Konstruktiv konflikthåndtering og relationsarbejde

advertisement
Relationsarbejde på
Vejrup skole
Trædesten på vejen
Vision og værdier
Klasseledelse
Konstruktiv
konflikthåndtering
Relationer
Kontrakten
Formål
Hvad vil vi
gerne opnå?
Relationer mellem børn og voksne.
Styrke medarbejdernes kompetencer i at støtte, vejlede og udvikle
hinanden i relationsarbejdet.
Langsigtede effekter
Hvordan dokumenteres disse effekter
Der er gode relationer mellem børn og
voksne og der er udviklet et fælles
sprog og fælles tilgang til opgaveløsning
Medarbejderne spørges i forbindelse
med personaleudviklingssamtaler om
status på relationer.
I daglig praksis vil de positive relationer
fremme arbejdsglæden og give færre
konflikter
Forløbsoversigt
Dato
Indhold
1/10
Konkrete metoder og inspiration til
relationsarbejdet.
Oplæg af Mike Mckeon
21/10
Relationsarbejde med udgangspunkt
i det vi allerede ved
konflikthåndteringsmetoder i et
relationsperspektiv
18/11
Fælles sprog og metode omkring
relationsarbejdet.
Introduktion til Teamsparring
November
- marts
23/4
Teamsamtaler
Vision og værdier
Klasseledelse
Konstruktiv konflikthåndtering
Relationer
Opsamling
Stringing the beans
Snak i grupper på 3-4
Hvad er de vigtigste
pointer for jer i forhold til
•Vision og værdier
•Klasseledelse
•Konstruktiv konflikthåndtering
Konstruktiv konflikthåndtering
og relationsarbejde
Mål for den næste time
• At genaktivere viden om konstruktiv
konflikthåndtering og koble denne viden med
metoder for relationsarbejde.
Tænk
• Tænk på de konflikter du har haft med elever i
skolen på det seneste.
• Udvælg en af disse konflikter, som du vil
arbejde med den næste times tid.
Del
Find sammen med en makker.
Fortæl nu hinanden om den konflikt
I hver især har valgt ud.
Definition af en konflikt
I konflikter er der altid en:
• Sag
• Spænding i relationen
• ”afhængighed”
Tænk
Hvad er sagen i den konflikt du tænker på?
Hvad er det du er/var uenig med den anden part
om?
På hvilken måde er du afhængig af den part du
er/var i konflikt med?
Del
Fortæl din makker om sagen, i den konflikt du har valgt
at arbejde med.
Fortæl din makker på hvilken måde du er/var afhængig,
af den part du er/var i konflikt med?
Konflikttrappen
Tænk
Brug konflikttrappen til at analysere, den konflikt
du har valgt at arbejde med.
Hvordan har konflikten udviklet sig?
Hvis konflikten ikke er afsluttet. Hvilket trin på
konflikttrappen er konflikten så på lige nu?
Del
Fortæl din makker om din analyse af den konflikt,
du har valgt at arbejde med.
Den instrumentelle Interesse
dimension
dimensionen
”Hvordan jeg vil”
”Det jeg vil have”
Værdidimension
Den personlige
dimension
”Det jeg tror på”
”Den jeg er”
Tænk
Hvilke dimensioner er særligt tydeligt i spil, i den
konflikt du har valgt at arbejde med?
Tænk evt. tilbage på det tidspunkt hvor
konflikten startede. Hvilken dimension var da
særligt tydeligt i spil?
Del
Fortæl din makker om hvilken/hvilke
dimensioner der er særligt tydeligt i spil,
i den konflikt du har valgt at arbejde med.
!
!
”De døves dialog”
Standpunkt
Fakta
Følelser
Behov
Fakta
Følelser
Behov
Relationsskemaet
til brug i klasseteamet eller SFO
De børn, som går ind i dig med træsko på
De børn som du giver privilegier
De børn som du umiddelbart holder af og forstå
De børn du har en udmærket kontakt med, men som ikke er røde
De børn der ikke kontakter dig
De børn du egentlig ikke kontakter selv
De børn, der bringer dit pis i kog
De børn som gør, at du bliver mere vred end situationen egentlig berettiger
De børn som du ikke forstår
Vejledning i arbejdet med
relationsskemaet.
1. Alle i teamet udfylder individuelt et relationsskema
over klassens elever.
2. Teamet mødes og fremlægger hver deres farveskema.
3. Teamet udveksler erfaringer. Enkelte har måske
barnet i den røde kategori andre i blå eller sort –
hvilke positive ting og strategier kan vi udveksle.
4. Udlede fælles indsats
Pause
Mr. Mckeon og relationsarbejde
Mål med den næste time
At genaktivere viden fra Mr. Mckeons oplæg
omkring behavior management, og udvælge
mindst en af de metoder han præsenterede
og afprøve denne.
All you ever wanted to know
about Bill Rogers
But were afraid to ask!
Straight in at number10
Selectively Ignoring
• Rather than pick up every little thing,
if it is not spoiling the flow of the
session, follow it up later
Number 9
• Ignore secondary
behaviour
• Concentrate on
the task in hand
and praise the
compliance
Straight in at number 8
• Eye contact
• That look
• Silence is golden
In there at number 7
• Take a student aside
• Avoid confrontation
in front of the groupone of you might lose
face
• Avoid Win –Lose
• Make the work the
focus
A hot one at number 6
• Cracked record
• Repeat the
instruction, don’t
get side tracked or
drawn into a
confrontation
The last 5…….
• When –Then
• Partial Agreement
• When you have
finished chopping
those carrots then
you can start on the
potatoes
• Give a choice between
two options
Number 4-You always have a
choice
• If not now then
later
• You are choosing
to?
Number 3
• It’s not the
severity of the
consequence it’s
the inevitability of
it
Number 2
• Separate the child from the behaviour
• And then re-establish the relationship
Number 1
• 4 on the floor
• Hand signals
• “You Ok”
Relationsarbejdet
Interview en makker du ikke arbejder tæt med til daglig.
Interviewguide:
•
•
•
•
Fortæl om en episode, som du oplevede du klarede godt.
Hvilke af dine evner og kompetencer kom til udtryk i episoden?
Hvilke af dine værdier blev rummet af episoden?
Hvilken indflydelse har det du lige har fortalt,
på de håb og forventninger du har til arbejdet med relationer?
Teamarbejdet i dag og i fremtiden
Hvad gør vi i
dag, som vi skal
blive ved med
at gøre?
Hvad gør vi i
dag, som vi
egentlig ikke bør
gøre?
Hvad er det, vi
bør gøre, men
som vi faktisk
ikke gør?
Hvad er det,
som vi ikke gør i
dag, som vi
heller ikke i
fremtiden bør
gøre.
Teamarbejdet i dag og i fremtiden
Team:
Navn:
Download
Related flashcards
Create Flashcards