Talent- model - Aarhus Universitet

advertisement
AARHUS
UNIVERSITET
DUNK 4.-5. MAJ 2014
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
TALENTUDVIKLING PÅ
MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
LEKTOR
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
TO MODSATRETTEDE IDÉER? OM
TALENTUDVIKLING?
› Evolutionær
› Strategisk
› Bred masse så lang tid som muligt
› Identificere, selektere og raffinere
tidligst muligt
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
MASSE, TALENT OG ELITE
Masseuniversitet
Talentudvikling
Elite
• Mål: 25 % af ungdomsårgang
skal tage lang vid. udd.
• AU 2012: 37.624 indskrevne
• AU 2012 optag: 7200 bac. og
4500 kand.. (AU Nøgletal)
• Specialisering??
• Honors programs??
• Ph.d. (AU TALENT)
• AU 2012: 1900 indskrevne
• 5% af alle indskrevne
studerende (AU Nøgletal)
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
EKSEMPEL PÅ TALENTUDVIKLING:
THE CAMPUSWIDE HONORS PROGRAM (CHP) AT
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, IRVINE (UCI)
› Formål: Rekrutteringsværktøj og pædagogisk værktøj
› Inklusionskriterie: The UC Irvine Admissions Application
› 3% tilbydes CHP  i alt ca. 700 CHP-studerende
› CHP: 15-25% af ordinært curriculum erstattes med CHP
tilrettelagt curriculum (vs. valgfrit curriculum)
› Honors Humanities Core, Honors Social Science Core, Honors Science Core
› Reseach/Thesis
› CHP-studerende bor sammen i starten + har extracurriculære forpligtelser/aktiviteter
http://www.honors.uci.edu/contact.php
› Omkostninger: løn til program director Charles Wright +
sekretærer
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
3 CASES fra AU
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
CASE: THE DREAM TEAM (SIGURD)
› Extra-curriculært program: ECTS = 0
› 1. Boot camp
› Inklusionskriterie: motiveret ansøgning + krav
om fuldt tilstedevær
› En uge, ca. 20 medicinstuderende
› Basale kirurgiske færdigheder
› Individuelle tests
› 2. Mentorforløb
› Inklusionskriterie: test (8 bedste fra bootcamp)
› 4 mdr. på kirurgisk afdeling
› 1 mentor (læge) + 1 student
Foto: Lars Kruse/AU kommunikation
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
CASE: FORSKNINGSÅR (NINA)
› Extra-curriculært program: ECTS = 0
› 1. Projektansøgning + stipendium
›
›
›
›
›
Inklusionskriterie: høje karakterer
Medicin og odontologi
70-100 studerende pr. år
Ca. 25% af alle medicinstuderende
1 års orlov fra studiet (forsinkelse)
› 2. Et års forskningstræning
› Mix af tilrettelagt og valgfrit curriculum
› Mesterlære på en afdeling
› 3. Afhandling + forsvar (3 mdr.)
› Fremtidige ph.d.-studerende?
Foto: Nina Bjerre Andersen
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
CASE: PSYKIATRISK SOMMERSKOLE (RIKKE)
› Extra-curriculært program: ECTS = 0
› 1. Ildsjæl (psykiatrisk overlæge)
› Inklusionskriterie: Ingen
› 2. Frivillige studerende
› Inklusionskriterie: Ingen
› Studenterforening (gratis)
› 3. Sommerskole
› Inklusionskriterie: motiveret ansøgning + aktiv
deltagelse i 5 dages seminar
Foto: Psykiatrisk Selskab for Studerende
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
TALENT
› Vægtenhed, som anvendes i oldtiden om noget, der repræsenterede en
bestemt værdi
› “Talent is a social construction. It is a label of approval we place on traits
that have a positive value in the particular context in which we live”
(Csikszentmihalyi, Talented Teenagers,1993, p. 23)
› “According to Darwinian models of talent development, an individual’s
potential becomes actualized through the evolutionary interaction of
innate capacities and “ecological niches” available in family, school, and
workplace (Simonton, Psychological Review, 1999;106(3), p.454)
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
Gagné, High Ability
Studies,Vol. 15, No. 2,
December 2004
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
4 FORSKNINGSBASEREDE MODELLER
Talentmodel
Træningsmodel
Generalistmodel
Økologisk
model
Generiske
faktorer
Medfødt
potentiale
Gode gener
Målrettet
træning
10.000 timer
Hårdt arbejde
Målrettet leg
Varieret praksis
Sen
specialisering
Miljø
Interaktioner
Kontekstuelle
muligheder og
betingelser
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
4 FORSKNINGSBASEREDE MODELLER
Talentmodel
Træningsmodel
Generalistmodel
Økologisk
model
Generiske
faktorer
Medfødt
potentiale
Gode gener
Målrettet
træning
10.000 timer
Hårdt arbejde
Målrettet leg
Varieret praksis
Sen
specialisering
Miljø
Interaktioner
Kontekstuelle
muligheder og
betingelser
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
4 FORSKNINGSBASEREDE MODELLER
Talentmodel
Træningsmodel
Generalistmodel
Økologisk
model
Generiske
faktorer
Medfødt
potentiale
Gode gener
Målrettet
træning
10.000 timer
Hårdt arbejde
Målrettet leg
Varieret praksis
Sen
specialisering
Miljø
Interaktioner
Kontekstuelle
muligheder og
betingelser
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
4 FORSKNINGSBASEREDE MODELLER
Talentmodel
Træningsmodel
Generalistmodel
Økologisk
model
Generiske
faktorer
Medfødt
potentiale
Gode gener
Målrettet
træning
10.000 timer
