סיפור הפרדס החל כאשר ליאור ש. עומר ושחר ויצמן סיפרו על טיול חוויתי בפרדס

advertisement
‫גן "תומר" מקיבוץ מצובה‬
‫מבקר בפרדס‬
‫ עדנה סרי‬-‫שם הגננת‬
"Tomer” kindergarten from Kibbutz
Matzuba visits
The orange orchard
The name of the teacher: Edna Seri
‫סיפור הפרדס החל שניים מילדי הגן‬
‫ספרו על טיול חוויתי בפרדס‬
.‫שבקיבוץ‬
‫מזג האוויר היה ממש לטובתנו כך‬
‫ מעט‬.‫שהדרך הארוכה עברה בקלות‬
‫ מים וריצה‬,‫ קצת שירה‬,‫הפסקות‬
.‫קלה הובילו אותנו היישר לפרדס‬
The orchard issue start when two of
the class children talked about their
adventure in the kibbutz orchard.
The weather was good and we start
walking to the orchard while singing
,running from time to time, stopping
from time to time and drinking
water.
‫בין עצי התפוז‬
Between the orange
trees
!‫יש‬
!‫מצאתי שתי מנדרינות טעימות‬
Hey! I found two tasty mandarins
‫ שיחקנו במחבואים‬, ‫בזמן שקטפנו‬
‫ובדג מלוח‬
While picking the oranges,
some of us played hide and
seek and other games
‫חיים הכין עבורנו מדורה קטנה ותה נענע החל להתחמם‬
Haim made a small bonfire and prepared mint tea for
us.
‫"העציץ האכיל "שהכינה לנו רעות‬
The “eatable flowerpot “ that Reut prepared for
us
‫"פיקניק פרי ההדר "שערכנו בשטח‬
The “citrus fruit picnic” that we did in the orchard
‫יין וסיפור של שבתץ‬,‫ חלה‬,‫ נרות‬:‫לסיום התיישבנו לקבלת שבת‬
Finally we sat down for “Kabalt Shabbat”: Chala, wine and
a Shabbat story
Download
Related flashcards

Physical geography

20 cards

Hydrology

28 cards

Earth phenomena

17 cards

Create Flashcards