“Niet eerder hebben we de ondernemende

advertisement
TARGET
DOEL
We
believejijthat
societal
challenges
arejouw
an opportunity
for new
Geloof
ook
in de kracht
van
medewerkers
en
business development and that your employees are key in
de
aanwezige
potentie
binnen
jouw
bedrijf
om
tot
unleashing this innovation power. Corporate social
radicale innovaties
komen?
Inc.and
heeft een
entrepreneurship
will notte
only
lead toOutside
more impact
competitive
advantage,Week
but also
to an inspired
motivated
Intrapreneurship
ontwikkeld
datand
intrapreneurs
workforce.
aim to
support
in kickstarting
en goedeWe
ideeën
scout
en you
begeleidt
om tot(social)
een
intrapreneurship
in your
organization
by offering
a three step
kansrijk business
concept
te komen.
Dezeyou
business
bootcamp program and toolkit to get started now!
concepten passen bij de core business van jouw
bedrijf en creëren sociale en milieu impact.
APPROACH
In order to stimulate intrapreneurship, it is necessary to take an
entrepreneurial
AANPAK approach. Therefore we have created a three
step
program
whichBootcamp
allows you to
quickly
design, validate
Ons
Incompany
scout,
genereert
en and
build an action plan and create your first community of
verrijkt nieuwe
om deze
intrapreneurs.
After business
these threeconcepten,
steps we believe
you are ready
vervolgens
om
te
zetten
naar
haalbare
plannen.
Het
to get started and convince others in your organization.
During
our
bootcampmaakt
sessions
we offervan
the de
following:
bootcamp
gebruik
lean start-up
methode waarbij men bouwt aan een eerste
1. klantenkring
Inspire and design:
one
day program
to learn from
experts
en snel
feedback
genereert.
Outside
Inc.
(among them Thijs Geradts of Erasmus University
verzorgt
een
op
maat
gemaakt
programma,
Rotterdam School of Management) and seasoned
gebaseerd
op deDuring
door this
jouw
gewenste
doelen.
intrapreneurs.
day
you will get
startedTevens
with our
betrekken
we
relevante
netwerken
(en
ondernemers)
intrapreneurship toolkit in order to design an action- and
plan foreco-systeem
your organisation
uitvalidation
het innovatie
bij het aanscherpen en
2. testen
Validation:
on your action plan and tools you will
van debased
plannen.
identify the first intrapreneurs and together you will work on
their innovative ideas. You are going to learn about the
CREDENTIALS
needs of the intrapreneurs in your organisation to gain input
Bekijk
onstoportfolio
opplan.
onze website: www.outsidein order
enrich your
3. inc.nl
Build: one day program where you (and a potential
intrapreneur from your organization) will share your
learnings and build your final action.
RESULTS
• RESULTAAT
First community of intrapreneurs (and necessary
•  ambassadors)
Nieuwe en gevalideerde
in your organization
•  Play
it forward
plan to activate others to start with
business
concepten
unleashing
their
entrepreneurial aspirations •  Een eerste klantendatabase
•  Breeding ground to intrapreneurship by creating
voor deze and
concepten;
enthusiasm
ownership
Toegenomen
know-how
van
• •  Learnings
and inspiration
from
others
venturing
lean
start-up
•  Be
one of theen
first
to join
our the Corporate Startup
Garage
onder Community
medewerkers;
•  Een boost van
GET STARTED
Theondernemerschap
total program consistin
ofje
two bootcamp sessions
organisatie.
taking
place on February 19th and March 19th 2015.
Costs are: €895,- (ex. VAT) for both days. The first
session
will take place in the famous Markthal in
LEAN BUDGET
Rotterdam.
Sign up by sending
email to:
De Intrapreneurship
week wordt
[email protected]
aangeboden vanaf €16.500,- excl.
BTW.
ABOUT
We believe in positive impact on society by developing
impact
corporateInc.
structures. We are an expert
OVER outside
ONS: Outside
in
creating
cross-overs
between
large corporations and
Wij geloven in het ontwikkelen
their ecosystem to solve today’s challenges and create
van nieuwe impactvolle
new business opportunities. Together with partners and
ondernemingen
de ideation, incubation and
clients
we develop buiten
and execute
bestaande programs
bedrijfsstructuren.
acceleration
to re-invent traditional business
and
impact
Wijgrow
werken
alsventures.
onafhankelijk
The Intrapreneurship Training is for managers working in the
field of Innovation, HR, sustainability and New Business
Development.
CHECKOUT
Our website and other intrapreneurship credentials
such as APG Intrapreneurship program and
Our Oceans Challenge.
ondernemende partner samen met
Intrapreneurs
hip Training:
kickstarting co
rporate social
entrepreneursh
in your organiz ip
ation
eerder hebben we de ondernemende
Our Intrapreneurship training is being offered“Niet
by
bestaande bedrijven en brengen
“Corporate Startup Garage”: a community of vaardigheden van onze medewerkers zo
een goed idee
versneld
een
professionals
working
in thenaar
field of
corporate social
nieuwe venture.
entrepreneurship.
effectief kunnen inzetten”
Download