Rum+Rörelse

advertisement
Rum+Rörelse
Arkitektur och liturgi i samverkan
Seminarium 15-16 april 2015,
Mikaelssalen, Kyrkans hus, Södra Kajen 8, Helsingfors
Onsdag 15.4 9.30 Inledning, Anna Maria Böckerman 10‐11 Juliette Day: House of God ‐ House of the People of God (Domus Dei, domus populi Dei) 11‐12 Jyrki Knuutila: Förändringar i kyrkorummet från medeltiden till början av 1900‐talet 12‐13 LUNCH 13‐14 Anders Hamberg: Byggt för ett syfte 14‐15 Hans Andreasson: Koinonia‐delande‐rörelse: en liturgisk nyansats inom Equmeniakyrkan i Sverige. 15‐16 Johan Bastubacka: Rum, rörelse och kyrkorummets teologi i den ortodoxa traditionen 16‐17 PAUS 17 Ortodox kvällsbön, Huskyrkan, Elisabetsgatan 29 A, 4 vån. 18 Johan Bastubacka: Observationer och diskussion om det ortodoxa kyrkorummet Torsdag 16.4 9.30 Morgonbön, Pekka Rehumäki samt presentation av kapellet på Södra Kajen, Juha Luodeslampi 10‐11 Arto Kuorikoski: Lutheran Church Types in Germany until 18th century 11‐12 Erkki Pitkäranta: Kirkkotila toiminnan näkökulmasta 12‐13 LUNCH 13‐14 Mark Saba: Different Christians, same Spaces 14‐15 Sari Dhima: Design of sacred features in modern churches in Finland. 15‐16 PAUS 16‐17 Mats Lillhannus: Att sjunga med rummet ‐ eller mot. Tankar om liturgisk sång 17‐18 Lena Sjöstrand: Mer än tecken, liturgiska kroppar och rum. 18‐19 Slutdiskussion, ordförande professor Jyrki Knuutila Ingen förhandsanmälning eller deltagaravgift, Välkommen! No registration or payment, Welcome! Sällskapet för hymnologi och liturgik Helsingfors Universitet, teologiska fakulteten, institutionen för praktisk teologi Kyrkostyrelsen, KJY 
Download
Related flashcards
Create Flashcards