material - Matematiska institutionen

advertisement
Sonja Kovalevsky
dagarna
2011
Sonja
Kovalevsky-dagarna
riktar sig till gymnasister som är intresserade av
matematik. Varje gymnasieskola inbjuds att skicka två elever till matematikdagarna, helst en kvinnlig och en manlig elev som
går sista året i gymnasiet.
I samband med Sonja Kovalevsky-dagarna kommer
Sonja Kovalevsky-priset att delas ut. Priset går till kvinnliga gymnasieelever för projektarbete i matematik. För mer
information se länkarna längst ned.
Varmt välkomna med bidrag!
När och
var ::
18-19 November 2011
Stockholms Universitet
Huvudtalare ::
Olga Holtz, Berkeley
Günter M Ziegler, Berlin
Kontakt ::
Arrangörer ::
Nationalkommittén för matematik vid
Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete
med Svenska matematikersamfundet
Organisatörer ::
Matematiska Institutionen vid Stockholms
universitet i samarbete med Vetenskapens
hus
Pavel Kurasov
Matematiska institutionen,
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
pak@math.su.se
Mer information ::
http://www.math.su.se/skdagarna
http://www.math.su.se/skpriset
Arrang¨
orer
Organisationskommit´
en
Ylva Brolin
Jens Forsg˚
ard
Gustav Jonzon
Cecilia Kozma
Pavel Kurasov
Kerstin K¨onigsson
Mikael Passare
Paul Vaderlind
V¨
alkomna till
Sonja Kovalevsky-dagarna 2011!
Vi ¨ar glada att bjuda n¨astan 200 gymnasister till den nu traditionella novemberfesten f¨or
unga matematik¨alskare. Deltagarna kommer fr˚
an hela landet och representerar gymnasier
fr˚
an Vellinge i s¨oder fram till Kiruna i norr.
˚
Arets program inkluderar sp¨annande f¨orel¨asningar och gruppaktiviteter. Vi har tv˚
a str˚
alande huvudtalare - Olga Holtz och G¨
unter M. Ziegler - tv˚
a stj¨arnor p˚
a matematikens himmel, som kommer att dela med oss gl¨adjen att syssla med matematik. Andra f¨orel¨asare representerar flera universitet och olika matematiska grenar fr˚
an algebra fram till till¨ampad
matematik. Professor Torsten Ekedahl kommer att prata om akustiken i f¨orel¨asningssalen
d¨ar invigningsceremonin ¨ager rum. Magnus Fontes och Caroline Weibulls f¨orel¨asningar
handlar om matematikens till¨ampningar inom biologi och medicin. Lars-Erik Persson och
Laura Fainsilber ska ber¨atta om matematisk forskning inom algebra och analys.
Sist men inte minst avslutas dagarna med middagen d¨ar Jonas Sj¨ostrand och Henrik
Eriksson st˚
ar f¨or underh˚
allning. Priser f¨or b¨asta prestationer under t¨avlingspass kommer
att delas ut under middagen.
Det vore om¨ojligt att ordna dagarna utan st¨od fr˚
an v˚
ara sponsorer, i f¨orsta hand Stockholms universitet som st˚
ar f¨or den st¨orsta delen. Mindre bidrag har kommit fr˚
an n¨astan
alla svenska universitet. Det ¨ar Nationalkommitt´
en f¨
or matematik, Stockholms
universitet och Vetenskapens hus som ¨ar v¨ardar.
Det a¨r v¨aldigt speciellt att Kovalevsky-dagarna a¨ger rum p˚
a Stockholms universitet, eftersom det var h¨ar som Sonja Kovalevsky fick sin professortj¨anst i h¨ogre matematisk
analys ˚
ar 1889. Flera gator och hus i Stockholm minner om henne. Jan-Erik Bj¨ork kommer att ber¨atta sp¨annande historier ur hennes liv. Sonja Kovalevsky forts¨atter inspirera
m¨anniskor med sin brinnande energi och m˚
angsidig talang. Jag sj¨alv beundrar henne inte
bara som matematiker men ocks˚
a som f¨orfattare, kulturskribent och en kvinna som har
er¨ovrat sin plats inom v¨arldseliten.
Pavel Kurasov
Ordf¨orande i organisationskommitt´en
Professor i matematik vid Stockholms universitet
Program
Fredag den 18 november
11.30–13.00
Registrering i foajen till Aula Magna (Stockholms universitet)
(tunnelbana Universitetet, 3 min g˚
angavst˚
and)
lunch p˚
a restaurang Lantis
13.00–13.30
Invigning i Aula Magna (Stockholms universitet)
Tal och utdelning av Sonja Kovalevsky-priset av prorektor Lena Gerholm
13.30–14.15
Olga Holtz (Berkeley)
“The curse and blessing of complexity”
14.30–15.15
Torsten Ekedahl (Stockholm)
“Aula Magnas akustik”
15.15–15.40
Kaffe
15.40–16.20
Jan-Erik Bj¨ork (Stockholm)
“Om Sonja Kovalevsky”
16.30–17.00
Laura Fainsilber (G¨oteborg)
“Har symmetri med matematik att g¨ora?”
