Gunilla Backman - Göteborgs universitet

advertisement
Gunilla Backman
Gunilla Backman har en master (MSc) i ”health service management” från London School of Hygiene and Tropical Medicine och en master i mänskliga rättigheter, ”Human rights in theory and practice” från University of Essex. Idag är Gunilla Sidas hälsorådgivare för konflikt länderna. Samtidigt undervisar hon i ”rätten till hälsa och hälsosystem” på Global Program på Karolinska och Göteborgs Universitet. Innan hon började arbetet i Sverige arbetade hon som ”senior reserach officer” till Prof. Paul Hunt, FNs Särskilda sändebud för Rätten till Hälsa (2002‐2008) och som konsult till GAVI,liksom hon koordinerade masters kursen, Theory and Practice of Health and Human Rights, vilken är del av LLM i ”Health Care Law and Human Rights” på University of Essex. Gunilla har också över tio år arbetslivserfarenhet i konflikt, post‐konflikt och utvecklingsländer som Bosnien‐ Hercegovina, Kosovo, Öst Timor, El Salvador, Guatemala, Karak –regionen och Republiken Nauru. Hon har hållit management positioner med WHO, UNDP, MSF och IOM. Hon har suttit irådgivningsgruppen, Human Rights in Healthcare Advisory Group, för Hälsoministeriet I England och styrelsen för International Initiative on Maternal Mortality and Human Rights under 2008‐2009.
Utvalda publiceringar:  Backman G. och Fitchett J. eds. The right to health: Theory and Practice Lund: Studentlitteratur (pågående arbete, publicering hösten 2011).
 Backman G och Mesquita J. “Mental health and human rights” i en edited volume som skall publiceras av Oxfod University Press , (förväntas våren 2011).
 Backman G. 2010 “Hälsa som mänskliga rättigheter ”in Björngren Cuadra, C., Att möta lika (o)lika‐villkor och variationer i omvårdnad Lund: Studentlitteratur.

Hunt P. och Backman G., 2009 “Health systems and the right to the highest attainable standard of health”, in Clapham, A., och Robinson, M., Realizing the Right to Health, Swiss Human Rights Book Vol. III. Bern: ruffe & rub.
 Stjernswärd J. och Backman G., 2009 “Total Pain: Our Might for the Patients” in Bathnagar, S., Freedom from Pain. New Dehli: I.K. International Publishing House Pvt. Ltd.
 Backman G., Hunt P. et al., 2008 “Health systems and the right to health: an assessment of 194 countries” The Lancet Vol. 372, pp. 2047‐2085.
 Hunt P. and Backman G., 2008 “Health Systems and the right to the highest attainable standard of health”, Health and Human Rights: an International Journal Vol. 10 (1). Tillgänglig från: www.hhrjournal.org/index.php/hhr
 Hunt P. och Backman G. et al., 2008 “The right to the highest attainable standard of health”, in Oxford Textbook of Public Health (5th edition), OUP.
 Hunt P. and Backman G., 2008 Health systems and the right to health, University of Essex. 
Download