Group assignment "MAORI BOY GENIUS" Tverrfaglig

advertisement
GROUP ASSIGNMENT TVERRFAGLIG -­‐ MAORI BOY GENIUS 16 år gamle Ngaa Ruuira Pumanawawhiti er langt over gjennomsnittlig intelligent. Såpass intelligent, faktisk, at han har blitt utpekt som mannen som skal frelse maorifolket på New Zealand fra senskadene etter de overgrep som gjennom århundrenes løp har blitt begått mot dem av kolonistene fra det nordvestlige Europa og deres etterkommere. Å bli tildelt ansvaret for et helt folkeslags fremtid lenge før myndighetsalder er imidlertid ikke bare enkelt, og når Ngaa Ruuira lykkes i å sikre seg en plass på Yale, innser han omsider at det å skulle redde maoriene og deres levesett ikke er så enkelt som det tidvis kunne virke hjemme på New Zealand. KOMPETANSEMÅL ENGELSK VG1/VG2 Litteratur, kultur og samfunn § drøfte engelskspråklige filmer og andre kulturuttrykk fra forskjellige medier § drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land § presentere og diskutere aktuelle nyheter fra engelskspråklige kilder § drøfte tekster av og om urfolk i engelskspråklige land Munnleg kommunikasjon § forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram § forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram § lytte til og forstå sosiale og geografiske varianter av engelsk fra autentiske situasjoner § uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon § innlede, holde i gang og avslutte samtaler og diskusjoner om allmenne emner og faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram Skriftleg kommunikasjon § forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram § forstå hovedinnhold og detaljer i tekster av varierende omfang om forskjellige emner § lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram § bruke egne notater for å skrive tekster med tilknytning til eget utdanningsprogram § skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon § bruke mønstre for rettskriving, ordbøying og variert setnings-­‐ og tekstbygging i produksjon av tekst LESSON PLAN
Before watching the film: Introduction tasks Read about the Maori culture here and answer the following questions: 1. What is the Maori name for New Zealand and what is the literal translation? 2. How long has the Maori lived on New Zealand? 3. Who was the first European to “discover” New Zealand and when did it happen? 4. Who was James Cook? 5. When did the Europeans begin to settle in New Zealand? 6. When was the Declaration of Independence signed? 7. On the 6th of February, 1840 the Treaty of Waitangi was signed. What was it about? 8. How many percentage of the population in New Zealand are Maori? (according to this source) Think about it In the film, we will meet Ngaa, a young Maori boy who takes school very seriously and who works hard to get into Yale University. Why do you think education plays such a crucial role to many young people around the world? Why is education one of the most quintessentially traits of our society? Write down a few keywords, and discuss with a classmate what you found out. After watching the film: Understanding the film If you need to repeat parts of the film, you may read the synopsis of the film here (scroll down to the long synopsis to get a better overview). 1. This is a film about Ngaa Rauuira Pumanawawhiti – what does his name mean? 2. How did he learn to memorize? 3. Why did he want to go to Yale? 4. Why were the songs and dances important to the Maori people? 5. Why do you think Ngaa is being hailed as a new leader for the Maori people? 6. One of Ngaa’s favorite quotes is “We must always take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.” Explain in your own words what it means. 7. How was his childhood? 8. How is his relationship with his grandfather? 9. What message does the film convey? What can we learn from it? Mini-­‐presentation Divide the class into groups and make a mini-­‐presentation about the Maori people. Your presentation should include the following points: 1. An introduction 2. A short introduction to the Maori history 3. Examples of Maori traditions 4. The Europeans arrive – what did they bring with them? 5. The Maori people today You may use the sources listed below or other sources you find useful. Remember to list your sources at the end of your presentation. § The New Zealand encyclopedia: http://www.teara.govt.nz/en/maori# § Virtual Oceanea: http://www.virtualoceania.net/newzealand/culture/maori/# § Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/363450/Maori# Pictures used in this lesson plan §
§
§
Maori dance: Material provided by distributor of the film Ngaa Ruuira: Material provided by distributor of the film Education 
Download
Related flashcards
Create Flashcards