Velkommen til ONOFF De siste månedene har vi i klasse 2Ba ved

advertisement
Velkommen til ONOFF
De siste månedene har vi i klasse 2Ba ved Produktdesign på
Høgskolen i Akershus jobbet med en oppgave rundt temaet
lys/belysning. Oppgaven har vært fri, og det har vært opp til
hver enkelt student å definere sin egen problemstilling.
Utstillingen består av 39 ulike lysobjekter som er utviklet av
en rekke forskjellige materialer. Her viser vi et vidt spekter
av muligheter som utfordrer de tradisjonelle lysproduktene,
både når det gjelder estetikk og funksjonalitet.
Vi ønsker dere en god fornøyelse.
Welcome to ONOFF
During the last months we, the 2nd year bachelor students
at the Department of Product Design at Akershus University
College, have studied the topic light and lighting. We have
been working on a rather free basis, and each student has
been encouraged to define her or his individual approach.
The exhibition consists of 39 different lighting fixtures made
of various materials. It shows a wide specter of solutions
that challenges the traditional range of objects, both as
regards aesthetics and functionality.
We hope that you will enjoy the show.
001
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
ØYVIND MAGNUS BAKKE
[email protected]
+47 922 36 183
002
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
BJØRN VAN DEN BERG
[email protected]
+47 918 15 552
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
LIGHT BOWL
LIGHT BOWL
OSCAR
OSCAR
En gulvlampe som har gode estetiske kvaliteter
samtidig som den gir et stemningsfullt lys.
A floor lamp that has good aesthetic qualities
and gives a soothing atmosphere.
Jeg har designet en lampe hvor man skal kunne
justere lyskildens tilgjenglighet ved å vri på lampens
skjermer og har lekt litt med tanken å dekke til lyskilden
fremfor å utnytte den maksimalt. Jeg har tatt i bruk
kaninhårfilt til å lage skjermene med tilnærmet samme
teknikk som hattemakere og kulen er i klar krystall,
noe som gir en fin matt – blank kontrast. Takk til
Magnor Glassverk og modist Mona Strand for hjelp
med oppgaven!
I have designed a lamp where the user can
adjust the light amount by turning the shields
around the sphere. I have played with the idea
of covering the light source instead of exploiting
the light at its best. The materials I have used
is milliner felt on the shields and crystal sphere
– together they make a nice contrast between
matte and glossy. Thank you, Magnor Glassverk
and milliner Mona Strand for helping me!
003
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
MAYLEN ANNICKA BERTELSEN
[email protected]
+47 404 55 857
004
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
LINE THORVILDSEN BOGEN
[email protected]
+47 928 95 787
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
NØSTE
NØSTE
ARM
ARM
Jeg ville skape et stemningsobjekt, som forsterker kveldskosen i hjemmet. Selve skjermen
er laget i ulike typer garn. Jeg har bevisst holdt
meg til et naturlig materiale og rødlige farger
for å skape en varm atmosfære. På kvelden
kommer det fram en spennende skyggeeffekt.
I wanted to create a lamp that emphasizes the
cozy atmosphere around the family gatherings.
The screen is made of different types of yarn. I’ve
deliberately used a natural material and reddish
colors to create a warm atmosphere. In the
evening the lamp gives an exciting shadow effect.
Dette er en lysterapilampe. Tanken bak designet
er at den skal være enkel i bruk – ved sengen.
Jeg har vært inspirert av tanken om en robot
arm, en mekanisk arm, som skal kunne hjelpe
mennesket med ulike behov. Sånn sett kan man
tenke seg at denne armen med lys bare er
begynnelsen, og at man senere kan utvikle flere
funksjoner som denne armen vil kunne utføre.
This is a therapy lamp. The idea behind this
lamp is that it is supposed to be easy to use
beside your bed. My main inspiration is the
concept of a robot arm, a mechanical arm, that
can help humans with their needs. In a way, this
is just the beginning: many more functions can
be added to this arm – the possibilities are
endless.
005
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
ROSS COWIE
[email protected]
+47 967 04 362 / +44 079 4451 0500
006
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
ANE KRISTINE S DOMAAS
[email protected]
+47 979 88 870
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
REVELATION
OCULUS
OCULUS
It’s late in the hour,
and a few more grains of sand will fall.
