STUDIEDAG SJ-ALUMNI l zaterdag 22 november 2014

advertisement
STUDIEDAG SJ-ALUMNI π zaterdag 22 november 2014 · 14 uur π Universiteit Antwerpen π Stadscampus · Aula c.003
In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges
Vader en zoon Skidelsky schreven hun boek How Much is Enough – Money
and the Good Life vanuit de vaststelling dat de moderne interpretatie van
‘het goede leven’ en van vooruitgang blijkt neer te komen op ongebreidelde
consumptie.
Zij stellen daartegenover een set van ‘basisgoederen’ die van belang zijn voor
menselijk geluk, met name gezondheid, veiligheid, vrije tijd, respect, vriendschap, persoonlijkheid en harmonie met de natuur. Niettegenstaande dat dit
ook kan worden bediscussieerd, geeft het toch een bredere definitie van geluk dan metingen gebaseerd op bnp en economische groei.
Hoe kunnen we onze kapitaal- en arbeidsmarkten hervormen als voorwaarde
om tot een meer ethische samenleving op mensenmaat te komen?
ucsia en de Federatie van oudleerlingenbonden van de Vlaamse jezuïetencolleges leggen de vraag voor aan toonaangevende binnen- en buitenlandse
economische experts.
Robert & Edward Skidelsky
LABOUR AND CAPITAL
IN TIMES OF CRISIS
Ethical Considerations
programma deel 1
14:00
Welkom door Luc Braeckmans
14:05
Inleiding door Olivier Wouters
14:10
The Future of Work: In Need of a Proper Moral Debate
academisch onderdirecteur ucsia
voorzitter Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges
Lezing door Robert Skidelsky
Emeritus Professor Political Economy, University of Warwick
Andrew D. White Professor-at-Large, Cornell University
Lord Skidelsky is emeritus professor politieke
economie aan de Universiteit van Warwick.
Zijn driedelige biografie van de economist
John Maynard Keynes (1983, 1992, 2000) werd
bekroond met meerdere prijzen. Een herziene
uitgave van zijn boek over de huidige crisis
Keynes: The Return of the Master, werd in 2010
gepubliceerd. Hij werd ‘member in The House
of Lords’ in 1991 en is Fellow van de British Academy sinds 1994. Hij is directeur van Rusnano
Capital en voormalig directeur van Janus
Capital and Sistema jsc. Zijn recente boek,
How Much is Enough? The Love of Money and
the Case for the Good Life, geschreven met zijn
zoon Edward, verscheen in 2012. Skidelsky
werkt aan een nieuw boek, The Language of
the Virtues, dat zal worden uitgegeven bij
Princeton University Press.
LABOUR AND CAPITAL
IN TIMES OF CRISIS
Ethical Considerations
In his recent book, How Much is Enough? The Love of Money and the Case for the Good Life,
Robert Skidelsky states that ‘the material basis for our updated version of Keynes’s
‘Economic Possibilities’ is rooted in the logic which gave rise to his possibilities in the first
place: the long-term decrease in the demand for labour resulting from continuous improvements in labour productivity. We can either turn this to our advantage by greatly expanding the domain of shared work and leisure – a solution which at least some European
countries have adopted – or continue with the Anglo-American system of want-creation
powered by insatiability, maintained at the cost of growing job insecurity and income
inequality, and heedless of humanity’s future.’
He makes a plea for ‘social arrangements in favour of the good life, . . . in which moneymaking is not central’. This presupposes ‘a state that makes its ethical choices explicit,
so that we may have a proper moral debate, rather than pretending that it acts solely as
the agent of the isolated consumer’.
To the question whether such a policy would require the support of religion, he answers
that ‘the basic goods . . . are not logically dependent on any single religious doctrine, but their
realization is probably impossible without the authority and inspiration that only religion
can provide’.
15:00
Koffiepauze
programma deel 2
15:30
The Financial Crisis:
Towards a New Ethics and Governance Structure for the Financial Sector?
Lezing door Luc Coene
gouverneur van de Nationale Bank van België
lid van de raad van Bestuur en de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank
The presentation will first focus on the causes of the financial crisis which contributed to
an overdevelopment of the financial sphere: low interest rates, the search for yield and
flaws in prudential regulation and supervision. With an increasing demand for high yield
investments, the financial sector produced products which promised a high yield and
were (apparently) safe. From 2007, the problems with these products came to the fore.
They were a major cause of the financial crisis. Behind the production of these high yield
products were significant flaws in the ethics and governance structure of the financial
sector (some of the most serious problems related to bonuses), facilitated by weaknesses
in the regulation and supervision (both from a micro- and macro-prudential perspective)
of the financial sector. This presentation will go further into the issue of whether these
flaws in the ethics and governance of the financial sector have been remedied.
Luc Coene is gouverneur van de Nationale
Bank van België.
16:00
16:30
17.00
Discussie met de sprekers en de zaal
Conclusie door Guido Erreygers
professor economie en voorzitter van het Departement Algemene Economie
van de Universiteit Antwerpen
Receptie
datum Zaterdag 22 november 2014
14.00–18.00 uur
locatie Universiteit Antwerpen | Stadscampus
Aula c.003
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
taal Engels
inschrijven Toegang is gratis, maar inschrijven
voor 15 november is gewenst.
e-mail [email protected]
antwoordkaart
(naam en voornaam)
(organisatie)
(functie)
(adres)
(e-mail)
Schrijft zich in voor de studiedag Arbeid en kapitaal in tijden van crisis: ethische bedenkingen
met
personen
Stadscampus · Prinsstraat 13 · Aula c.003 | zaterdag 22 november 2014 | 14.00 uur
(met vermelding van naam en coördinaten)
info www.ucsia.org
tel.: +32 (0)3 265 49 60
Gelieve deze antwoordstrook terug te sturen, te faxen of te mailen naar:
ucsia vzw | Marijke Celis, Prinsstraat 14, 2000 Antwerpen
[email protected] | fax 03-707 09 31 | tel. 03-265 49 60
elektronisch inschrijven kan ook hier
Verantwoordelijke uitgever: Alex Vanneste, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen | Ontwerp: Frederik Hulstaert
praktische informatie
Aula c.003
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Download