TIDTABELL / TIMETABLE

advertisement
TIDTABELL / TIMETABLE
STOCKHOLM
ARLANDA 20 MIN • NON-STOP • EVERY 15 MINUTES
11 AUG - 13 DEC 2014
MÅNDAG / MONDAY–
FREDAG / FRIDAY
MÅNDAG / MONDAY–
FREDAG / FRIDAY
LÖRDAG / SATURDAY–
SÖNDAG / SUNDAY
FRÅN / FROM STOCKHOLM
FRÅN / FROM ARLANDA
FRÅN / FROM STOCKHOLM AND ARLANDA
05
05
35
50
04
05
05
20
35
50
06
05
20
35
50
05
05
20*
35
50
06
05
20
35
50
07
05
20
32
40
50
06
05
20
35
50
07
05
20
30
38
50
08
02 10 20
32
40
50
38
04
35
35*
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
08
00
08
20
30
50
09
02 10 20
35
50
21
05
20
35
50
09
00
08
20
35
50
10
05
35
50
22
05
20
35
50**
10
05
20
35
50
23
05
35
35
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
20
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
16
05
20
32
40
50
00
05
40
50
01
05**
16
00
08
20
30
38
50
17
02 10 20
32
17
00
08
20
30
38
50
18
05
35
18
05
20
35
50
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
23
05
35
35
05
35
00
05
23
05
35
01
05
00
05
35
INFORMATION
BILJETTER
Biljetter och resekort säljs
på vår hemsida, i kassor på
Arlanda flygplats, på vårt
biljettkontor på Stockholm C,
i biljettautomater (ej resekort)
och hos resebyråer.
Pappersbiljetter är giltiga en
månad från inköp om inget
annat anges. E-biljetter måste
köpas senast en timme innan
avgång och gäller bokat
datum.
PRISLISTA
arlandaexpress.se och
m.arlandaexpress.com
RESTIDSGARANTI
Vid mer än två minuters försening kan du på skriftlig begäran
få en ny resa. Kom ihåg att
bifoga biljetten. Mer information hittar du på: arlandaexpress.se/punktlighet
HITTEGODS
Har du glömt något hos oss?
Ingen fara, sök ditt gods på
arlandaexpress.se eller mejla
oss på: hittegods@atrain.se
*) Endast från/Only from STOCKHOLM
**) Endast från/Only from ARLANDA
50
O.s.v. på samma minuttal var 15:e minut /And so on every 15 min until
22
20
20
STOCKHOLM CITY
*
*
Arlanda Express reserverar sig för pris- regel- och
tidtabellsändringar. Observera att särskild tidtabell tillämpas
under röda dagar och storhelger,
för aktuell tidtabell se: arlandaexpress.se.
Arlanda Express makes reservation for price-, rule- and timetable changes. Special timetable applies during bank-, and
major holidays, current timetable see arlandaexpress.com.
ARLANDA AIRPORT
TICKETS
Tickets and travelcards are
sold at our website, at ticket
counters at Arlanda Airport, at
our ticket office at Stockholm
Central Station, in our
ticket-vending machines (not
travelcards) and from travel
agencies.
Paper tickets are valid for one
month from purchase unless
otherwise stated. E-tickets must
be purchased at least one hour
prior to departure and are valid
the choosen date.
TICKET FARES
arlandaexpress.com
or m.arlandaexpress.com
TRAVELTIME GUARANTEE
If the train is more than two
minutes late, you can make a
written claim for a new journey.
More info. at: arlandaexpress.
com/punctuality
LOST PROPERTY
Did you forget something on
the train? Don’t worry, search
your lost belongings on
arlandaexpress.com or send an
email to: hittegods@atrain.se
Flygbolag/Airlines/Terminal
Mer info på:
www.swedavia.se/arlanda/
flyginformation/flygbolag/
Eller scanna QR-koden.
More info at:
www.swedavia.com/
arlanda/flightinformation/
airlines/ Or scan the QR
code below.
Download