17.00–17.10
Pavel Kurasov
17.10–17.20
Gruppindelning
17.20–17.50
Grupparbete, foajen till Aula Magna
17.50–18.30
Sm¨
org˚
asmiddag, foajen till Aula Magna
19.00–20.00
Filmvisning “Hubble” p˚
a Cosmonova
20.00–21.00
Transfer till hotellet med tunnelbana
(ta tunnelbanan direkt mot stan, kliv av p˚
a stationen Zinkensdamm,
korsa Hornsgatan och f¨olj Ringv¨agen rakt fram, efter ca 200 meter
kommer en idrottsplats p˚
a h¨oger sida, sv¨ang ner h¨oger p˚
a Zinkens
v¨ag efter idrottsplatsen)
20.30–21.30
Incheckning p˚
a vandrarhemmet Zinkensdamm
L¨
ordag den 19 november
7.30– 8.00 Frukost p˚
a vandrarhemmet Zinkensdamm
8.15– 9.00 Transfer till AlbaNova med tunnelbana
(kliv av vid Tekniska H¨ogskolan, ta utg˚
angen fram˚
at mot Odengatan
f¨olj K¨orsb¨arsv¨agen och Ruddammsv¨agen upp till AlbaNova)
9.15–10.00 G¨
unter M. Ziegler (Berlin)
“Cutting polygons into pieces of equal area and perimeter”
Oskar Klein auditorium (AlbaNova)
10.00–10.15 Mellanm˚
al utanf¨
or Oskar Klein auditorium
Grupper 0-4
Grupper 5-9
10.15–11.35 Gruppaktiviteter p˚
a VH
10.15-10.30 Transfer till SU
11.40–13.00 Gruppaktiviteter p˚
a VH
10.30-11.30 Gruppaktiviteter p˚
a SU
13.00–13.15 Transfer till SU
11.30-12.30 Gruppaktiviteter p˚
a SU
13.15–14.00 Lunch p˚
a restaurang Kr¨
aftan
12.30-13.15 Lunch p˚
a restaurang Kr¨
aftan
14.00–15.00 Gruppaktiviteter p˚
a SU
13.15-13.30 Transfer till VH
15.00–16.00 Gruppaktiviteter p˚
a SU
13.30-14.50 Gruppaktiviteter p˚
a VH
16.00–16.15 Transfer till AlbaNova
14.55-16.15 Gruppaktiviteter p˚
a VH
VH - Vetenskapens hus
SU - Matematik, Stockholms universitet
16.20–16.50 Caroline Weibull (Stockholm)
¨ r¨okning under graviditet en riskfaktor f¨or barnets d¨odlighet?”
“Ar
Oskar Klein auditorium (AlbaNova)
16.50–17.10 Mellanm˚
al utanf¨
or Oskar Klein auditorium
17.10–17.40 Magnus Fontes (Lund)
“Innovativ matematik och matematisk innovation”
17.50–18.20 Lars-Erik Persson (Lule˚
a)
“Vacker och sp¨annande matematik”
18.20–18.30 Avslutning
18.30–19.00 Transfer till Stockholms universitet
(15 minuters promenad)
19.00–22.00 Middag och underh˚
allning p˚
a restaurang Lantis
22.00–22.30 Transfer till vandrarhemmet med tunnelbana
S¨
ondag den 20 november
7.30- 9.00 Frukost p˚
a vandrarhemmet Zinkensdamm
9.00-10.00 Utcheckning och avresan hem
Kryptering
F¨argl¨aggning
Polygons
Sal 31
T¨avling
Sal 31
Pass 1
Pass 2
Pass 3
Pass 4
Grupp 0
Grupp 2
Grupp 3
T¨avling
Sal 33
T¨avling
Sal 34
Invar
Sal 34
Invar
Sal 35
F¨argl¨aggning
Kryptering
Polygons
Sal 32
T¨avling
Sal 32
Kryptering
Trassel
Alla samlas i Oscar Klein auditorium kl. 16.20.
