Norwegian Happy Birthday Song:

advertisement
Norwegian Happy Birthday Song:
“Hurra for deg!”
Hurra for deg som fyller ditt år!
Run to the left…
Ja, deg vil vi gratulere!
Alle i ring omkring deg vi står,
og se, nå vil vi marsjere,
bukke, nikke, neie, snu oss omkring,
Bow/curtsy & turn
danse for deg med hopp og sprett og spring,
Dance!
ønske deg av hjertet alle gode ting
Run to the left
og si meg så, hva vil du mere?
Gratulere!
… lift hands and bow!
“Hooray for you!”
(quite direct translation)
Hooray for you, whose birthday it is!
Run to the left…
We want to congratulate you!
All of us are standing around you.
Watch us dance.
Bow and curtsy, turn ourselves around,
Bow/curtsy & turn
Dance for you with jumps and hops and leaps! Dance!
With all our heart we wish you all the best
Run to the left
So tell me, what more could you wish for?
Congratulations!
… lift hands and bow!
“Hooray for you!”
(free, rhyming translation by Lee Otterholt)
Hooray for YOU, your birthday’s today!
Run to the left…
You’re the one we shout “Hooray” for!
All of us, your friends, around you do say:
“Watch us now! We’ll do a lot more!”
We’ll bow and curtsy, turn ourselves around Bow/curtsy & turn
Dance and jump and hop, feet up off the ground!
Dance!
To wish you all the best, we’ll make a happy sound, Run to the left
To make the day a celebration.
Congratulations!
… lift hands and bow!
Dance description and translation copyrighted by Lee Otterholt
Download