There was a young woman of Ryde

advertisement
There was a young woman of Ryde
Cider round
canon
4
& b4
1
œ
œ œ œ
There was
5
j
œ œ œj ˙™
a young wom - an of Ryde,
(la - dy)
j
œ
œ
œ
œ
œ œj ˙™
œ œ
2
who ate too man - y ap-ples and died.
& b œJ œ #œJ nœ nœ bœ œ #œ œ œ œ nœ œ œj œ œj œj œ j ˙
œ
4
3
œ
The
Œ
ap-ples fer -ment - ed in - side the la - ment- ed and made ci - der, in - side her in - side.
(sweet ci - der)
na elkaar eindigen
Ryde is een stad in het Engelse graafschap Isle of Wight.
De tekst is een limerick (rijmschema: A-A-B-B-A).
Er zijn diverse versies van deze round bekend,
zowel wat betreft melodie als tekst.
ook opgenomen in Over de Stroom
uitg. Christofoor, Zeist
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland
Download
Related flashcards

English poems

31 cards

Novels by H. G. Wells

39 cards

English chroniclers

37 cards

Create Flashcards