Polygons
Sal 32
Qgraph
Sal 33
T¨avling
Sal 35
T¨avling
Sal 31
Polygons
Sal 31
Grupp 8
Koder
Sal 33
T¨avling
Sal 33
Fraktal
Sal 36
T¨avling
Sal 35
Trassel
Topologi
Topologi
Symmetri
Vetenskapens hus
Symmetri
F¨argl¨aggning
Grupp 7
Matematik SU
Grupp 6
Matematik SU
Topologi
Symmetri
Grupp 5
Lunch
Trassel
Topologi
Grupp 4
Lunch
T¨avling
Sal 32
Kryptering
Trassel
Vetenskapens hus
Grupp 1
Schema f¨
or gruppaktiviteterna p˚
a l¨
ordag
Symmetri
F¨argl¨aggning
T¨avling
Sal 35
Fraktal
Sal 36
Grupp 9
Gruppaktiviteterna p˚
a Vetenskapens hus:
• “Kodning/kryptering” - leds av Delaware Mindland, student i matematik p˚
a SU
• “Trassel” - leds av Sarah Alsaadi, student i matematik p˚
a SU, amanuens p˚
a matematiska institutionen
• “Topologi” - leds av Anders Lundman, doktorand i matematik, KTH
• “Symmetri” - leds av Johannes Dominique, student i matematik p˚
a SU
• “F¨
argl¨
aggning” - leds av Micke Hellstr¨om, student i matematik p˚
a SU
Under dagen finns ¨aven f¨oljande studenter fr˚
an SU och KTH p˚
a plats f¨or att hj¨alpa
till p˚
a de olika passen: Ali Leylani, Axel Gagge, Per Calissendorff, Rojin Einy, Rufus
Magnusson, Simon Nee, Henrik ˚
Akerstedt
Gruppaktiviteterna p˚
a Stockholms universitet:
• “T¨
avling” - probleml¨osningar som leds av Magnus Carlson, Alexander Shapovalov och Valentina Shapovalova som alla har stor erfarenhet av att organisera
matematikt¨avlingar. Signerade av f¨orfattaren matematiska b¨ocker kommer att delas ut till de b¨asta studenterna i varje grupp. Prisutdelningen kommer att ¨aga rum
under middagen p˚
a l¨ordag.
• “Polygones” = “Cutting polygons into pieces of equal area and perimeter”
- aktivitet med direkt anknytning till f¨orel¨asningen med samma titel, leds av prof.
Gu
a Stockholms
¨ nter M. Ziegler (f¨orel¨asaren) och Ketil Tveiten (doktorand p˚
universitet).
• “Koder” = “Koder och chiffer” - leds av prof. Rikard B¨
ogvad fr˚
an Stockholms
universitet.
• “Invar” = “Kameleonternas planet och invarianter”: Vad ¨ar invarianter och
hur kan man anv¨anda dem f¨or att l¨osa matematiska problem? - leds av Elin Gawell
- doktorand p˚
a Matematiska institutionen, Stockholms universitet.
• “Fraktaler” - exempel p˚
a k¨anda fraktaler samt en introduktion till hur man genererar Fractal Flames”, leds av Per Alexandersson - doktorand p˚
a Matematiska
institutionen, Stockholms universitet.
• “Qgraph” = “Kvantgrafer” - leds av Marlena Nowaczyk (Krakow) som har
skrivit doktorsavhandling om just kvantgrafer.
F¨
orel¨
asningar
The curse and blessing of complexity
by
Olga Holtz.
Ever since the invention of first algorithms, mathematicians wondered how “complex”
such computational procedures are. This talk will offer an excursion into the world of
complexity. How fast can we determine if a given number is prime, to find the greatest
common divisor of two polynomials, or to multiply two matrices? What problems are
solvable in polynomial time? What are randomized algorithms and how complex are
those? What is communication complexity? And why do we care whether or not P equals
NP?
Olga Holtz received her Diploma [1995] in Applied Mathematics from Southern Ural State University in Chelyabinsk, Russia, and her PhD [2000] in Mathematics
from the University of Wisconsin-Madison under the guidance of Hans Schneider. She
held a postdoctorate research position [2000-2002] at the Computer Science Department of
the University of Wisconsin-Madison, a Humboldt fellowship [2002-2003] at the Institute
of Mathematics of Technical University Berlin, a Morrey Assistant Professorship [20042007] and an Associate Professorship [2007-2010] at the Department of Mathematics of
the University of California-Berkeley.
Currently, Holtz is a Professor of Mathematics at the University of California-Berkeley,
a Professor of Applied Mathematics at Technical University Berlin, and a Professor of
Berlin Mathematical School.
She is a Sofja Kovalevskaja awardee [2006], a member of the Junge Akademie of
Germany [2008], and a European Mathematical Society Prize winner [2008].
http://www.cs.berkeley.edu/∼oholtz/
Cutting polygons into pieces
of equal area and perimeter
by
Gu
¨ nter M. Ziegler.
My presentation treats a seemingly simple problem, which has recently been described
as “interesting, but surprisingly resistant”: Can every convex polygon be dissected into
N convex pieces of equal area and perimeter? We will look into examples with only
one, or many, or infinitely many solutions. We will explore possible generalizations and
extensions. And we will discuss the natural “configuration spaces” of such problems –
which are the starting points for the use of advanced mathematical machinery.