On the colourful flowers,
have grown upon the dust and moss.
Breakdown in the shape of things to come.
Bordlampen ”Oculus” er inspirert av et øye.
Lampen er laget av betong og laminert tre.
Det sentrerte lyset vil endre retning når man
beveger på betongkula.
The tablelamp ”Oculus” is inspired by an eye.
The lamp is made out of concrete and laminated
wood. The centered light will change direction
when moving the concrete eye.
007
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
RANDI ENGER
[email protected]
+47 995 41 992
008
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
LINDA FALANG
[email protected]
+47 952 55 039
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BE
BE
LINNEA
LINNEA
“Be” er en skulpturell stemningsbelysning,
inspirert av et Elektrokardiogram (EKG).
Lampa er laget av plast, trykknapper og
borrelås. Plasten kan “kneppes” av for å
skifte den ut med en annen farge.
“Be” is a sculptural moodlight, inspired by an
Electrocardiogram (ECG). The lamp is made of
plastic, press fasteners and velcro. You have the
possibility to button up the plastic and change
the colour.
Stemningsbelysning som er inspirert av gjennomskinneligheten i bladene man finner i
naturen. ”Linnea” er støpt i porselen, med en
fot av tre. Skjermen kan enkelt tas ut og byttes
etter ønske.
Mood lighting that is inspired by the translucent
leaves found in nature.”Linnea” is cast in porcelain with a base of wood. The screen can easily
be removed and replaced as required.
009
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
ANNELI HOEL FJÆRLI
[email protected]
+47 988 25 153
010
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
JARLE FOSSE
[email protected]
+47 906 89 868
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
TOGETHER
TOGETHER
ENLIGHTENMENT
ENLIGHTENMENT
“Together” er et bord med lys utviklet for en
sushirestaurant. Bordet skal invitere til samtale
og lek. Snu og stable de origamilignende
figurene og ta gjerne kontakt med nabobordet
for å bytte til deg figurer i andre materialer.
Utforsk og del.
“Together” is a table with light developed for a
sushi restaurant. The table is supposed to invite
people to talk and play. Turn and pile the origami
inspired objects and don’t hesitate to contact
people at other tables to exchange objects in
other materials. Explore and share.
Det er kun 20% av unge og voksne som
bruker refleks, noe som førere til om lag 200
påkjøringer i året. Enlightenment er en jakke med
integrert lys, hvor både lys og design er inspirert
av en blanding mellom fiksjon og militære utforminger. Jakken har en streng og maskulin form som
skal appellere til ungdommer og menn. Jakken
skal oppfordre til sikkerhet ved bruk av lys.
Only 20% of teenagers and adults use reflexes at
night time, resulting in about 200 pedestriants
injured in traffic per year. Enlightenment is a
jacket with integrated lights, where both the
lights and the design is inspired by a mix of fiction
and military designs. The jacket has a strict and
masculine form that should appeal to young and
adult men. The jacket will hopefully encourage
safety by the use of lights.
011
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
ELLEN FULLUMOEN
[email protected]
+47 415 11 526
012
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
SARA STRAUMDAL GRESSBERG
[email protected]
+47 413 31 416
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
GRANDMA
GRANDMA
PIP
PIP
“Grandma” er en overdimensjonert form i
glassfiber og nostalgien trekker deg tilbake
til bestemors kjøkkengardiner. Ved å bruke
glassfiber og tre lyskilder blir hele halvkulen
lyst opp innenfra. Nytt materiale møter
gammel bestemorsgardin.
“Grandma” is an oversized shape in fiberglas
and nostalgia draws you back to grandmother’s
kitchen curtains. By using fiberglas and three
light sources, the hemisphere is lit up from
within. New media meets grandma’s old curtain.
Två små fåglar på en gren, satt å kissa fotogen,
dro til en annan gren sket en tegelsten.
Två små fåglar på en gren!
Two little birdys on a branch, thogether peed
in photogenic, whent to another branch pooped
a little brick. Two little birdys on a branch!
