Välkommen! Welcome!

advertisement
Välkommen!
Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din
Let’s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering,
kampanjresultatet och hur du gör för att bokföra din kampanj. För information på
svenska, klicka här.
Welcome!
In this document, you will find all the information you need to make your Let’s deal
campaign a success. We will take you through the necessary preparations, show you
how to redeem deal codes, explain the campaign result, and give you a
bookkeeping guideline. For information in English, click here.
Välkommen till Letsdeal.se!
Vi ser fram emot att få samarbeta med dig och marknadsföra din verksamhet till
våra medlemmar - de är nu fler än en miljon! Tillsammans skapar vi en prisvärd och
oförglömlig upplevelse som kommer att ge dig ett stort antal nya och återkommande
kunder. Målet är att du ska bli den nya snackisen i stan.
Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din
Let’s deal-kampanj. Det är viktigt att du tar dig tid att gå igenom den information som
presenteras här, då det kommer att vara till stor hjälp när din kampanj drar igång.
Vi kommer att finnas vid din sida och göra allt vi kan för att se till att du får ut så
mycket som möjligt av din Let´s deal-kampanj. Om du har frågor kontakta oss på:
Shopping: 0735-954458
Stockholm: 0736-009366
Göteborg: 0704-976788
Resor: 0704-976788
Malmö: 0700-924035
Linköping/Norrköping/Uppsala: 0707-515789
Ekonomi: 0700-922845
Vi ser fram emot din kommande kampanj och ett långt samarbete framöver.
Viktigt att tänka på
Inom kort kommer din Let´s deal-kampanj att dra igång och det är ett par saker
du bör förbereda dig på. Först och främst så kommer telefonen att ringa konstant
de första dagarna av kampanjen. Du kommer också se en dramatisk ökning av
kunder. Det kan kännas lite chockerande till en början, men det betyder bara att
din verksamhet nu är enormt eftertraktad och att du har många nya kunder som
vill ta del av vad du har att erbjuda.
DEAL - START
DEAL - SLUT
Skapa återkommande kunder
De första dagarna kommer att vara hektiska, men ta ett djupt andetag och kom
ihåg att ge besökarna en riktigt positiv erfarenhet - det är det första steget till
återkommande kunder och positiva ryktesspridningar.
Informera personalen
Nu är det viktigt att din personal är informerad och väl förberedd. Kom ihåg att
informera all personal - även de som är extraanställda. Instruera personalen om
vad som gäller och vad ert mål med kampanjen är.
Kodrapportering
För att hålla reda på vilka koder som är använda så måste de rapporteras in
elektroniskt via dator eller mobiltelefon. Ni kommer få ett mail med en länk till en
kodrapporteringssida där ni skiver in varje kunds kod, inklusive kontrollsiffran.
Kontrollsiffran är den sista siffran i kundens kod.
Rapportera en kod
1. Fyll i kundens kod.
2. Klicka på knappen RAPPORTERA KOD.
Avrapportera en kod
Om du av misstag rapporterat en kod kan
du ångra det genom att göra följande:
1. Fyll i kundens kod
2. Klicka på länken Avrapportera koden.
Bokmärke för mobiltelefon
Kodrapporteringssidan kan sparas som ett bokmärke på din
mobiltelefons hemskärm. Tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på vilken
mobiltelefon du har, men är ungefär som följer:
1. Öppna länken till kodrapporteringssidan i din mobiltelefons webbläsare.
2. Välj Lägg till på hemskärmen i webbläsarens meny.
3. Let’s deals kodrapporteringssida syns nu som en ikon bland dina övriga appar.
Koder
Observera att Let’s deal-koder
kan se olika ut. Vissa koder innehåller endast siffror. Kunden kan
visa upp sin kod på fem olika sätt:
Partners namn
1. Utskriven från Letsdeal.se
2. SMS från Letsdeal.se
3. Nedskriven på ett papper
4. Uppläst av kunden
5. Uppvisad i Letsdeal.se appen
Partners namn
Giltig till och med
2010-12-31
QR-koder
För att kunna rapportera in QR-koder behöver du installera en QR-kodläsare
på din mobiltelefon. Vi rekommenderar att du väljer QR Code Simple (för iOS/
iPhone) eller QR code reader (för Android/Samsung m. fl.).
Rapportera en QR-kod
1. Starta QR-kodläsaren.
2. Rikta kameran mot QR-koden.
3. När koden läses in visas en länk i din QR-kodläsare. Välj att öppna länken
om din QR-kodläsare inte gör det automatiskt.
4. Kodrapporteringssidan visar om QR-koden är godkänd eller ej.
Tips! För att förenkla inrapporteringen och få svar direkt så kan QR-kodläsaren
ställas in så att den automatiskt öppnar länkar.
iPhone: Öppna QR Code Simple. Tryck på Settings längst ned i högra hörnet.
Slå på Quick Scan.
Android: Öppna QR code reader. Tryck på knappen Meny på din telefon. Tryck
på Settings. Klicka ur Ask before opening.
Checklista
För att få ut så mycket som möjligt av din kampanj har vi sammanställt en checklista.
Checklistan bidrar till att du och din personal är väl förberedda.
Har du...