Gu
unchen, Germany, in 1963. He got a
¨ nter M. Ziegler was born in M¨
Ph.D. at M.I.T. with Anders Bj¨orner in 1987. Since 1995 he is a Professor of Mathematics at TU Berlin. In 2006 he became the founding chair of Berlin Mathematical
School, where he remains active as a co-chair. He is a member of the DFG Research
Center Matheon - Mathematics for Key Technologies since its start in 2002. In 2011
joins Freie Universit¨at Berlin as a Matheon Professor. His interests connect discrete
and computational geometry (especially polytopes), algebraic and topological methods in
combinatorics, discrete mathematics and the theory of linear and integer programming.
He is the author of “Lectures on Polytopes” (Springer 1995) and of “Proofs from THE
BOOK” (with Martin Aigner, Springer-Verlag 1998), which has by now appeared in 14
languages. His latest book is “Darf ich Zahlen? Geschichten aus der Mathematik” (Do I
count? Stories from Mathematics”, Piper, Munich 2010). His honors include a Leibniz
Prize (2001) of the German Science Foundation DFG, the Chauvenet Prize (2004) of
the Mathematical Association of America, and the 2008 Communicator Award of DFG
and Stifterverband. He is a member of the executive board of the Berlin-Brandenburg
Academy of Sciences, and a member of the German National Academy of Sciences Leopoldina. 2006–2008 he was the President of the German Mathematical Society DMV, he
initiated and co-organized the German National Science Year “ Jahr der Mathematik
2008” and now directs the DMV Mathematics Media Office and the DMV Network Office
Schools–Universities.
http://page.mi.fu-berlin.de/gmziegler/
Har symmetri med matematik att g¨
ora?
av
Laura Fainsilber.
Symmetri? Det handlar v¨al om vackra bilder p˚
a fj¨arilar, blommor, sn¨oflingor, mosk´eers
v¨aggar och propellerblad, eller? Tjaa, det g¨or det! Men i en matematikers ¨ogon kan det
a¨ven handla om gruppstruktur, invarianter, teoretisk fysik, och ˚
arets nobelpris i kemi.
Jag kommer att visa hur man ser p˚
a symmetri b˚
ade som upprepning av en del av en figur
och som de r¨orelse som bevarar hela figuren, vilka symmetrityper som kan uppst˚
a, och
hur man klassificerar dem.
Laura Fainsilber ¨ar universitetslektor p˚
a G¨oteborgs universitet och Chalmers. Hennes f¨orskningsomr˚
ade ¨ar algebraisk talteori, men hon har fascinerats av symmetri sedan hon b¨orjade i skolan och fick rita spegelbild f¨or enkla figurer. Hon ¨ar uppvuxen
i Paris, har studerat vid M.I.T. och U.C. Berkeley i USA, doktorerat i Besan¸con i Frankrike, och ¨ar verksam i G¨oteborg sedan 1997. Hon undervisar b˚
ade injeni¨orsstudenter och
l¨ararstudenter, och jobbar med popul¨arvetenskap, t.ex. med matematiska leksaker vid vetenskapsfestivalen.
¨ ro
Ar
¨kning under graviditet en riskfaktor
fo
¨r barnets do
¨dlighet? av Caroline Weibull.
Vad g¨or en biostatistiker p˚
a Karolinska Institutet? Jag presenterar exempel p˚
a en typisk
studie och vilken roll statistikern, med hj¨alp av matematik, har n¨ar vi vill ha svar p˚
a fr˚
agor
som denna: Att r¨oka medan man a¨r gravid har visats o¨ka risken f¨or barnad¨odlighet upp
till 1 ˚
ars ˚
alder, och det har ¨aven f¨oreslagits att det kan finnas mera l˚
angsiktiga effekter
av mammans r¨okning. D¨arf¨or unders¨okte vi om det finns ett samband mellan mammans
r¨okning under graviditeten och barnets d¨odlighet i ˚
aldrarna 1-23 ˚
ar.
Caroline Weibull har en magisterexamen i Matematisk statistik fr˚
an Stockholms Universitet och arbetar sedan 2009 som till¨ampad biostatistiker p˚
a Karolinska Institutet. Hon arbetar fr¨amst med registerbaserade epidemiologiska studier och har ett s¨arskilt
intresse av ¨overlevnadsanalys och reproduktiv epidemiologi.
Om Sonja Kovalevsky
av
Jan-Erik Bj¨
ork.
F¨orel¨asningen kommer att belysa fr¨amst Sonja Kovalevskys levnad och de fantastiska
personer som omgav henne b˚
ade i Ryssland och i Sverige. Under sitt alldeles f¨or korta
liv tr¨affade hon b˚
ade Fjedor Dostojevsky och Ellen Key, Mary Ann Evans och Anne
Charlotte Leffler. Flera avsnitt ur Sonjas egna ber¨attelser kommer att citeras.
