LISTA ÖVER BÖCKER SOM ÖVERSATTS AV KARIN ASHING

advertisement
ASHING TRANSLATION
LISTA ÖVER BÖCKER SOM ÖVERSATTS AV KARIN ASHING
De böcker jag har översatt behandlar främst företagsledning, ledarskap, personalutveckling, mänskliga
rättigheter, filosofi, religion och pedagogik:
ISBN 91-44-01723-5
On Methods for Systems Development in Professional Organisations
av Anders Nilsson John Sören Petterson (Studentlitteratur, 2001)
ISBN 91-44-04166-7
Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction
av Bo Bergman, Bengt Klefsjö (Studentlitteratur, 2003)
ISBN 91-47-07689-5
Att sänka ett varumärke av Matt Haig
(Liber, 2005)
ISBN 91-47-07688-7
Att lyfta ett varumärke av Matt Haig
(Liber, 2005)
ISBN 91-47-07755-7
Fenomenet Ikea av Elen Lewis
(Liber, 2005)
ISBN 91-974709-5-3
Se med öppet sinne av Anthony de Mello
(Litteraturhuset, 2005)
ISBN 91-47-08612-2
Motivera dina medarbetare av Alexander Hiam
(Liber, 2006)
ISBN 978-91-974709-7-1
Lövet Fredrik av Leo Buscaglia
(Litteraturhuset, 2007)
ISBN 978-91-974709-8-8
En helt ny värld av Daniel H. Pink
(Litteraturhuset, 2009)
ISBN 91-47-08937-7
Rätten till liv av Parul Sharma
(Liber, 2009)
ISBN 978-01-47-09078-5
Kaos! Leda företag i turbulenta tider av Philip Kotler och John A. Caslione
(Liber, 2010)
ISBN 978-91-47-09457-8
Nå Fram av Dr. Bob Smith
(Liber, 2010)
ISBN 978-91-47-09663-3
Ledarskapets sanningar av James M. Kouzes och Barry Z. Posner
(Liber, 2011)
ISBN 978-91-47-09673-2
Utan konkurrens av Mary Kay Plantes och Robert D. Finfrock
(Liber, 2012)
ISBN 978-91-47-090803-3
No Fear: Ledarskap i en tid av digitala cowboys av Pekka A. Viljakainen och
Mark Mueller-Eberstein
(Liber, 2012)
ISBN 978-91-27-13467-6
Synligt lärande för lärare av John Hattie
(Natur & Kultur, 2012)
ISBN 978-91-976867-1-6
Sinnenas Ekologi av David Abram
(Litteraturhuset, 2013)
ISBN 978-91-27-13632-8
Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham
(Natur & Kultur, 2013)
forts….
ASHING TRANSLATION
Telefon
Mobil
Mejl
Carl Gustafs v. 42
SE-214 21 MALMÖ
+46 40326816
+46 70 4156433
[email protected]
ASHING TRANSLATION
ISBN 978-91-27-13857-5
Synligt lärande – En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad
som påverkar elevers skolresultat av John Hattie (Natur & Kultur, 2014)
ISBN 978-91-27-13856-8
Hur vi lär – Synligt lärande och vetenskapen om våra läroprocesser
av John Hattie och Gregory Yates (Natur & Kultur, 2014)
ISBN 978-91-980-5341-8
Det högkänsliga barnet: att växa och må bra i en överväldigande värld
av Elaine N Aron (Egia förlag, 2014)
Pågående översättningar, ej publicerade verk:
ISBN 978-1-85788-399-2
The 80/20 Principle, The Secret of Achieving More with Less,
av Richard Koch
ISBN 978-1-907794-29-2
The Diagrams Book, 50 ways to solve any problem visually
av Kevin Duncan
ISBN 978-0-345-47232-8
Mindset, The New Psychology Of Sucess
av Carol S. Dweck
ISBN 978-1-62527-449-6
Blue Ocean Strategy, how to create uncontested market space and .. Expanded edition
av W. Chan Kim och Renée Mauborgne
ISBN 978-0-415-62323-0
What Really Works in Special and Inclusive Education
av David Mitchell
ASHING TRANSLATION
Telefon
Mobil
Mejl
Carl Gustafs v. 42
SE-214 21 MALMÖ
+46 40326816
+46 70 4156433
[email protected]
Download