NYHETSBREV 4 15. oktober 2012 Under de senaste 4 månaderna

advertisement
NYHETSBREV 4
15. oktober 2012
Under de senaste 4 månaderna har den berömde och rutinerade camping journalisten
Peer Neslein från ”Campingferie.dk” testat Kronings hel-automtiska Mover system.
Testen har varit en kombination av 4 månaders bruk under sin sommartripp i Europa
såväl som under en lång krävande färd till Nordkap. Testen har varit mycket omfattande
och har avslutats med ett prestandatest på en campingplats.
Movern har testats med avseende på utförande, kraft, tillförlitlighet,
stabilitet såväl som på hantering via fjärrkontrollen.
Testen har utförts monterad på en 1800kg fullastad Hobby Premium
och stora delar av den kan ses på You tube länken
http://www.youtube.com/watch?v=AG910JgDdjQ
Resultatet och slutsatsen av testen är att KRONINGS helautomatiska Mover ligger I den
absoluta toppklassen av husvagnsförflyttare.
The mover has been tested for performance, power, endurance, stability as well as
strength of mover and handling of the remote control. Peer Neslein har testat mer än 20
olika Movers under sin tid som camping journalist, och både han och personer från Hobby
och andra husvagnsfabrikat är mycket imponerade av de prestanda som Kronings Mover
visade upp.
”Over the years I have tested most brands of caravan movers and this mover from
Kronings is amongst the absolute top of the range.”
Peer Neslein, Campingferie.dk
Vi på Kronings är mycket stolta över att testen kunde visa upp resultat i den absoluta
toppen.
Download
Related flashcards

English novelists

47 cards

Works by H. G. Wells

20 cards

Novels by H. G. Wells

39 cards

Create Flashcards