Klicka här för ladda ned föreläsningens bilder som en powerpoint-fil.

advertisement
Är Matematik,
precis som Noam
Chomsky hävdar
att språk i
allmänhet är, en
instinkt?
En nedärvd
förmåga som finns
lagrad i våra
gener?
Leopold Kronecker 1823-1891:
Gud skapade de hela talen resten
är människans hantverk
Erret Bishop 1928-1983
De positiva heltalen och deras aritmetik är
en grundförutsättning för mänsklig
intelligens och, vi frestas att tro, en
grundförutsättning för intelligens i
allmänhet.
Social Konstruktivism
Imre Lakatos 1922-1974
Ursprunget till matematik är socialt och kulturellt.
Verifikation av matematisk kunskap vilar på kvasi empirisk bas.
Gösta Mittag-Leffler
1846-1927
Mittag Leffler
Institutet
Djursholm
Sofia Kovalevskaja/
Sonja Kovalevsky 1850-1891
Professor vid Stockholms högskola 1884
Euklides Elementa (300 före Kristus).
Papyrus ifrån ca 100 efter Kristus.
Exempel: Pythagoras sats.
Det finns oändligt många primtal.
Helge von Koch (1870-1924) och hans snöflinga
Pour l’honneur de l’esprit humain
» M. Fourier avait l’opinion que le but
principal des mathématiques était
l’utilité publique et l’explication des
phénomènes naturels ; mais un
philosophe comme lui aurait dû savoir
que le but unique de la science, c’est
l’honneur de l’esprit humain, et que
sous ce titre, une question de nombres
vaut autant qu’une question du système
du monde. »
Carl Gustav Jacob Jacobi (1804-1851)
i ett brev 1830 till Adrien-Marie Legendre
Jean Baptiste Joseph Fourier
1768 - 1830
“Filosofin är skriven i denna stora bok-Universum-som ständigt
ligger öppen för våra blickar. Men denna bok kan inte förstås om
man inte först lär sig att behärska språket och läsa tecknen den är
skriven med.
Språket är Matematik och tecknen är trianglar, cirklar och andra
geometriska figurer, utan vilka det vore omöjligt för en människa
att förstå ett enda ord av den. Utan Matematiken skulle vi vandra i
en mörk labyrint.”
Il saggiatore (1623)
Galileo Galilei (1564--1642)
Eugene Paul Wigner (1902-1995)
Nobelpris i Fysik 1963
"The miracle of the appropriateness of the
language of mathematics for the formulation of
the laws of physics is a wonderful gift which we
neither understand nor deserve. We should be
grateful for it and hope that it will remain valid
in future research and that it will extend, for
better or for worse, to our pleasure, even
though perhaps also to our bafflement, to wide
branches of learning."
The Unreasonable Effectiveness of Mathematics
in the Natural Sciences (1960).
John von Neumann (1903-1957)
Norbert Wiener (1894-1964)
Normalfördelningen
Ladislaus von Bortkiewicz, 1868-1931
Antalet preussiska kavallerister ihjälsparkade av sina
egna hästar följer en Poisson fördelning
Kurt Gödel 1906-1978
Oavgörbarhets-satsen 1931
WlfW
Wolfpriset delas ut årligen sedan 1978
Prissumma 100000 USD
Fields Medaljen delas ut av IMU
Prissumma 15000 USD.
Delas ut vart fjärde år till 2-4 matematiker under 40 års ålder
Lars Hörmander född 1931 i Mjällby
Disputerade 1955 i Lund
Professor i Lund 1968-1996, sedan 1996 Emeritus
Fieldsmedaljen 1962
Wolf priset 1988
Mathematics is one
of the essential
emanations of the
human spirit
-a thing to be valued
in and for itself
-like art or poetry.
Oswald Veblen (1880-1960)
Professor vid Institute for Advanced Study, Princeton 1932
“A mathematician, like a painter or
poet, is a maker of patterns. If his
patterns are more permanent than
theirs, it is because they are made
with ideas. The mathematician’s
patterns, like the painter’s or the
poet’s must be beautiful; the ideas
like the colours or the words, must
fit together in a harmonious way.
Beauty is the first test: there is no
permanent place in the world for
ugly mathematics.”
Godfrey Harold Hardy
(1877-1947)
A Mathematician’s apology (1940)
Download
Related flashcards

English novelists

47 cards

Novels by H. G. Wells

39 cards

English literature

21 cards

Create Flashcards