Bente T - NorJets_november2013

advertisement
Byggeledere Prosjektledere
HMS rådgivere Elkraftingeniører
Banemontører Økonomer
Miljørådgivere Signalingeniører
Statistikere Byggingeniører
Arealplanleggere Grunnerververe
Samfunnsplanleggere
Samfunnsøkonomer Jurister
Matematikere HR rådgivere
Geologer Informasjonsrådgivere
Dokumentcontrollere
Ingeniørgeologer
Fra motvind til tidenes satsning !
•
•
Hva har vi gjort siden 2008
• Synlighet /profil på utdanningsinstitusjoner –
Employer Branding
• Kapasitetskartlegging – kompetansebehov
• Leverandør og sektor samarbeid
• Erfaringsbasert mastergrad NTNU
• Professorat NTNU
• Støtter nordisk mastergrad i jernbanefag
• Valgfag bachelor utdanninger, HiOA/HiT……
• Samarbeid med SVV innen kompetanse og
utdanning
• Samarbeid med Trafikverket
• Internasjonalisering
Professor i jernbanefag NTNU
There are only a few master
education programs in railways in
Europe, and you don't see that
many specialization programs in
railway engineering. One of my
immediate focuses is to form
collaboration with Nordic partners,
KTH Railway Group , Chalmers
University of Technology, Luleå
University of Technology and the
Technical University of Denmark,
for a possible Nordic master's
program in Railway Engineering.
Elias Kassa
Karriere og kompetanse i jernbanesektoren
Fagarbeidere
• Videregående skole og
fagbrev
• Norsk Jernbaneskole
• «Y-veien» til
ingeniør/bachelor grad
• Erfaringsbasert
mastergrad i jernbanefag
NTNU
Ingeniører/Bach.
• Ingeniør/bachelorgrad fra
høyskoler (evt. Teknisk
fagskole)
• Norsk Jernbaneskole
• Erfaringsbasert
mastergrad i jernbanefag
NTNU
Siv.ing/Master
• Siv.ing./masterstudier fra
høyskoler eller universitet
• Norsk Jernbaneskole
• Nordisk mastergrad
jernbane
• Erfaringsbasert
mastergrad i jernbanefag
NTNU
• Ph.D. studier
Hva bør vi gjøre mer av?
• Bedre oversikt over kapasitet- og kompetansebehov
• Gjøre oss lekre: vise frem fag og prosjekter, utfordringer
og muligheter
• Satse på og vise frem FoU, stimulere til forskning.
• Dyrke studentmiljøene,- faglig
• Sommerjobber, internships, praksisplasser, traineer,
oppgave samarbeid…….
2014: Kompetansesenter for jernbane
•
•
•
•
•
•
•
Kompetansestrategi for norsk jernbane
Samle og utvikle opplærings- og utdanningsressurser
Koordinere samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Samle alle EVU programmer /kurs
Utvikle jernbaneutdanningen på alle nivåer
Markedsføre utdanninger/opplæring
Øke bransjens attraktivitet på arbeidsmarkedet og hos studenter
Related documents
Download