Each one teach one 25 november 2012 Patrick Nyberg

advertisement
Ångest
Each one teach one
25 november 2012
Patrick Nyberg
Innehåll
•
•
•
•
•
•
Vad är ångest?
Vilka symtom?
Vad fyller den för funktion?
Vad händer i hjärnan och kroppen?
Hur våra tankar påverkar
Hur hantera den? (mindfulness)
Vad är ångest?
” Ångesten är en liten rännil av rädsla
som sipprar genom hjärnan
Om man uppmuntrar den
gräver den en kanal dit så småningom
alla tankar rinner”
Okänd
Symtom
•
•
•
•
•
•
•
•
Ökad puls (hjärtklappning)
Yrsel (en känsla av svimfärdighet)
Illamående
Tryck över bröstet
Darrighet
Svettningar
Tunnelseende
Overklighetskänslor
• Vanligtvis 2-4 ”individuella” symtom
Funktion?
•
•
•
•
Kroppens eget ”larmsystem”
Förhöjd uppmärksamhet
Beredskap/aktivering/förändring
Kamp/flykt
Överlevnad!
Vad händer?
Kortex
Limbiska systemet
(Amygdala)
Kritiskt läge – Vilka tankar?
Undvikande/flykt/säkerhetsbeteenden
Parasympatiska nervsystemet
(Utsläckning/habituering)
”Ångestlöken”
Schema
Automatiska tankar
•
•
•
•
•
Oreflekterade
Kan vara neutrala, positiva eller negativa
50 000-65 000 per dag
Påverkar våra känslor
Den inre ”radion” som sänder
Övning
Om ca 30 sekunder kommer en av er att väljas ut
för att sen inför övriga under max 5 minuter få
berätta om ett ångestladdat minne.
Nej, du slipper! men vilka
tankar fick du?
”Nej usch!”
”Vill inte”
”Jag kommer säkert bli vald, typiskt!”
”Jag vägrar!”
”Pekar idioten ut mig går jag hem”
”Hm vad ska jag berätta om?”
”Yes! Nu ska de få höra nåt verkligt intressant!”
”Nu börjar det bli intressant”
”Vad ska det här vara bra för?”
Vilka känslor kom av tankarna?
Ångestsyndrom
• Specifik fobi
• Tvångssyndrom (OCD)
• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
• Paniksyndrom (med eller utan agorafobi)
• Social fobi
• Generaliserad ångest (GAD)
Mindfulness
”Living moment by moment in a non judgementally way”
Jon Kabat Zinn
Ett förhållningssätt
Att styra medvetandet till det som är viktigast/mest relevant
”One thing that meditation does for those who practise it a lot
is that it cultivates attentional skills."
Dr Josipovic
Att stänga av ”autopiloten”
Att ta ansvar för sin uppmärksamhet
Att ta ansvar för sina tolkningar
Att ta ansvar för sin attityd/sitt känslomässiga
engagemang
(Åsa Nilsonne, professor medicinsk psykologi)
• Stressed but otherwise healthy individuals (N =
26) participated in an 8-week mindfulness-based
stress reduction intervention. Perceived stress
was rated on the perceived stress scale (PSS) and
anatomical MR images were acquired pre- and
post-intervention.
• Following the intervention, participants reported significantly
reduced perceived stress. Reductions in perceived stress
correlated positively with decreases in right basolateral
amygdala gray matter density.
• Putting feelings into words: affect labeling
disrupts amygdala activity in response to
affective stimuli
Lieberman et al.
Psycho Sci 2007, 18(5), pp 421-428
Strategier
• Se över sin tillvaro (omprioritering/förändring/livsföring)
Strategier
• Ta ansvar för sina tankar/känslor (stänga av autopiloten)
”Jag har levt ett fruktansvärt liv varav större delen
aldrig inträffade” Mark Twain
Strategier
• Styr uppmärksamheten dit den gör mest nytta
• Meditera/öva mindfulness
” If you have fear of some pain or suffering, you should examine
whether there is anything you can do about it. If you can, there
is no need to worry about it; if you cannot do anything, then
there is also no need to worry”
Dalai Lama
Strategier
• Fundera på hur den påverkar livet, vad tror du kommer
upplevas som viktigast den dagen du fyller 95?
”Om du flyr din ångest kommer den fånga dig, om du istället
omfamnar och accepterar den flyr den dig” /Okänd
Strategier
Utmana den!
www.cognitiva.se
[email protected]
Download
Related flashcards

Works by H. G. Wells

20 cards

Novels by H. G. Wells

39 cards

English chroniclers

37 cards

Create Flashcards