(svensk vise)
(Swedish ditty)
013
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
NICOLAI GULLIKSEN
[email protected]
+47 908 23 708
014
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
ROGER GUNDERSEN
[email protected]
+47 957 95 200
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
USE 1.0
USE 1.0
BAR CODE
BAR CODE
Fleksibel lampe med krok, som gjør den
flerfunksjonell. Det gjør at denne lampen kan
brukes på flere bruksområder, der det trengs
lys. Kroken er med på å utnytte bruken på hvor
denne lampen skal plassers. I tak, på vegg eller
andre plasser der det trengs lys.
Flexible lamp with a hook that gives the lamp
multiple functions. This lamp can be used in
several applications where light is needed. The
hook enables you to place it on the roof, the wall
or other places as required.
Lampen er først og fremst designet som et
dekorativt element til det offentlige rom. BAR
CODE lyser opp veggen med et jevnt fordelt lys
som gradvis forsvinner. Skivene kan dreies i
forhold til hverandre. Slik kan du også slippe
lyset gjennom glasset og inn i rommet.
The lighting object is designed as a decorative
element for public indoor areas. BAR CODE
lights up the wall with a smooth wall washer
effect. You can also turn the spacer in different
positions, and light will flow into the room
through the glass.
015
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
INGRID ENGØY HENRIKSEN
[email protected]
+47 922 56 141
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
016
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
KJETIL HJELMÅS
[email protected]tud.hiak.no
+47 936 61 102
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
SWOLL
SWOLL
”REALLIGHT” – MORE THAN LIGHT
”REALLIGHT” – MORE THAN LIGHT
“Swoll” er en gulvlampe som gir et varmt og
dekorativt lys til boliginteriøret. Lampen har
hentet inspirasjon i renskåret og minimalistisk
arkitektur. Den store skjermen skjuler en
hemmelighet. Tør du å slå på lampen for å se?
“Swoll” is a floor lamp that gives a warm and
decorative light for the home interior. The lamp
is inspired by clean cut and minimalistic architecture. The big shade hides a secret. Do you
dare to turn on the light to see?
Utviklingen i ny led-teknologi gir oss i dag
muligheten til å oppnå lys med dagslyskvalitet
hjemme og på arbeidsplassen. ”Reallight” kan
programmeres og manipuleres i en ”realtime”
kontekst. Lys med forskjellige bølgelengder og
styrke stimulerer kroppens egne hormonelle
system for regulering av døgnrytme. Lampen
gir derfor optimalt tilpasset lys for arbeid og
hvile.
Daylight lighting is now attainable both at home
and at the workplace at any time of the day.
“Reallight” can either be preprogrammed or
manipulated in a real time context. Light with
different wavelength and strength can be
regulated, ultimately affecting the physiological
reactions in the body controlling sleep and
activity. Reallight will therefore give the optimal
lightning for both work and relaxation.
017
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
KATHRINE IREN HØGH
[email protected]
+47 986 57 590
018
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
SIRI JACOBSEN
[email protected]
+47 470 14 689
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
DOME
DOME
ENZÖ
ENZÖ
Denne belysningsgjenstanden er tenkt til å
skape en hyggelig stemning i rommet den er i.
Materialer: Porselen og bjørk.
This lighting object intends to create a pleasant
atmosphere in the room in which it is placed.
Materials: Porcelain and birch.
Det japanske ordet enzö betyr sirkel og er
sterkt assosiert med Zen. Det symboliserer
blant annet styrke, eleganse, universet og den
japanske estetikk. Vegglampen Enzö har
elementer fra japanske rislamper og karakteristiske svarte lakkbokser.
The japanese word enzö means “circle” and is
strongly associated with Zen. It symbolizes
among others strength, elegance, the Universe
and the Japanese aesthetics itself. This wall light
Enzö has elements from Japanese ricepaper
lights and characteristic black laquer boxes.
019
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
JEANETTE JUUL JENSEN
[email protected]
+47 413 93 638
020
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
JAMBAI STINA M KASSAMA
[email protected]
+47 996 39 896
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
I LOVE SUNBEAMS
I LOVE SUNBEAMS
APIALES
APIALES
Inspirert av de mange vanntankene på takene
i New York, denne lampen benytter solenergi
og står som et symbol på hvilke muligheter
miljøvennlig energi har. Hva med solcellepanel
på takene av vanntankene i New York også?
