Irregular Verbs

advertisement
LIST OF IRREGULAR VERBS
PRESENTS
Prepared by:
Nurullah ÖKTEM
Olmak, var olmak, bulunmak
BE
WAS – WERE
BEEN
Dövmek, vurmak, yenmek
BEAT
BEAT
BEATEN
Olmak
BECOME
BECAME
BECOME
Başlamak, başlatmak
BEGIN
BEGAN
BEGUN
Eğmek, bükmek, kıvırmak
BEND
BENT
BENT
Isırmak
BITE
BIT
BITTEN
Esmek, üflemek
BLOW
BLEW
BLOWN
Kırmak, kırılmak, bozmak
BREAK
BROKE
BROKEN
Getirmek
BRING
BROUGHT
BROUGHT
İnşa etmek
BUILD
BUILT
BUILT
Yanmak, yakmak
BURN
BURNT
BURNT
Patlamak
BURST
BURST
BURST
Satın almak
BUY
BOUGHT
BOUGHT
Yakalamak, tutmak
CATCH
CAUGHT
CAUGHT
Seçmek
CHOOSE
CHOSE
CHOSEN
Gelmek
COME
CAME
COME
Kesmek
CUT
CUT
CUT
Anlaşmak, paylaştırmak, dağıtmak
DEAL
DEALT
DEALT
Kazmak, kazı yapmak
DIG
DUG
DUG
Yapmak
DO
DID
DONE
Resim çizmek, çekmek
DRAW
DREW
DRAWN
Hayal etmek, rüya görmek
DREAM
DREAMT
DREAMT
içmek
DRINK
DRANK
DRUNK
Sürmek
DRIVE
DROVE
DRIVEN
Yemek
EAT
ATE
EATEN
Düşmek
FALL
FELL
FALLEN
Beslemek
FEED
FED
FED
Hissetmek
FEEL
FELT
FELT
Savaşmak, kavga etmek
FIGHT
FOUGHT
FOUGHT
Bulmak
FIND
FOUND
FOUND
Uçmak
FLY
FLEW
FLOWN
Yasaklamak
FORBID
FORBADE
FORBIDDEN
Unutmak
FORGET
FORGOT
FORGOTTEN
Affetmek, bağışlamak
FORGIVE
FORGAVE
FORGIVEN
Donmak
FREEZE
FROZE
FROZEN
Elde etmek, olmak, ulaşmak
GET
GOT
GOT
Vermek
GIVE
GAVE
GIVEN
Gitmek
GO
WENT
GONE
Büyümek, gelişmek
GROW
GREW
GROWN
Asmak
HANG
HUNG
HUNG
Sahip olmak, almak, yapmak
HAVE
HAD
HAD
Duymak, haber almak
HEAR
HEARD
HEARD
Saklamak, saklanmak
HIDE
HID
HIDDEN
Vurmak, çarpmak
HIT
HIT
HIT
Tutmak
HOLD
HELD
HELD
İncitmek, acımak
HURT
HURT
HURT
Almak, tutmak, saklamak, korumak
KEEP
KEPT
KEPT
Bilmek, tanımak, görmek
KNOW
KNEW
KNOWN
Sermek, yatırmak
LAY
LAID
LAID
Yol göstermek
LEAD
LED
LED
Ödünç vermek, borç vermek
LEND
LENT
LENT
Ayrılmak, terk etmek
LEAVE
LEFT
LEFT
İzin vermek
LET
LET
LET
Yalan söylemek
LIE
LAY
LAIN
Yakmak, yanmak, aydınlatmak
LIGHT
LIT
LIT
Kaybetmek
LOSE
LOST
LOST
Yapmak
MAKE
MADE
MADE
Kastetmek, anlamına gelmek
MEAN
MEANT
MEANT
Karşılaşmak, tanışmak, buluşmak
MEET
MET
MET
Ödemek
PAY
PAID
PAID
Koymak, yerleştirmek
PUT
PUT
PUT
Okumak, anlamak
READ
READ
READ
(Ata, bisiklete) binmek
RIDE
RODE
RIDDEN
Zil çalmak
RING
RANG
RUNG
Yükselmek, artmak
RISE
ROSE
RISEN
Koşmak
RUN
RAN
RUN
Söylemek
SAY
SAID
SAID
Görmek, anlamak
SEE
SAW
SEEN
Satmak
SELL
SOLD
SOLD
Göndermek
SEND
SENT
SENT
Koymak, saptamak, ayarlamak
SET
SET
SET
Sallamak
SHAKE
SHOOK
SHAKEN
Parlamak
SHINE
SHONE
SHONE
Atmak, vurmak
SHOOT
SHOT
SHOT
Göstermek, görünmek
SHOW
SHOWED
SHOWN
Kapatmak
SHUT
SHUT
SHUT
Şarkı söylemek
SING
SANG
SUNG
Batmak, batırmak
SINK
SANK
SUNK
Oturmak
SIT
SAT
SAT
Uyumak
SLEEP
SLEPT
SLEPT
Konuşmak, söylemek
SPEAK
SPOKE
SPOKEN
Harcamak
SPEND
SPENT
SPENT
Yaymak
SPREAD
SPREAD
SPREAD
Ayakta durmak, kalmak
STAND
STOOD
STOOD
Hırsızlık yapmak, çalmak
STEAL
STOLE
STOLEN
Yapıştırmak, saplanmak
STICK
STUCK
STUCK
Yüzmek
SWIM
SWAM
SWUM
Almak
TAKE
TOOK
TAKEN
Öğretmek, ders vermek
TEACH
TAUGHT
TAUGHT
Anlatmak, söylemek
TELL
TOLD
TOLD
Düşünmek, sanmak
THINK
THOUGHT
THOUGHT
Atmak, fırlatmak
THROW
THREW
THROWN
Anlamak
UNDERSTAND
UNDERSTOOD
UNDERSTOOD
Uyanmak
WAKE
WOKE
WOKEN
Giymek, takmak
WEAR
WORE
WORN
Kazanmak
WIN
WON
WON
Yazmak
WRITE
WROTE
WRITTEN
Download
Related flashcards
Create Flashcards