenologiske




metoder: kvalitative interviews, dagbøger, deltagende
observationer, selvrapportering, mv.
Seligman. Kognitivt psykologiske metoder med
systematiske kortlægninger vha.
spørgeskemaer/screeninger/tests mv.
Cooperrider. Narrative / socialkontruktionistiske
metoder med særlige samtaleformer og –øvelser samt
diskursanalyser
Lyubomirsky: sundhedsvidenskabelige, statistiske
metoder med store internetsurveys mv.
Fredricson: Medicinske metoder: cortisolmålinger,
måling af nervespændinger og hjerterytmevariabilitet,
mv.
08-04-2015
6
PP Internationalt
 IPPA: ”International Positive Psychology
Association”, (www.ippa.org): president :
Antonella Della Fave
 EPPN: ”European Positive Psychology
Network”, president: Hans Henrik Knoop, AU
 Næste konference: ”7th. European
Conference on on Positive Psychology”,
University of Rotterdam, Holland, 1-3. juli,
2014 (se IPPA.org eller ENPP)
 Masterudd i pp: University of Pennsylvania,
University of East London og Claremont
08-04-2015
7
Positiv psykologi er udtryk for
en generel bevægelse indenfor
psykologien
Mangler
Diagnoser
Konflikter
Symptomer
Katastrofer
Traumer
Sygdom
Sorg
Dysfunktioner
Lidelse
Tab
Krise
Isolation
Marginalisering
Svigt
Karakterstyrker
Potentialer
Ressourcer
Værdier
Trivsel
Samarbejde
Læringsstile
Multiple intelligenser
Bæredygtighed
Positive emotioner
Inklusion
Fællesskab
Flow
Mindfulness
Meditation
Humor
Flow. Frans Ørsted Andersen
08-04-2015
8
Vigtig generel pppointe
 PP handler ikke om at opstille nye normer
om lykke og glæde
 PP handler ikke om at negative tilstande
skal elimineres
 PP handler mere om at forstå de dynamiske
sammenhænge mellem negative og
positive tilstande og forhindre fastlåshed
08-04-2015
9
European Flow Research Network
(EFRN)
 Forankring: på Trier
Universitet med Stefan
Engeser, europæisk
”flow-professor”.
Nyeste publikation
(2012): ”Advances in
Flow Research”,
Springer
 Link til netværket via
ENPP. EFRN har også
egen Facebookside
08-04-2015
10
Flowmålingsmetoder
 1. Flow interview / Flow questionnaire (Iben)
 2. Flowobservationsskemaer
 3. Flow scales og ESM (Jane)
 4. Day reconstruction method
 5. Målinger i vagus nervus
 6. Hjerterytme-variabilitetsmåling
 7. Hjernescanning, pupilmålinger,
hudfarvemålinger, mv.
 8.Performance-analyse (Tatiana)
 9. Bevægelsesmålinger
Flow. Frans Ørsted Andersen
08-04-2015
11
Eksempel på aktuel
flow-forskning
(FØA)(Jane)
”FUF” – fremtidens
undervisningsfacilitet,
der handler om forsøg
med at forbedre
naturfagsundervisningen.
Undersøgelsesmetode
: ESM.
SE/download rapport:
www.universefonden.dk
Flow research by Frans Ørsted Andersen
08-04-2015
12
ESM
studies
In a
project
aiming at
increasing
motivation
and
engagement
In science
Flow research by Frans Ørsted Andersen
EDUCATION
(FUF)
08-04-2015
13
En række pp metoder
handler om intervention:
fx baseret på Sonja
Lyubomirskys trivsels/lykkeforskning og
Seligman/Petersons
forksning i
karakterstyrker og
optimisme. DK: fx Helle
Fisker og Louise
Tidmand
Profesjonelle samtaler og coaching som
læringsverktøy
Master i Positiv Psykologi
Aarhus & København
2013 ved Susann Gjerde susann@susanngjerde.no
(susann.gjerde@umb.no)
8. april 2015
Anvendelse av pos psyk i coaching
• Evidensbaserte metoder
– Teori og forskning fra positiv psykologi til bruk i coaching
• Eks håp, optimisme, flyt, indre motivasjon, målteori, positive følelser,
”broaden & build” (3:1), osv.
– Forskningsbaserte intervensjoner
• Under samtalene (eks fokus på positive følelser, ressurser osv.)
• Som hjemmeoppgaver mellom samtalene (eks takknemlighetsbrev, ”godmappa”,
”3 velsignelser”, nytelse,)
– Tester for kartlegging av styrker for videreutvikling og læring
• Eks VIA, PANAS, som kan brukes for refleksjon og intervensjoner
Download