Inspired from the New York water tanks, this
lamp creates awareness about the possibilities
that lies within environmental friendly energy.
What about solar cells on the water tanks in
the N.Y. skyline as well?
Dekorbelysningen Apiales er inspirert av floraens
organiske mønstre. Belysningen kaster et
skyggebilde som spiller på kontrasten mellom
hvitt og varmt lys, og minner om overgangen fra
vinter til vår. Lyskildene er bevegelige slik at man
kan endre skyggebildet etter eget ønske.
The decorative lighting object Apiales is inspired
by the flora and its organic patterns. With its
playful shadows it casts a beautiful picture
on the wall that gives you the feeling of early
spring. The lighting sources are adjustable so
you can change the shadows as you like.
021
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
CHRISTOPH KELLER
[email protected]
+47 1607 22 8073
022
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
MARIT HOGSETH KRISTIANSEN
[email protected]
+47 452 30 415
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
LUCO
LUCO
SPRING
SPRING
LUCO er et modulbasert lyssystem. De enkelte
elementene i aluminium kan arrangeres etter
behov. Brukeren kan tilpasse sin lysopplevelse,
samtidig som det potensielt forlenger levetiden
på produktet. Dette reduserer ressursbehovet,
samtidig som det skaper minimalt avfall. LUCO
er bygd for å vare, og bli et fast element i våre liv.
LUCO is a modular light system. The individual
aluminum elements are arrangeable according
to need. The user can customize his lighting
experience, while potentially extending the lifespan
of the product. This reduces the need for resources,
while creating minimal waste. LUCO is built to
last, becoming a permanent fixture in our lives.
”Igjen en vår med blomst og trær, kastanjens
tyste stjernehær og bøkens røde flamme”
Et belysningsobjekt som skal gi lys og glede.
Gi varme og stemning. Muntre opp, som vårens
lyse tider.
“Again, a spring with flowers and trees, the
chestnut’s silent army of stars and the beeches’
red flame.” A lighting object that will give light
and joy. Give warmth and ambience. Cheerful
as bright spring days.
023
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
ANETTE KROGSTAD
[email protected]
+47 977 73 211
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
024
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
OLE ALEXANDER LARSEN
[email protected]
+47 976 04 794
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
MARIONETT
MARIONETT
SKYLIGHT
MARIONETT: Leddokke til dukketeater
(fra fr. dim. av kvinnenavnet Marion)
OVERFØRT BETYDNING: nikkedokke, viljeløst
redskap (politikerne var diktatorens nikkedukker)
MARIONETTE: Stringdoll to use in doll teater
(from fr. dim of the name Marion)
TRANSFERED MEANING: puppet, tool without
a will (the politicians were the dictators puppets)
Med denne lampen kan du spille ut dine
manipulerende sider!
With this lamp you can play out your manipulative sides!
One hand in the air for the big city
Street lights, big dreams,
all looking pretty
No place in the world that can compare
Put your lighters in the air
(Empire State Of Mind, Alicia Keys)
025
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
KAIA HELENE LIEN LISVEEN
[email protected]
+47 920 51 465
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
RAGNAR
RAGNAR
Ragnar er høy og mørk. Han liker å lage stemning
og kan lett forandre seg ved å vri på hver enkelt
boks. Han er laget av laminert tre, med et ytterlag av plantasjeteak og ramin på innsiden. Han
er inspirert av repetisjoner og trives like godt i
gangen som i stuen.
Ragnar is tall and dark. He likes to create moods
and it changes by turning each box. He is made
of laminated wood, with a layer of plantation
teak on the outside and ramin on the inside.
He is inspired by repetitions and he thrives
equally well in the hall as in the livingroom.
