SmÖkk Triple-folder

advertisement
Triple international dogshow
Jönköping 1-2-3 augusti 2014
Stockholm
Triple är en given utställning i programmet för sommarshowerna
2014. En tredubbel hundutställning som äger rum i anslutning
till Världsutställningen i Finland, med chans till tre CACIB och
tre svenska CERTIFIKAT, vilket kan leda till både Svenskt och
Internationellt Championat.
GPS-koordinator
LAT N 57° 47’ 19’’
LON E 14° 13’ 48’’
Ca 15 timmars resa
med färja till
Helsingfors, Finland
Jönköping
Utställningsplatsen är förlagd till Elmia i Jönköping, cirka tre
timmars restid från Köpenhamn och mindre än tre timmar från
Stockholm varifrån du kan resa till Helsingfors med färja.
Varje dag kommer en hund att koras till Best In Show. Efter söndagens finaler kommer hundarna som blivit Best In Show att tävla om titeln Triple Supreme Best In Show!
Även tävlingar i Lydnad (internationell), Agility, Rallylydnad och
Junior Handling kommer att arrangeras under helgen.
Information samt anmälan till utställningen hittar du på:
www.tripledogshow2014.se
Sista anmälningsdag till utställningen är den 17 juni 2014
(kl. 12.00).
Reducerad anmälningsavgift t.o.m. den 20 maj 2014.
Köpenhamn
Boende & Sevärdheter
Det finns ett begränsat antal platser för husvagnsparkering
att tillgå i anslutning till utställningsområdet som bokas via
arrangörerna.
Mer information finns på: www.tripledogshow2014.se
För övrig information angående boende och sevärdheter i
Jönköping kontakta Jönköpings Turistbyrå: Tel. 036 -10 50 50
eller www.destinationjonkoping.se
Arrangör:
Småland Öland Kennelklubb
Apoteksgatan 9
360 73 LENHOVDA
www.tripledogshow2014.se
Våra sponsorer:
Foto: Per Undén
2010 års vinnare av grupp 5 (söndag),
C.I.B. JWW-09 Nord JV-09 SE V-10 SE V-11
SE UCH NO UCH Faouziah’s Faramir och hans ägare Jenny Hall tillsammans
med gruppdomare Boo Lundström. Båda hemmahörande i Småland.
TRIPLE
INTERNATIONAL DOGSHOW
JÖNKÖPING 1 - 2 - 3 AUGUSTI 2014
SWEDEN
Triple international dogshow
Jönköping 1-2-3 August 2014
Stockholm
Triple is a given show in the program for summer shows in 2014.
Three shows that will take place in connection with the World
Dog Show in Finland, with the opportunity to get three CACIB
and three Swedish CC, which can lead to both a Swedish and an
international champion title.
GPS-Coordinates:
LAT N 57° 47’ 19’’
LON E 14° 13’ 48’’
Jönköping
The show venue is Elmia in Jönköping, about three hours drive
from Copenhagen and less than three hours drive from Stockholm. From Stockholm, you can travel to Helsinki, Finland by
ferry.
The title Best in Show will be given every day and after the final
on Sunday the three BIS-dogs will compete for the title Triple
Supreme Best In Show.
There will also be competitions in Obedience (international), Junior Handling, Agility and Rally obedience.
You will find more information and entry form on:
www.tripledogshow2014.se
Entries will close June 17, 2014 (12.00 p.m.). Entries made before May 20, 2014 give a reduced entry fee.
About 15 hours
travel by ferry to
Helsinki, Finland
Copenhagen
Accommodation & Tourist information
There are a limited number of parking lots for caravans- and
campers close to the show area that can be booked through
the show committe.
More information at: www.tripledogshow2014.se
For more information about accommodation and tourist
attractions, please contact Tourist Bureau in Jönköping:
+46 36 -10 50 50 or www.destinationjonkoping.se
Show committee:
Småland Öland Kennelklubb
Apoteksgatan 9
360 73 LENHOVDA
www.tripledogshow2014.se
Our sponsors:
Photo: Per Undén
The winner of group 5 in 2010 (Sunday),
C.I.B. JWW-09 Nord JV-09 SE V-10 SE V-11
SE UCH NO UCH Faouziah’s Faramir and his owner Jenny Hall with group
judge Boo Lundström. They both live in Småland, Sweden.
TRIPLE
INTERNATIONAL DOGSHOW
JÖNKÖPING 1 - 2 - 3 AUGUSTI 2014
SWEDEN
Download
Related flashcards
Create Flashcards