Jan-Erik Bj¨
ork ¨ar professor i matematik vid Stockholms universitet, f¨orfattare till flera matematiska b¨ocker samt en k¨and konstn¨ar. Det ¨ar han som
st˚
ar bakom Kovalevsky bysten som pryder Aula Magna under invigningsceremonin. Professor Bj¨ork har skrivit flera artiklar om Sonja Kovalevsky, bl.a. den text som delas ut
till alla deltagare.
Aula Magnas akustik
av
Torsten Ekedahl.
Aula Magnas tak ser ut som som om n˚
agon har slarvat med hops¨attningen. Detta ¨ar
dock inte fallet utan ist¨allet ser det ut som det g¨or av akustiska sk¨al. Det finns en hel del
matematik bakom att f˚
a god akustik i en stor sal som bland annat involverar s˚
a kallad
Fourieranalys. F¨oredraget kommer att f¨ors¨oka f¨orklara lite av denna bakgrund.
Torsten Ekedahl ¨ar professor i matematik vid Stockholms universitet.
Innovativ matematik och
matematisk innovation av
Magnus Fontes.
M˚
anga av de innovationer som berikar v˚
ara liv m¨ojligg¨ors av framsteg inom matematiken och m˚
anga g˚
anger s˚
a inspireras forskning i matematik av innovationer inom andra
vetenskaper. Jag kommer att ge ett antal aktuella exempel p˚
a detta. Speciellt kommer
jag att ber¨atta om hur matematiken idag ¨ar central f¨or utvecklingen inom omr˚
adet personaliserad medicin. Detta kan t.ex. handla om individanpassad medicinsk behandling
baserad p˚
a genetisk information.
Magnus Fontes ¨ar chef f¨or Matematikcentrum vid Lunds Universitet. Vice
president och tilltr¨adande president i det Europeiska Industri-Matematik Konsortiet ECMI,
samt en av grundarna och huvud¨agarna till bioinformatikf¨oretaget Qlucore (se www.qlucore.com).
Vacker och sp¨
annande matematik
av
Lars-Erik Persson.
I detta f¨oredrag skall jag visa p˚
a n˚
agra sidor av matematiken du s¨allan st¨oter p˚
a i den vanliga skolundervisningen. Bland annat utlovar jag att du skall f˚
a se vackra bilder fr˚
an min
“bok” med o¨andligt m˚
anga sidor, magiska tal, Fermats g˚
ata, illustrationer som hj¨alper
dig att verkligen f¨orst˚
a, problem med o¨verraskande svar, fraktaler, attraktorer, en resa in i Mandelbrotm¨angden, probleml¨osning, och ¨overraskningar. Detta ¨ar en del i att
f¨orst˚
a det jag kallar “den gyllene kunskapstriangeln” som inte bara hj¨alper dig att klara
skolkurserna b¨attre utan ¨aven kan g¨ora dig s˚
a intresserad att du som jag en dag vill ge
dig in i matematikens f¨ortrollade v¨arld som l¨arare eller forskare.
Lars-Erik Persson ¨ar professor i matematik vid Lule˚
a tekniska
universitet. Han har bland annat varit handledare till 46 elever som doktorerat. Han har
hela sitt liv ¨aven varit mycket intresserad av att undervisa och f˚
a elever intresserade
av det fantastiska ¨amnet matematik. Han har f˚
att flera priser f¨or detta, bland annat
˚
Angpannef¨oreningens stora pris 2008 (100 000 kr) som landets b¨asta kunskapsspridare.
Han har ¨aven medverkat i TV, radio och tidningar vid m˚
anga tillf¨allen f¨or att belysa olika
aspekter av tidernas st¨orsta uppfinning (matematik).
Mathematical bridge, Cambridge
Deltagare och gruppindelning
Grupp 0 - Punkt
Sofie Asp, Isak Stomberg och Anna Nordin, Bromangymnasiet; Vera Lind´en, Paulina
Ozimek och Angelica Lindberg, Ehrensv¨ardska gymnasiet; Hanna Landin och Max Bergmark, Enskilda gymnasiet; Anton Johansson, Linus Wahl och Mattias Andreasson, Erik
Dahlbergsgymnasiet; Tomas Liiv, Estniska skolan; Johanna Hiltunen, Qiuning He och
Jacob Jonsson, Forsmarks skola; Kevin Wahlberg och Jonas Hyv¨ari, Hornavanskolan;
Theodor Uhmeier och Adam Ridemar, Nacka gymnasium.
