JOINT MASTER DEGREES

advertisement
JOINT MASTER DEGREES
22 Januari 2014
Maria Madalena Pereira
Nuffic
Agenda





Context Erasmus +
Internationale dimensie Erasmus +
Joint Master degrees KA1
Verhaal uit de praktijk
Afsluiting
Context Erasmus +
Joint master degrees
Bijdrage aan doelstellingen Europe
2020
 Verbetering, innovatie, exellentie en
internationalisering van HO
 Vergroten van kwaliteit en
aantrekkingskracht EHEA; steun EU
extern beleid
 Verbeter competenties en vaardigheden
van afgestudeerden, bijdragen
relevantie voor arbeidsmarkt
Joint master degrees
Kenmerken 1
 Geïntegreerd internationaal master
programma 60,90, 120 ECTS
 Internationaal consortium
 HO instellingen en andere
organisaties
 ECHE verplicht voor HO instellingen
Erasmus + programma landen
Joint master degrees
Kenmerken 2
 Mobiliteit in minstens twee
Erasmus+ landen (20 ECTS/1 jaar of
30 ECTS in langere programma’s)
 HO instellingen in E+ programme
landen zijn degree awarding
 Aangeboden graden zijn erkend
 Joint, double, multiple degrees
Joint master degrees
Financiering 1
 Management fee incl. staff
mobiliteit (gast docenten) +
beurzen voor studenten
 1 voorbereidend jaar + 3 cohorten
studenten
 Totaal subsidie 2 – 3 miljoen
Euro
 1 grant agreement
Joint master degrees
Financiering 2
20 000 EUR
CONTRIBUTION
TO MANAGEMENT COSTS AND
FOR THE PREPARATORY
YEAR
COSTS FOR INVITED SCHOLARS AND GUEST
LECTURERS
50 000 EUR
JMD
PER INTAKE OF THE
Joint master degrees
Financiering 3
 13 – 20 beurzen per intake
 Beurzen afhankelijk van lengte
master (max. 25.000 €)
 75% beurzen voor kandidaten uit
Erasmus + partner landen
 Let op: circa 25% “self funded
students”
JMD Beurzen
CONTRIBUTION TO THE
UP TO
9 000 EUR
PER YEAR PER SCHOLARSHIP HOLDER FROM A
PARTNER COUNTRY
PARTICIPATION COSTS
UP TO
4 500 EUR
PER YEAR PER SCHOLARSHIP HOLDER FROM A
PROGRAMME COUNTRY
1 000 EUR
PER YEAR PER SCHOLARSHIP HOLDER RESIDENT OF A
PROGRAMME COUNTRY
FOR
TRAVEL COSTS
CONTRIBUTION TO THE
TRAVEL AND
2 000 EUR
PER YEAR FOR TRAVEL COSTS
+ 1 000 EUR FOR INSTALLATION COSTS FOR
SCHOLARSHIP HOLDER RESIDENT OF A PARTNER COUNTRY WHOSE LOCATION IS SITUATED AT
LESS THAN 4.000 KM FROM THE JMD COORDINATING HEI
3 000 EUR
PER YEAR FOR TRAVEL COSTS
INSTALLATION COSTS
SCHOLARSHIP HOLDER RESIDENT
4.000
KM OR MORE FROM THE
CONTRIBUTION TO
1 000 €
SUBSISTENCE COSTS
MONTHS MAXIMUM).
+ 1 000 EUR FOR INSTALLATION COSTS FOR
OF A PARTNER COUNTRY WHOSE LOCATION IS SITUATED AT
JMD COORDINATING HEI
PER MONTH FOR THE ENTIRE DURATION OF THE
JMD
STUDY PROGRAMME
(24
Joint master degrees
Erasmus + JMD catalogue
 Na 3 edities
 Quality review: enquête onder
deelnemers en alumni + rapportage
 Excellence, performance and
relevance
 Management and finances
 Sustainability
 Financiering 3 extra intakes
 Lump sum management + beurzen
 Co-financiering beurzen door
consortium
Wat betekent het voor uw
instelling?
Joint master degrees
Selectieprocedure:





3 onafhankelijke experts betrokken
3 stappen
Stap 1: beoordeling van alle aanvragen
op basis van “relevantie”
Stap 2: volledige beoordeling volgens
resterende criteria
Stap 3: interview met
vertegenwoordigers van EC en EACEA
Joint master degrees
Selectiecriteria
 Relevantie (30 punten)
 Kwaliteit project ontwerp en
implementatie (30 punten)
 Kwaliteit projectteam en organisatie
van de samenwerking (20 punten)
 Impact & dissemination (20 punten)
 Minstens 70 punten
Joint master degrees
Selectiecriteria: relevantie
 Bijdrage doelstelingen van Erasmus +
JMD
 Waarom is het master programma
nodig?(behoeftes in Europa en wereldwijd)
 Academisch excellentie van programma
 Learning outcomes, competenties en
vaardigheden voor de arbeidsmarkt
 Relatie met niet academische
partners (duurzaamheid)
Joint master degrees
Selectiecriteria: kwaliteit project
ontwerp en implementatie
 “jointness” van curriculum, rol en
institutionele steun van partners (geen
sleeping partners)
 Structuur van programma en mobiliteit
 Joint assessment/toetsing
 Degrees en status accreditatie
 Informatie en faciliteiten voor studenten
en gastdocenten
 Student agreement
Joint master degrees
Selectiecriteria: kwaliteit projectteam
en
organisatie van samenwerking
 Expertise en bijdrage van partners/staff
 Rol van de partners in bestuur,
management en implementatie (consortium
agreement)
 Afspraken betreffende joint selectie van
studenten
 Inzicht in de kosten: berekening tuition
fees en verdeling inkomsten (incl.
externe financiering)
Joint master degrees
Selectiecriteria: impact & dissemination
 Toelichting effect op
internationalisering van consortium
partners
 Strategie en middelen gebruikt voor
promotie en marketing
 Hoe kwaliteit (externe en interne)
geregeld is (nationaal, internationaal en
professionele perspectieven)
 Sustainability strategy
 Betrokkenheid van werkgevers
Joint master degrees
Aanvraagprocedure





Centrale actie (aanvraag EACEA)
Call en programme guide
Deadline 27 maart 12:00 uur AM
On line formulier + narrative part
Selectie van 9 nieuwe JMD 2014
Joint master degrees
Hoe moet ik beginnen?
Joint master degrees
“10 golden rules EUA”
1. Know why you are setting up the programme
2. Choose your partners carefully
3. Develop well-defined programme goals and studentlearning
outcomes
4. Make sure that all the institutions fully support the
goals
and
objectives of the programme
5. Ensure that sufficient academic and administrative
staff
resources are involved in the programme
6. Ensure that a sustainable funding strategy for the
programme
is in place
7. Take care that information about the programme is
easily accessible to students
8. Organize and plan sufficient meetings in advance
9. Develop language policy and encourage local language
learning
10. Decide who is responsible for what
Joint master degrees
Voorbereiding voorstel 1
 EC stelt de “spelregels” vast.
Neem goed alle documenten door
(Programme guide, e-form, FAQ,
assessment manual)
 Stel vast of het idee past
binnen de actie JMD en zorg
voor institutionele draagkracht
 Gebruik bestaande ervaring
(binnen de instelling)
Joint master degrees
Voorbereiding voorstel 2
 Breng alle relevante aspecten
in kaart die bij een JMD
horen
(check list JOI.CON blz 37)
 Betrek relevante diensten
(bij. administratie,
juridisch, financiëen).
 Erasmus Mundus Quality
website
(assessment en voorbeelden)
 Lessons learnt from Erasmus
Indienen van voorstelen
Part C Programme Guide
 Coordinator namens het
consortium via online
formulier
 Registreren Participants
portal
 ECAS account Helpdesk ECAS:
DIGIT-USER-ACCESS@ec.europa.eu
 Proof of legal status and
financial capacity
 PIC
Dank voor uw aandacht.
mpereira@nuffic.nl
http://www.erasmusplus.nl/
Download