026
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
JOCELYN R MATHER
[email protected]
+47 967 04 364 / +44 0783 498 4215
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
GAIRDEN LINN
I remember
When we could sleep on stones
Now we lie together
In whispers and moans
When I was all messed up
And I had opera in my head
Your love was a light bulb
Hanging over my bed
(Ultraviolet, U2)
027
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
TOR INGE GJERTSEN OLSEN
[email protected]
+47 470 79 505
028
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
CAROLINE OLSSON
[email protected]
+47 916 24 612
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
THE TORUS
THE TORUS
CURIOUS
CURIOUS
Et svevende lysobjekt som tiltrekker seg oppmerksomhet med sin skulpturelle form og med
sitt behagelige stemningslys. Teksturert akryl er
belyst med en LED-pære (E27) og den estetiske
effekten gir assosiasjoner til glitrende is og
smeltende snø. Et overraskende blikkfang,
som kan brukes i mange sammenhenger.
A floating luminous object witch attracts attention
through its sculptural form and soft lighting.
Textured acrylic is illuminated by a LED-bulb
(E27) and the aesthetic effect give associations
to sparkling ice and melting snow. A surprising
focuspoint, suitable for a wide variety of settings.
Curious kan brukes som arbeidslys eller stemningslys – åpne den opp for å gjøre den mer lyssterk eller
lukk igjen og skap en rolig atmosfære. Et plassbesparende objekt, både i form og funksjon. Curious
er laget av bjørk og aluminium.
Curious can be used for both work and pleasure
– open it up to make it brighter or fold it down to
create more of an atmosphere. A space saving
object, both in form and function. Curious is
made out of birch and aluminium.
029
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
JULIUS PFLUG
[email protected]
+47 1738 66 3490
030
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
STIAN KORNTVED RUUD
[email protected]/www.korntved01.com
+47 986 86 231
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
NORTH
NORTH
VHS
VHS
“North” er en historie om en vinter i Norge. Dette
arrangementet av objekter setter scenen for en
opplevelse av ensomhet. Det setter brukeren i
søkelyset. Han befinner seg alene ved et bord,
som har sitt visuelle utrykk fra landets unike
fjorder, og er en merkelig blanding av tradisjonelt
håndverk og moderne skandinavisk stil.
“North” is the story of a winter in Norway.
This arrangement of objects sets the stage for
an experience of loneliness. It puts the user in
the spotlight. He finds himself alone at a table
that derrives its formal language in the country’s
unique fjords and an odd mixture of traditional
craft and modern Scandinavian style.
VHS er modulbasert belysning som kan justeres
i forhold til antall ledd og staver i konstruksjonen.
Gjennom dette kan lyskilden tilpasses brukerens
krav til ytelse i en rekke situasjoner.
VHS is modular lighting that can be adjusted
in relation to the number of joints and rods in the
construction. Through this, the lightsource can be
adapted to the users requirements for performance
in a variety of situations.
031
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
KJELL IDAR SKUGGEN
[email protected]
+47 926 07 870
032
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
DECO, PROJEKTORBORD,
ILLUSION
DECO, PROJECTOR TABLE,
ILLUSJONS LAMP
PROJEKTORBORD: Det perfekte visualiseringsdisplayet for salgslokaler, messer og lignende.
PROJECTOR TABLE: The perfect visualizing
display for stores, fairs etc.
DECO: Inspirert av art deco-stilen, med enkle og
elegante linjer og en sofistikert form i sort
høyglans akryl.
DECO: Inspired by the art deco-style, with
simple and elegant lines and a sophisticated
shape in glossy black acrylic.
ILLUSION: Lampe laget i klar akryl og gjennomskinnbar folie som forandrer karakter når man
slår den av og på.
ILLUSION: Lamp made of clear acrylic and
translucent foil that changes the character
when you turn it on and off.
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
ANITA JEANETTE MAIJALA STØEN
[email protected]
+47 452 71 228
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
2BE FOR U
2BE FOR U
Lampen har 2 funksjoner. Den kan åpne seg
og lyser opp i en grå og travel hverdag.
Men når mørket siger på kan du lukke den,
og den vil skape en avslappet stemning
The lamp has two functions according to day or
night. You can open it at day and it will light up
a grey and busy life. At nightfall you can close it
and it will create a relaxed atmosphere.
033
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
MARTE FURSET SØDERLUND
[email protected]
+47 452 88 865
034
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
KRISTINE SØRENSEN
[email protected]
+47 986 31 127
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
SE!
SE!
M.I.O
M.I.O
Lampen som oppmuntrer til kreativ lyssetting.