Grupp 1 - Linje
Erik Lindgren, Mattias Henriksson och Karin Gustafsson, All´eskolan; Markus Rahne,
Emil Svensson och Rasmus St˚
alberg, Falkenbergs gymnasieskola; Mimma Andersson,
Anton Levin och Emil Andersson, Filbornaskolan; Jonathan Wernersson, Una Slipac och
Matilda Karlsson, Gislaveds gymnasium; Emily Le, Edvin Wallander och Annie Sj¨oholm,
Gymnasieskolan Spyken; Johan Lindskog och Alexandra Sturesson, H¨assleholms tekniska
skola; Linn´ea Rudenius och Rasmus Roslund, Katedralskolan V¨axj¨o.
Grupp 2 - Plan
Rebecca Strengbom, Joakim Jonander och David Pop, Berzeliusskolan; Nardos Tweolde,
Per Sundstr¨om och Erik Granstedt, Blackebergs gymnasium; Olga Axell, Jakob Klasmark
och Martin Mutzell, Danderyds gymnasium; Tove Ekvall, Vincent Molin och Matteus Zywzcyk, F¨assbergsgymnasiet; Margrete Aspvall, Louise Kullberg och Hanna Jensen, Gymnasieskolan Knut Hahn; Sebastian Forsberg och Beatrice Hedblom, Kungsh¨ogaskolan;
Karl-Omar Hassan och Emma Nordhamn, Lundellska skolan.
Grupp 3 - Cirkel(skiva)
Alexander Grabowski, Axel Hallenbert och Henrik Marklund, Alstr¨omergymnasiet; Dennis Davour, Isabell Broman och Gustav Persson, Gullmarsgymnasiet; Kristin Gylseth,
Sofia Landstr¨om och Louise Uebel, Hultsfreds gymnasium; Jakub Bartoszek, Jenny Nystr¨omsskolan; Axel L¨ofgren, Maria Gunnarsson och Viktor Djurberg, Katedralskolan
Link¨oping; Emma Samuelsson, Viktor Brange och Erik Karl´en, Katedralskolan Lund;
Linus Hagvall, Jesper Otterholm och Eldina Tucak, Mimers hus gymnasium.
Grupp 4 - Klot
Elin Olsson och Anna Broms, Gymnasieskolan Sk¨ovde V¨asterh¨ojd; Mattias Olsson, Robert Lundberg och Richard Edberg, Hersby gymnasium; Kaoutar Asarar och Karl G¨afvert,
Nacka gymnasium; Jonatan Pederson, Lenica ˚
Akerlund Jansson och Ilenna Ros´en, NTIgymnasiet; Jonas Andersson, Erik Lind och Markus Tran, Realgymnasiet; Joakim Lindberg, Katrin Berezniak och Ina Rehnholm, Rinmangymnasiet; Samantha Ahlgren, Oscar
S¨oderberg och Robert Zimdahl, Rodengymnasiet.
Grupp 5 - Triangel
Ralf Pihlstr¨om, Fyrisskolan; Louise Larsson, Sofia Grehag och Felicia Flink, Katedralskolan Skara; Daniel Karlsson, Mattias Norman Kj¨all och Jakob Wistrand, Katrineholms
¨
tekniska college; Ulf Ramos Ostling,
Elin Bladmyr och Elin Carlasson, L¨arcentrum Vasa; Sandra Tilander, Robert Pettersson och Vidar Swenning, Rosendalsgymnasiet; Tanvi
¨
Patel, Bj¨orn Osterberg
och Anton Wideroth, Sigtuna humanistiska l¨aroverk; Zeinab Barakat, Fredrik Ekman och Sebastian St˚
ahl, Skolstaden Tycho Brahe.
Grupp 6 - Kvadrat
Johannes Refsum och David Hedin, Lerums gymnasium; Linda Sk¨oneskog, Pontus Nilsson och Anna Kaluzny, ProCivitas V¨axj¨o; Erik Petersson, Henrik Svensson och Torbj¨orn
Lankowski, Ryssbygymnasiet; Emil B¨orjesson och Patrik Ekman, Sandagymnasiet; Samar
Hamdi Shaheen, Fredrik Schmidt och Frida B¨ornfors, S:t Petri skola; Amanda Hagelberg,
Max Schagerstr¨om och Magdalena Siljeblad, Str¨omkullegymnasiet; Jonah Ekelund, Joacim Linder och Bodil Hansson, Vimmerby gymnasieskola.
Grupp 7 - Tetraeder (eller Pentagon)
Julia Ripa, Lunds tekniska h¨ogskola; Daniel Johansson och Herman Lundkvist, M¨ockelngymnasiet; Lisa S¨oderman och Joakim Uhlin, Nacka gymnasium; The Phoung Phung
och Matilda Sandqvist, Pauli gymnasium; Ali Hassan, Mustafa Hassan och Fedir Kochin,
T¨ornstr¨omska gymnasiet; B´alinth Gabulya, Albin Ohlsson och Samuel Gothe, Vasaskolan; Elin Skoog, Elsa Wedel och Luwei Zhang, V¨asterviks gymnasium; Alexander Olsson,
Mattias Olla och Jolinn Duvinger, ˚
Ava gymnasium.