Hårdt arbejde
Målrettet leg
Varieret praksis
Sen
specialisering
Miljø
Interaktioner
Kontekstuelle
muligheder og
betingelser
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
DE 10 BUD OM AKADEMISK TALENTUDVIKLING
FRANÇOYS GAGNÉ (2007) GIFTED CHILD QUATERLY, 51(2), 93-118
Du skal:
1. skelne horisontalt
› kende kvalitative forskelle mellem domæner og subdomæner
2. skelne vertikalt
› vurdere kvantitativt forskelligt om talent er1:10, 1:1000 eller 1:100.000
3. identificere multifacetteret
› inkludere mange facetter i talentbegrebet
4. selektere med åbne arme
› udvide forståelsen af målgruppen så den passer til punkt 1-3
5. intervenere tidligt
› starte akademisk træning i børnehaven
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
DE 10 BUD OM AKADEMISK TALENTUDVIKLING
FRANÇOYS GAGNÉ (2007) GIFTED CHILD QUATERLY, 51(2), 93-118
Du skal:
6. øge muligheden for at fortætte curriculum
› differentiere læringshastighed
7. accelerere hvis nødvendigt
› være åbne for store individuelle spring i niveau
8. berige hvor det er relevant
› tilstræbe beriget dybdelæring fremfor mangfoldig overfladelæring
9. gruppere på fuldtid
› samle hurtigt-lærende i fagspecifikke grupper fremfor klassetrin
10. drømme med øjnene åbne
› Kende personlige og miljømæssige mulighedsbetingelser
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
Foto: Lars Kruse/AU
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
HVAD NU HVIS….
CHP PÅ AARHUS UNIVERSITET?
› 4 programs/faculties
AU optag:
Ca. 7000
bach./år
3% CHP:
› Business and Social Science (42%)
› Arts (25%)
Science Inklusionskriterier?
and Technology (23%)
Hvilke 3%?›Hvornår?
› Health (10%)
210
bach./år
Klasser? Kurser? Prøver? Bestået?
10-20
klasser/år
På campus? Udenfor?
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
DISKUSSIONSPUNKTER:
› Skal vi selektere tidligt?
› Hvorfor/hvorfor ikke?
› Hvis ja: hvordan?
› Er ‘talent’ og ‘masse’ en
modsætning eller hinandens
forudsætning?
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
AARHUS
UNIVERSITET
CENTER FOR MEDICINSK UDDANNELSE
UDVALGTE REFERENCER
› Abbott, A. & Collins, D. (2002). A theoretical and empirical analysis of a 'State of the Art' talent identification model. High Ability Studies, 13,
157-178.
› Araújo, D., Fonseca, C., Davids, K., Garganta, J., Volossovitch, A., Brandão, R., & Krebs, R. (2010). The role of ecological constraints in expertise
development. Talent Development & Excellence, 2, 165-179.
› Barab, S. A. & Plucker, J. A. (2002). Smart people or smart contexts? Cognition, ability, and talent development in an age of situated
approaches to knowing and learning. Educational Psychologist, 37, 165-182.
› Bloom, B. S. (1985). Developing talent in young people. New York, NY: Ballantine Books.
› Burgess, D. J. & Naughton, G. A. (2010). Talent Development in Adolescent Team Sports: A Review. International Journal of Sports Physiology
and Performance, 5, 103-116.
› Côté, J., Baker, J., & Abernethy, B. (2007). Practice and play in the development of sport expertise. In G.Tenenbaum & R. C. Eklund (Eds.),
Handbook of sport psychology (3 rd ed., pp. 184-202). New York, NY: John Wiley.
› Csikszentmihalyi, M., Rathunde, K., & Whalen, S. (1993). Talented teenagers: The Roots of Success and Failure. New York: Cambridge University
Press.
› Durand-Bush, N. & Salmela, J. H. (1996). Nurture over nature: a new twist to the development of expertise. AVANTE, 2, 87-109.
› Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Romer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychological
Review, 100, 363-406.
› Henriksen, K. (2010). The Ecology of Talent Development in Sport: A Multiple Case Study of Successful Athletic Talent Development
Environments in Scandinavia. Odense: Syddansk Universitet / University of Southern Denmark.
› Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: the DMGT as a developmental theory 1. High Ability Studies, 15, 119-147.
› Gagné, F. (2007). Ten Commandments for Academic Talent Development. Gifted Child Quarterly, 51, 93-118.
› Lund, O. (2013). Hvordan foregår mesterlære i elitesport?: Udvikling af ekspertise gennem ”udøver-oplæring” i roning, trampolin og håndbold.
Ph.d.-afhandling ved Syddansk Universitet.
› Miah, A & Rich, E. (2006). Genetic tests for ability?: talent identification and the value of an open future. Sport, Education and Society. 11(3), pp.
259-273.
› Simonton, D.K. (1999). Talent and its development: An emergenetic and epigenetic model. Psychological Review, 106(3), 435-457.
› Tranckle, P. & Cushion, C. J. (2006). Rethinking Giftedness and Talent in Sport. Quest, 58, 265-282.
› Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A. M., & Philippaerts, R. M. (2008). Talent identification and development programmes in sport - Current
models and future directions. Sports Medicine, 38, 703-714.
› http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/politiske-indsatsomrader/politiske-indsatser-pa-uddannelsesomradet
TALENTUDVIKLING PÅ MASSEUNIVERSITETET
METTE KROGH CHRISTENSEN
DUNK 4.-5. MAJ 2014
Download