3 Feide Connect

advertisement
Feide Connect
Neste generasjons tjenesteplattform for utdanningssektoren
Oslo, 27. mai 2014
Andreas Åkre Solberg
andreas.solberg@uninett.no
Andreas Åkre Solberg
Senior Technical Architect
UNINETT AS
!
andreas.solberg@uninett.no
http://www.linkedin.com/in/andreassolberg
Denne presentasjonen er tilgjengelig i pdf og i keynote.
Kun keynote versjonen inneholder video.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
2
Feide
Identitetsforvaltning i utdanningssektoren
Både høyere utdanning og grunnopplæringa
Samarbeid mellom UNINETT og IKT-senter for utdanning
Single Sign-On for web med SAML 2.0
(samme tekniske protokoll som ID-porten)
Webtjenester får autentisert brukere, og endel data om brukeren.
Tjenester i dag har et økende behov for mer kontekst om brukeren.
!
Internasjonal kryss-føderering, gjestebrukere, to-faktor.
3
NTNU
Katalogtjener
UiO
Katalogtjener
HiOA
Katalogtjener
LDAP
Feide
Login page
SAML 2.0
Tjeneste
Tjeneste
Tjeneste
4
The gap between
services’ needs and supporting middleware infrastructure
is increasing
5
SAML is great for SSO
- not everything else
6
Authentication Request
user chooses
to login
Tjeneste
Feide
Response
(with attribute set)
Userdata
7
Lets build…
(Feide Connect)
Today
everything is about
APIs
9
HTTP
10
Authorization management
OAuth 2.0
HTTP
11
eduPerson++
VOOT
OpenID Connect
SCIM
PeopleSearch
ActivityStreams
+++
3rd party APIs
Authorization management
OAuth 2.0
HTTP
12
App Engine
Workflow
Javascript PaaS
Groups
AppStore
Feed
DevDashboard
Documentation
Inspect
App
App
App
Authorization Dialog
eduPerson++
VOOT
OpenID Connect
SCIM
+++
3rd party APIs
Authorization management
OAuth 2.0
HTTP
UNINETT AS
info@uninett.no
13
Groups
FS
Common Student System
Feide
attributes
Feide
attributes
GroupEngine
Parallell aggregator
Ad-hoc
groups
VOOT
SCIM
Clients
14
Developer
Dashboard
Groups
Manage
ad-hoc groups
using
groups and peoplesearch
APIs
16
ActivityStreams
17
3rd party APIs
api.3rdparty.org
GET /api/0/items HTTP/1.0
Authorization: xxxxx
Host: 3rd-domain.org
FC-UserID: andreas@uninett.no
FC-Groups: x001, x002, x009
FC-Scopes: readaccess
FC-ClientID: 4thparty-org001
established
trust
API Gatekeeper
Authorization workflow
Auth
Self
service
OAuth server
3rd.api.feideconnect.edu
HTTP API
+ OAuth
Clients
18
App Store
Tjenester for utdanningsektoren.
!
Et viktig redskap for å hjelpe belutningstakere forvalte sin
lokale tjenesteportefølge. Kobling mot blandt annet pris
og bruksstatistikk.
!
Nyttig for å synliggjøre og tilgjengeliggjøre tjenester mot
sluttbrukere.
!
Utgangspunkt for samarbeid og erfaringsutveksling
mellom tjenesteabbonementer.
19
Time to market
Distribusjon
Distribusjon
Tjeneste
Idé
Tjeneste
Idé
Integrasjon og
mellomvare
Integrasjon og
mellomvare
20
Enklere for «små» og «nye» tjenesteleverandører.
Ønsker å bidra til mindre leverandørbindinger og innlåsning
Ønsker å bidra til at utdanningssektoren fremstår som et harmonisert og strømlinjeformet
marked - basert på standarder, og felles integrasjonspunkter.
21
Bruk og misbruk: fordeling av ansvar mellom tjeneste, dataeier og sluttbruker.
Hva skal man ekponere av data over APIer?
Hva kan tjenesten få tak uten API-er, eksempel: studentapp med eksamensresultater…
22
IKT-tjenester
av høy kvalitet
Tjenesteplattform
Anskaffelser
Selvbetjening
og arbeidsflyt
Statistikk og
monitorering
Arkitektur
Mellomvare og integrasjon
Leveranseplattform
Driftsplattform
(delvis eksterne leverandører)
Provisjonering/
Tjenestebuss
Tungregning
eduroam
wireless roaming
Lagring
API og
Integrasjon
UH-AD
Active Directory
SaaS
Grupper og autorisasjon
Feide
Governance
AppStore
Sikkerhet
Innkjøp, personvern, avtaleverk og kontrakter
UH Sektoren
PaaS
IaaS
Nettverk
23
That’s it.
andreas@uninett.no
The rest of the slides was
not included in the presentation.
24
Cross-federation
Feide
FS
3rd API
3rd API
3rd API
Guest users
Feide Connect
Custom
Connectors
Storage
Group
Engine
UserInfo
Feide Connect
Widgets
Groups
Dev
Feed
JScore
API
Auth
Engine
Feide Connect
API
Gatekeeper
OAuth Server
OAuth Tokens
OAuth Tokens
Desktop
Client
Mobile
App
Web App
Apps
Apps
Apps
App Engine
Service
25
Frontend protocols
service to service
service to platform
Javascript window.postMessage
«Federated» iframes with isPassive=true
26
Adobe Connect Widget demo
Can be used «anywhere»!
Just copy and paste a short JS sniplet.
Can easily be setup to adopt surrounding
group environment, to set «current group».
Fully controlled authorization and access
controll for Adobe Connect. No preconfiguration whatsover for endusers.
27
28
Autoconfigure demo
Simplify registration of service providers
Can be prepacked with popular applications;
in.e. wordpress (plugin demoed)
!
Wordpress plugin with no external
dependencies.
29
30
feed Widget demo
Widget push shared news or any «activity» to
activity stream
Another widget presents «news» within a
group in a collaboration service (Liferay)
31
Feed Widget!
Shows an aggregated feed of activities for the current
selected group across all collaboration tools.
Share widget!
Can be easily integrated anywhere. Will share a link to the current web page
to the activity stream for the current user in a selected group context.32
etherpad demo
33
Download