Professor Anatoli Mikhailov.pdf

advertisement
BIOGRAFI Prof. Dr. ANATOLI MIKHAILOV
Date of birth:
1939
Academic degrees:
PhD in philosophy, professor, member of the Belarusian National
Academy of Sciences
Primary workplace and position: European Humanities University, Rector
Scientific area:
philosophy
Academic interests: History of German philosophy, philosophical hermeneutics,
phenomenology, M. Heidegger’s fundamental ontology, the problem of
language in the German philosophical tradition, methodology in the
humanities, philosophy of science.
Activities as a visiting professor:
Lectures and conference papers presented at various German universities
as well as universities and research centers in the USA.
Academic activities:
1956 – 1961
Belarusian National University; Philosophical and Historical Studies
1961 – 1966
Belarusian National University and University of Jena (Germany),
graduate student
1966 – 1974
Belarusian National University, Department of Philosophy, lecturer
1974-1980
UN (New-York, USA), Center for Social Development and Humanitarian
Affairs, Social Affairs Officer
1987 – 1991
Belarusian National University, lecturer, professor;
Head of the Department of Philosophy
1994 – 1996
Head of the Department of Overseas Philosophy at the Belarusian
National Academy of Sciences;
Head of the Department of Humanities Education at the Republican
Institute of Higher Education
1992 – 2004
Rector of the European Humanities University (Minsk, Belarus)
2005 – 2006
President of the Public Institution “E.H.U. International”
(Vilnius, Lithuania)
2006 Rector of the European Humanities University (Vilnius, Lithuania)
Professor at the Department of Philosophy
Languages:
Russian - mother tongue; fluent in Belarusian, English and German; uses
French and Polish.
Other professional activities:
PhD in Philosophy, University of Jena (Germany) (1966)
member of the German Heidegger Society (1990);
member of the Belarusian National Academy of Sciences (1991)
member of the European Academy of Sciences and Arts (Salzburg,
Austria) (1993)
member of the Belarusian National Academy of Education (1995)
member of the Russian Academy for Humanities Research (1996);
member of the International Academy of Philosophy (2003);
Scholarships:
University of Bochum, University of Bonn (Germany); Suffolk, Harvard
and Kennan Institutes (USA).
Involvement in international projects:
Participated in the founding and organization of many international educational and research
projects.
2004-2005 member of UNDP expert group
2007 - member of the International Council at the “International Centre
for Democratic Transition” (Hungary)
Editorial board member:
“Топос” (Vilnius),
“Crossroads” (Vilnius),
“Problemos“ (Vilnius), and other
Awards and distinctions:
French Academic Palm (2003)
Goethe’s Medal (2004)
Ion Ratiu Democracy Lecture Award (2007)
Commander’s Cross for special merit to the Republic of Lithuania (2008)
Bakgrunn
Anatoli Mikhailov er rektor ved det hviterussiske eksiluniversitetet European Humanities
University i Vilnius.
Universitetet EHU ble grunnlagt i Minsk i 1992, men ble stengt av myndighetene i 2004. Med
bl.a. støtte fra EU og Nordisk Ministerråd ble universitetet igjen åpnet i Vilnius fra 2005, og gitt
status som et privat litauisk universitet i 2006. Om lag 2000 studenter er tilknyttet universitetet,
mange i form av fjernstudier. En del uteksaminerte har reist tilbake til Hviterussland for å arbeide
for det sivile samfunn og uavhengig presse, mens andre forblir i Litauen og andre europeiske
land.
Rektor Mikhailov, ledsaget av Vice Rector for Academic Affairs og Vice Rector for Development
and International Relations, vil ankomme Oslo 26. juni og være i byen til 30. juni. Konferansen
han deltar på, går av stabelen i Helga Engs Hus på Blindern 27.-29. juni og har tittelen
“Reimagining democratic societies: A new era of personal and social responsibility?“.
Konferansen er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Europarådet og US Steering
Committee of the International Consortium for higher Education, Civic Responsibility and
Democracy. Arrangør er Europarådet og The European Wergeland Centre (EWC).
Download
Related flashcards
Create Flashcards