PDF (text) - Frazer.se

advertisement
IFR-flygning från Göteborg (ESGG) till Arlanda (ESSA)
Förutsättningar: En Boeing 737-600 parkerad på gate 13. Vi har ATIS
information C (Charlie) och har motorerna avstängda.
Tillhörande ljudfil: IFR_ESGG-ESSA.mp3
Scandinavian 123: Landvetter Tower, god kväll, Scandinavian 123
Landvetter Tower: Scandinavian 123, Landvetter tower, god kväll
Scandinavian 123: Scandinavian 123, stand 13, Boeing 737, information Charlie, request
clearance to Arlanda
Landvetter Tower: Scandinavian 123, cleared to Arlanda, LABAN one Charlie (LABAN1C)
departure, Upper November 873 (UN873), initially 5000 feet and squawk 6012
Scandinavian 123: Cleared to Arlanda, Laban 1 C departure, UN873, initially 5000 feet and
squawk 6012, Scandinavian 123
Landvetter Tower: Scandinavian 123, readback is correct, QNH 1015 and runway 21 in use,
call me ready for pushback and startup
Scandinavian 123: QNH 1015 and runway 21 in use, will call you for push and start,
Scandinavian 123.
*Stänger dörrarna och gör oss redo för pushback*
Scandinavian 123: Landvetter Tower, Scandinavian 123, request push and start
Landvetter Tower: Scandinavian 123, startup and pushback approved, call me for taxi
Scandinavian 123: Start and push approved, Scandinavian 123
*Pushback och start av motorerna*
Scandinavian 123: Landvetter Tower, Scandinavian 123, request taxi
Landvetter Tower: Scandinavian 123, taxi to holding position runway 21 via Yankee
Scandinavian 123: Taxi to holding position runway 21 via Y, Scandinavian 123
Landvetter Tower: Scandinavian 123, line up and wait, runway 21
Scandinavian 123, Line up and wait, runway 21, Scandinavian 123
Landvetter Tower: Scandinavian 123, winds 210 at 10 knots, runway 21, cleared for takeoff
Scandinavian 123: Cleared for takeoff, runway 21, Scandinavian 123
*Start och stigning mot 5000 fot*
Landvetter Tower: Scandinavian 123, contact Göteborg Control on 124.67, hejdå
Scandinavian 123: Contact Göteborg Control on 124.67, hejdå, Scandinavian 123
*Byter till Göteborg Control, 124.67*
Scandinavian 123: Göteborg Control, god kväll, Scandinavian 123 at 2400 feet on LABAN1C
Göteborg Control: Scandinavian 123, Göteborg Control, god kväll, radar contact, climb to
FL190
Scandinavian 123: Climb to FL190, Scandinavian 123
Göteborg Control: Scandinavian 123, contact Malmö Control on 123.45, hejdå
Scandinavian 123: Contact Malmö Control on 123.45, hejdå, Scandinavian 123
*Byter till Malmö Control, 123.45*
Scandinavian 123: Malmö Control, god kväll, Scandinavian 123 passing FL170 for FL180
Malmö Control: Scandinavian 123, Malmö Control, god kväll, radar contact, continue climb
to FL 270.
Scandinavian 123: Climb to FL270, Scandinavian 123
Malmö Control: Scandinavian 123, contact Stockholm Control on 118.40, hejdå
Scandinavian 123: Contact Stockholm Control on 118.40, hejdå, Scandinavian 123
*Byter till Stockholm Control, 118.40*
Scandinavian 123: Stockholm Control, god kväll, Scandinavian 123 at FL270 inbound
TORVA
Stockholm Control: Scandinavian 123, god kväll, radar contact
Stockholm Control: Scandinavian 123, cleared inbound Stockholm Arlanda via ELTOK1T
for runway 26
Scandinavian 123: Cleared inbound Stockholm Arlanda via ELTOK1T for runway 26,
Scandinavian 123
Stockholm Control: Scandinavian 123, when ready, descend to FL180
Scandinavian 123: When ready descend to FL180, Scandinavian 123
Scandinavian 123: Stockholm Control, Scandinavian 123 leaving FL270 for FL180
Stockholm Control: Scandinavian 123
Stockholm Control: Scandinavian 123, contact Stockholm Approach on 126.65, hejdå
Scandinavian 123: Contact Stockholm Approach on 126.65, hejdå, Scandinavian 123
*Byter till Stockholm Approach på 126.65*
Scandinavian 123: Stockholm Approach, god kväll, Scandinavian 123 at FL 200 descending
FL180
Stockholm Approach: Scandinavian 123, Stockholm Approach, radar contact, continue
descend to cross ELTOK FL100.
Scandinavian 123: Descend to cross ELTOK on FL100, Scandinavian 123.
Stockholm Approach: Scandinavian 123, continue descend to 5000 feet, QNH 1012,
transition level 50
Scandinavian 123: Descend to 5000 feet, QNH 1012 and TL50, Scandinavian 123.
Stockholm Approach: Scandinavian 123, descend to 2500 feet, after ERKEN, turn right
heading 170, vectors for ILS approach runway 26.
Scandinavian 123: Descend to 2500 feet and right heading 170 after ERKEN, vectors for 26,
Scandinavian 123
Stockholm Approach: Scandinavian 123, turn right heading 230, cleared ILS approach
runway 26
Scandinavian 123: Turn right heading 230, cleared ILS approach runway 26, Scandinavian
123
Scandinavian 123: Stockholm Approach, Scandinavian 123 established on the ILS runway 26
Stockholm Approach: Scandinavian 123, continue approach and contact Arlanda tower on
118.50, hejdå
Scandinavian 123: Continue approach and contact tower on 118.50, hejdå, Scandinavian 123
*Byter till Arlanda Tower på 118.50*
Scandinavian 123: Arlanda tower, god kväll, Scandinavian 123 with you on the ILS runway
26
Arlanda Tower: Scandinavian 123, god kväll, winds 290 7 knots, runway 26, cleared to land
Scandinavian 123: Cleared to land runway 26, Scandinavian 123
Scandinavian 123: Arlanda tower, Scandinavian 123 vacated runway 26 via XC
Arlanda Tower: Scandinavian 123, landing-time 20, taxi to stand 35 via Z
Scandinavian 123: Taxi to stand 35 via Z, Scandinavian 123
Scandinavian 123: Arlanda Tower, Scandinavian 123 Parked stand 35, engines shut down
Arlanda Tower: Scandinavian 123, roger, flightplan closed, hejdå
Scandinavian 123: Tack och hej, Scandinavian 123
Download
Related flashcards
Create Flashcards