Grupp 8 - Hexagon
Henrik Rundgren, Katedralskolan Uppsala; Michael S¨ors¨ater och Frida Fasth, Njudungsgymnasiet; Lelean Murtatha Mohamed och Erik Selmanovic, Rudbeckianska gymnasiet;
Andreas Edstr¨om, Lars Skytt och Robert Sahlstr¨om, Slottegymnasiet; Anton Friberg,
Henrik Larsson och Omar Chouman, S¨odersl¨attsgymnasiet; Johanna Bungerfeldt, Sara
¨
Scheibenflyg och Hampus Oberg,
S¨odra Latin; Kajsa Screwelius, Linn´ea Nyman och Anna
¨
¨
¨
Ojstedt, Angelholms skola; Moa Wahlstr¨om och Petter Ersbo, Ostersunds
gymnasieskola.
Grupp 9 - Kub
Andreas Hellman och Therese Gustafsson, Marks gymnasieskola; Emil Vejlens, Rymdgymnasiet; Alexander Olsson, Filip Johannesen, och Erik H˚
akansson, Sundsgymnasiet; Anton Boman, Mark Reinert och Tim Larsson, Tannbergsskolan; Jonathan Karlsson, Kim-Tuyen Nguyen och Atenas-Desire Ocharan Guanilo, Teknikum; Joakim Lindholm, Viktor Rydbergs gymnasium; Alex B¨orjesson, Melanie Larsson och Ludvig Svensson, V¨agga gymnasieskola; Mikael Andersson, Isabelle Sj¨oberg och Linnea Almstedt,
¨
Oster˚
akers gymnasium, Tien Truong, Johannes Hedberggymnasiet.
Faddrar
• Grupp 0 Ketil Tveiten och Isabelle Shankar
• Grupp 1 Madeleine Leander och Xiaoyan Zhang
• Grupp 2 Marlena Nowaczyk och Pinar Larsson
• Grupp 3 Elin Gawell
• Grupp 4 Honey Shoyoukhoch
• Grupp 5 Elin Ottergren
• Grupp 6 Diana Ekstr¨om
• Grupp 7 Daniel Zavala Svensson
• Grupp 8 Anu Kokkarinen och G¨oran Bj¨orck
• Grupp 9 Per Alexandersson
Saturnus ringar
Sonja Kovalevsky intresserade sig ocks˚
a f¨or astronomiska fr˚
agest¨allningar och ˚
ar 1885
publicerade hon ett vetenskapligt arbete om Saturnus ringar i tidskriften “Astronomische
Nachrichten”. I sitt arbete visade hon att ringarna ej n¨odv¨andigtvis beh¨over vara ellipser
utan kan vara ovaler med enaxlig symmetri. Exempel p˚
a s˚
adana enaxligt symmetriska
ovaler ¨ar vanliga f˚
agel¨agg.
Utformningen av logotypen f¨or Sonja Kovalevsky-dagar, allts˚
a det ringm¨onster som pryder de huvjackor som deltagarna f˚
att, bygger just p˚
a id´en om ¨aggformade ringar i klart
lysande f¨arger. Det ¨ar universitetslektorn i matematik vid h¨ogskolan i G¨avle, Mikael
Forsberg, som har st˚
att f¨or designen. Formeln som ligger till grund f¨or bilden ¨ar den
algebraiska ekvationen
y 2 + (1 + y/5)x2 = 4.
Mikael Passare
1959–2011
Passare erh¨oll doktorsexamen i matematik
1984 fr˚
an Uppsala universitet med avhandlingen Residues, Currents, and Their Relation to Ideals of Holomorphic Functions.
Holomorfa funktioner unders¨oks av en gren
inom matematik som heter komplex analys
och ¨ar funktioner definierade i n˚
agot omr˚
ade
av det komplexa talplanet som antar komplexa v¨arden och a¨r deriverbara i n˚
agon mening.
Passare var st¨allf¨oretr¨adande f¨orest˚
andare
f¨or Institut Mittag-Leffler, ordf¨orande f¨or
Svenska matematikersamfundet, samt ledamot av Svenska nationalkommitt´en f¨or matematik p˚
a Kungliga Vetenskapsakademien,
och tidigare prefekt (2003-2010) f¨or matematiska institutionen vid Stockholms universitet. Han forskade inom teorin f¨or residyer i flera komplexa variabler och under
de sista ˚
aren fr¨amst om teorin f¨or am¨obor
samt delvis om deras kopplingar till tropisk
geometri.