Du velger selv hvor lysstrålen skal treffe, og
stemningen den skaper.
The lamp that gives you the opportunity to be
creative with lighting. You choose the angle of
the light and the mood around it.
M.I.O er en lampe som fungerer som et
estetisk element i interiøret på dagtid, og
gir et stemningsfullt lys på kvelden.
M.I.O is a lamp that acts as an aesthetic
element in the interior during the day, and
provides a pleasant atmosphere in the evening.
035
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
MARINA TRETIYACHENKO
[email protected]
+47 938 14 046
036
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
LILLIAN VILLANUEVA
[email protected]
+47 995 22 747
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
WINTER FAIRYTALE
WINTER FAIRYTALE
CUMULUS
CUMULUS
Et troll gikk i skogen en gang
Da var det plutselig noe som sa pang,
Det sa, var det bestemor som sang?
Nei, det er det ikke, hun har bedre klang…
Once upon a time a troll went into the woods.
Then there was something that gave a sudden
bang. The something asked, was it the grandmother who sang? No, it is not, she has a better
sound...
By day, empty boxes filled with anticipation.
By night, the great exposure of a subtle glow.
By day, empty boxes filled with anticipation.
By night, the great exposure of a subtle glow.
When turning the boxes, the escaping light
changes the luminance of the lamp. A gentle
twist alters the ambiance of the room slightly.
When turning the boxes, the escaping light
changes the luminance of the lamp. A gentle
twist alters the ambiance of the room slightly.
037
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
TONE HALS WALSENG
[email protected]
+47 980 54 656
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
038
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
JØRGEN PLATOU WILLUMSEN
[email protected]
+47 938 77 923
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
HIMMELFAREREN
THE SKYWALKER
BRUGATA 3 OG BAGASJE
BRUGATA 3 OG BAGASJE
Han iler over nysgjerrige tilskuere.
Etterlater seg en hale av intenst fargespill,
viser stolt fram sin nordiske identitet.
Han danser med stjernene på vei inn i den
mørke nattehimmelen. Men hvor han er på vei,
det er det ingen som vet…
He´s running over the sky, while curious eyes are
watching. Leaving a colourful tail behind, proud
to show his northern identity. He`s dancing with
the stars, on his way into the night of the dark
sky. But where is he going? Nobody knows…
BRUGATA 3: Urbane settinger. Refleksjoner over
bybildene, rommene vi daglig ferdes i. Underbevisst og
bevisst blir vi foret med enorme mengder informasjon og
inntrykk som på mange måter påvirker vår sinnstilstand.
BRUGATA 3: Urban settings. Reflections on
images from the city, from the spaces we travel in
daily. Consciously and subconsciously, we are fed
massive amounts of information and impressions
that affect our state of mind in many ways.
BAGASJE: Innblikk i hverdagen til alle de menneskene
som daglig sliter med å få endene til å møtes. På
sett og vis blir vi stadig mer distansert fra den
virkelige verden og forsøker å unngå problematiske
situasjoner.
BAGASJE: Insight into the daily lives of all those
people who daily struggle to make ends meet. In
a way we become increasingly distanced from the
real world and try to avoid problematic situations.
039
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
student
mail
mob
FREDRIK GAAL WÆRNES
[email protected]
+47 456 33 839
BELYSNINGSOBJEKTER
FRA HØGSKOLEN I AKERSHUS
GROW LAMP
GROW LAMP
Grow Lampen hjelper deg å finne den naturlige
døgnrytmen. Ideen bak produktet var å utvikle et
belysningsprodukt for hjemmet, som gir deg energi
om morgenen og gjør deg trøtt om kvelden. Ved å
bevege lampeskjermen opp eller ned, kan man
justere fargetemperaturen, som symboliserer solen
som går opp og ned. Lampens form er inspirert av
vekst og rytmer i naturen.
The Grow Lamp helps you find the natural daily
rhythm. The idea behind the product was to
develop a lighting product for the home that gives
you energy in the morning and makes you sleepy
at night. By moving the lamp shade up or down
you can adjust the color temperature, which
symbolize sunrise and sunset. The lamp’s form
was inspired by growth and rhythm in nature.
Download
Related flashcards
Create Flashcards