useD to

advertisement
useD to
Geçmişteki alışkanlıklarımızı
anlatır.
useD to run:
koşarDI
useD to swim:
yüzerDİ
useD to play:
oynarDI
useD to read:
okurDU
useD to listen:
dinlerDİ
I used to run
Koşardım.
You used to run
Koşardın.
He used to run.
O koşardı.
She used to run.
O koşardı.
It used to run.
O koşardı.
We used to run.
Koşardık.
You used to run.
Koşardınız.
They used to run.
Koşardılar.
Geçmişte yapardık ama şimdi yapMIyoruz.
I used to swim
Yüzerdim.
You used to swim
Yüzerdin.
He used to swim.
O yüzerdi.
She used to swim.
O yüzerdi.
It used to swim.
O yüzerdi.
We used to swim.
Yüzerdik.
You used to swim.
Yüzerdiniz.
They used to swim.
Yüzerdiler.
Geçmişte yapardık ama şimdi yapMIyoruz.
He used to play chess but now he doesn’t play anymore.
Eskiden satranç oynardı ama şimdi artık oynamıyor.)
They used to work here but now they don’t work here.
(Eskiden burada çalışırlardı ama şimdi burada çalışmıyorlar.)
The farmers used to grow vegetables but now they don’t grow.
(Eskiden çiftçiler sebze yetiştirirlerdi ama şimdi yetiştirmiyorlar.)
He used to go to work on foot but now he goES to work by bus.
(Eskiden işe yürüyerek giderdi ama şimdi otobüsle gidiyor.)
He used to live in a tent but now he liveS in a villa.
(Eskiden bir çadırda yaşardı ama şimdi bir villada yaşıyor.)
He used to play tennis ten years ago.
(On yıl önce tenis oynardı.)
We used to ride horses.
(Ata binerdik.)
They used to live in a small town.
(Küçük bir kasabada otururlardı.)
You used to dance at the disco.
(Diskoda dans ederdin.)
He used to drink tea, but he doesn’t drink tea any more.
(O çay içerdi, fakat o artık çay içmiyor.)
I used to eat meat, but I don’t like eating meat now.
(Et yerdim, fakat şimdi et yemeyi sevmiyorum.)
He used to smoke, but he gave up smoking last year.
(Sigara içerdi, fakat o geçen yıl içmeyi bıraktı.)
Gülseren used to go to cinema, but now she goES to the theatre.
(Gülseren sinemaya giderdi, fakat şimdi tiyatroya gidiyor.)
useD to run
DID not use to run
Koşardı
koşMAZdı
useD to swim
DID not use swim
Yüzerdi
yüzMEZdi
useD to play
DID not use to play
Oynardı
oynaMAZdı
useD to read
DID not use to read
Okurdu
okuMAZdı
useD to listen
DID not use to listen
Dinlerdi
dinleMEZdi
D İ K K A T
Used to + V1 yapısını olumsuz/soru yaparken
DID yardımcı fiili kullanılır.
D İ K K A T
DID yardımcı fiilini kullanıldığında da
fiilin yalın halini kallanılır.
Mesut used to run: Mesut eskiden koşardı.
Mesut DID not USE to run: Mesut eskiden koşmazdı.
DID Mesut USE to run? Mesut eskiden koşar mıydı?
( + ) We useD to listen to folk music in the past.
(Eskiden halk müziğe dinlerdik.)
( - ) We DID not use to listen to folk music in the past.
(Eskiden halk müziği dinlemezdik.)
( ? ) DID you use to listen to folk music in the past?
(Eskiden halk müziği dinler miydiniz?)
Used to yapısını olumsuz ve soru yapmak için
DID yardımcı fiilini kullanıyoruz.
DID yardımcı fiilini kullandığımızda da
USED TO yapısındaki (D) harfini kaldırıyoruz. ()
“Fiilin yalın halini (V1) yazıyoruz.”
( + ) She USED TO HAVE long hair.
(O eskiden uzun saçlara sahipti.)
( - ) She DID not USE to have long hair.
(O eskiden uzun saçlara sahip değildi.)
( ? ) DID she USE to have long hair?
(O eskiden uzun saçlara sahip miydi?)
Used to yapısını olumsuz ve soru yapmak için
DID yardımcı fiilini kullanıyoruz.
DID yardımcı fiilini kullandığımızda da
USED TO yapısındaki (D) harfini kaldırıyoruz. ()
“Fiilin yalın halini (V1) yazıyoruz.”
Şenay DIDn’t USE to have a pet, but now she has got two kittens.
(Şenay’ın eskiden evcil bir hayvanı yoktu, ama şimdi iki kedi yavrusu var.)
I USED TO GO work by a taxi, but now I go work by my car.
(Eskiden işe taksiyle giderdim, ama şimdi işe arabamla gidiyorum.)
Büşra USED TO USE a typewriter, but now she useS a computer.
(Büşra eskiden daktilo kullanırdı, ama şimdi bilgisayar kullanıyor.)
Our teacher USED TO GIVE low marks.
(Öğretmenimiz eskiden düşük not verirdi.)
DID your teacher USE to give low marks?
(Öğretmeniniz eskiden düşük not verir miydi?)
Who USED TO GIVE low marks?
(Kim eskiden düşük verirdi?)
What DID your teacher USE to DO?
(Öğretmeniniz eskiden ne yapardı?)
What DID your teacher USE to GIVE?
(Öğretmeniniz eskiden ne verirdi?)
I used to live in Karabük. Now I live in Kastamonu.
(Eskiden Karabük’te otururdum. Ama şimdi Kastamonu’da oturuyorum.)
I used to live
I live
past
now
I used to be a taxi driver, but I am a hairdresser now.
(Eskiden taksi şöförüydüm, ama şimdi kuaförüm.)
I used to be a taxi driver
I am a hairdresser
past
now
Exercise
Cümleleri tamamlamak için USED TO ya da SIMPLE PRESENT
(geniş zamanı) kullanınız. ( I used to play / I play)
used to play football. I stopped playing football ten years ago.
1. I …………………
used to live
2. We ………………….
out of the city center but we moved to
city center a few years ago.
used to eat
3. When I was a child, I …………………
fish, I don’t eat fish now.
used to be
4. Engin ………………
a waiter. Now he’s the manager of the hotel.
used to be a hotel a long time ago.
5. That building …………….
Now no one stays there.
loves
6. Cansu ……………. watching tv. She watches tv every night.
play
7. Do you do any sport?
- Yes, I …………….
basketball.
did
use to do before you came here?
8. What …………….
you …………….
Download
Related flashcards
Create Flashcards