Passare var k¨and bland unga matematiker
f¨or sitt positiva och uppmuntrande s¨att d¨ar
m¨ojligheterna stod i fokus. Han delade med
sig av kontakter ¨over hela jorden och deltog i samt arrangerade m˚
anga sociala aktiviteter. Han var vidare en v¨arldsresen¨ar och
hade vid sin d¨od bes¨okt 152 olika l¨ander.
Hans engagemang f¨or matematiker och ma-
tematik i l˚
aginkomstl¨ander var vida k¨anda,
och han var styrelsemedlem och kass¨or i the
European Mathematical Society - Committee for the Developing Countries. Ett av
hans hj¨arteprojekt var skapandet av ett afrikanskt forskningscentrum f¨or matematik i
Dar es Salaam, Tanzania: the Pan-African
Centre for Mathematics (PACM).
[K¨alla: Wikipedia]
Mikael Passare erh¨oll professortj¨ansten (vid
Stockholms universitet) som h¨arst¨ammade
fr˚
an Sonja Kovalevsky. Han var en av grundarna av Sonja Kovalevsky-dagarna som
arrangeras varje˚
ar f¨or matematikintresserade gymnasielever fr˚
an hela landet. Det var
han som var huvudorganisat¨or f¨or Kovalevsky-dagarna 2010 och medlem i organisationskommit´en f¨or Kovalevsky-dagarna 2011.
Han var en gl¨adjespridare och st¨allde helhj¨artat upp f¨or sina doktorander och andra
matematiker.
Man kan l¨asa mer om Mikael i den senaste
numret av “Utskicket” - Svenska Matematikersamfundets medlemsutskicket som kan
laddas fr˚
an:
www.swe-math-soc.se/pdf/utskick1110.pdf
Sonja Kovalevsky
Kovale´vsky [-ski], Sonja, eg. Sofja Kovalevskaja, f¨odd Krjukovskaja, f¨odd 15 januari 1850, d¨od 10 februari 1891, rysk matematiker. Sonja Kovalevskys matematiska
beg˚
avning uppt¨acktes tidigt, och hon fick
privatundervisning i hemmet innan hon 1869
kunde forts¨atta sina studier i Heidelberg och
Berlin. H¨ar l¨arde hon k¨anna Karl Weier- ¨ar, var avsett att uppf¨oras f¨orsta kv¨allen,
strass, vilken som l¨arare och v¨an kom att den utopiska andra delen, Hur det kunde
betyda mycket f¨or hennes utveckling. Hon varit, kv¨allen d¨arp˚
a. Kovalevskys liv i Sveblev 1874 Dr.phil. i G¨ottingen efter att ha rige har ¨aven blivit f¨orem˚
al f¨or en film, Berf¨orfattat arbeten inom bl.a. teorin f¨or par- get p˚
a m˚
anens baksida (1983, regi Lennart
tiella differentialekvationer, d¨ar hon obero- Hjulstr¨om).
ende av Cauchy gav villkor f¨or existens av
[K¨alla: Nationalencyklopedin]
analytiska l¨osningar (Cauchy–Kovalevskys Litteratur
sats), samt inom den d˚
a mycket aktuella te[1] Pelageya Kochina “Love and mathemaorin f¨or abelska funktioner.
P˚
a tillskyndan av G¨osta Mittag-Leffler blev tics: Sofya Kovalevskaya”(1985).
Kovalevsky 1884 docent vid Stockholms h¨og- [2] Sonja Kovalevsky “Ur ryska lifvet : systskola, och 1889 utn¨amndes hon till profes- rarna Rajevski”, (1889).
sor. Under denna period arbetade hon s¨ar[3] Anne Charlotte Leffler “Sonja Kovalevskilt med problem r¨orande en fast kropps
sky : hvad jag upplefvat tillsammans med
r¨orelse kring en fix punkt. Med hj¨alp av sihenne och hvad hon ber¨attat mig om sig
na kunskaper om abelska funktioner fann
sj¨alf”(1892).
hon en explicit l¨osning f¨or en ickesymmetrisk kropp, ett arbete som bel¨onades med [4] Ellen Key “Sonja Kovalevsky”(1891).
det franska Bordin-priset 1888.
[5] Roger Cooke “The mathematics of SoKovalevsky f¨orfattade ¨aven flera sk¨onlitter¨ara nya Kovalevskaya”(1984).
verk, t.ex. den sj¨alvbiografiska romanen Ur
ryska lifvet: Systrarna Rajevski (1889). Tillsammans med AnneCharlotte Leffler skrev
hon dubbeldramat Kampen f¨or lyckan (1887)
med en egenartad uppbyggnad och ett utopiskt inneh˚
all. Dramats f¨orsta del, Hur det
N˚
agra telefonnummer
Jourtelefon Matematiska institutionen 0708-223416 (Pavel)
Jourtelefon Vetenskapens hus 0734 608011 (Cecilia)
Zinkensdamm vandrarhem 08-616 81 00
Download