...informerat din personal om att er kampanj snart drar igång?
...förberett dig på att någon behöver ta emot alla telefonsamtal de första
dagarna?
...instruerat din personal att fråga kunderna efter Let’s deal-koden vid
bokning (om det krävs)?
...instruerat din personal i hur de rapporterar in dealkoder?
...instruerat din personal att fråga efter återbokning?
...bett din personal att samla in så mycket kontaktinformation som möjligt
från kunderna så att du kan marknadsföra dig till dem?
Nu är du förberedd! Det kommer att bli mycket att göra, men ta ett djupt andetag
och se till att kunderna får en oförglömlig upplevelse som får dem att vilja komma
tillbaka - om och om igen.
Så fungerar betalningen från
Letsdeal.se
Detta avsnitt beskriver hur intäkter, avgifter, utbetalningar och redovisning fungerar för
dig som annonserar på Letsdeal.se.
Intäkt vid försäljning
Letsdeal.se förmedlar presentkort, tjänster, eller produkter i ert namn. Det betyder att
100 % av försäljningen redovisas som en intäkt i er bokföring.
Marknadsföringsavgift
Letsdeal.se tar ut en marknadsföringsavgift per såld deal. Fakturan erhålls i samband med
resultatmejlet som skickas ut kort efter att en kampanj är avslutad. Fakturan som ställs ut
betalas genom att vi drar av beloppet från er intäkt. Fakturan är alltså redan betald när ni
mottar den.
Löpande utbetalning
Letsdeal.se betalar löpande ut pengar till ert angivna bankkonto, bankgiro, eller postgiro
allteftersom dealkoder rapporteras in. Utbetalningarna sker veckovis och varje betalning
baseras på antalet koder som rapporterats under den senaste veckan och genomförs den
först bankdagen i nästföljande vecka.
Ni mottar varje vecka en summering av veckans inrapporterade koder samt det belopp
som ska utbetalas till ert konto. Om det inte har rapporterats in några koder under
veckan mottar ni ej någon summering. Observera att det kan ta någon extra bankddag innan pengarna syns på er konto.
På din veckosummering ser du även hur många koder som har rapporterats in
sedan tidigare. Varje köpalternativ i din deal, en s.k. subdeal, särredovisas så att ni
enkelt ser hur många koder som har rapporterats in per subdeal.
Koder kan rapporteras till om med fyra veckor efter dealens sista giltighetsdag.
Med vår utbetalningsmodell mottar ni en jämn ström pengar under hela giltighetstiden
när ni tar emot nya kunder som har hittat ert attraktiva erbjudande genom Let’s deal.
Slutreglering av deal
När fyra veckor har passerat efter dealens sista giltighetsdag skickas slutligt underlag
för bokföring. Vid slutreglering som sker enligt avtal och gällande återköpsrätt regleras
intäkten med hänsyn till oinlösta kuponger och krediteringar.
Exempel på fall där Let’s deal återköper deals är:
• Kund kan inte utnyttja sin deal då det inte går att boka in sig inom
giltighetstiden
• Kund kräver pengar tillbaka pga dåligt bemötande eller missnöje
• Kund ångrar sitt köp
Så här bokförs kampanjen
Lämna denna information till personen som sköter er bokföring. I exemplet nedan
säljs en deal för 100 kr och totalt säljs 10 st deals. Let’s deals marknadsföringsavgift
per såld deal är 50%.
Steg 1: Slutkunder köper deals på Letsdeal.se
Letsdeal.se tar emot betalningar från slutkunder. Letsdeal.se bokar upp detta som
en skuld till er på totalt 1000 kr.
Steg 2: Avräkning och kampanjresultat
Letsdeal.se drar av marknadsföringsavgiften från skulden till er och ni mottar bokföringsunderlag för kampanjen, Underlag för bokföring del 1 av 2, som ska bokföras
enligt nedan.
Debet
Belopp
Kredit
Belopp
Bank
1930
0 kr
2611
200 kr
Utg moms
Levfodran
1684
500 kr
30XX
800 kr
Fsg tjänst/vara
Annonskost
5910
400 kr
Ing moms
2641
100 kr
Er bokföring
1000 kr
1000 kr
Steg 3: Löpande avräkning
Ni mottar löpande utbetalningsunderlag för deals som har rapporterats in. Antag
att en deal rapporteras in och 50 kr utbetalas till er:
Er bokföring
Bank
Debet
Belopp
1930
50 kr
50 kr
Kredit
Belopp
1684
50 kr
50 kr
Levfodran
Steg 4: Slutavräkning efter sista giltighetsdag
När fyra veckor har passerat efter sista giltighetsdag mottar ni slutligt bokföringsunderlag, Underlag för bokföring del 2 av 2. Vid slutreglering som sker enligt avtal
regleras intäkten med hänsyn till oinlösta kuponger och krediteringar.
Antag att en kupong förblir oinlöst, vilket regleras med faktura och bokning enligt
nedan. Fakturan regleras mot er fodran och är redan betald.
Bokföring
Debet
Belopp
Kredit
Belopp
Ing moms
2641
10 kr
1684
50 kr
Annonskost
5910
40 kr
Lev fodran
50 kr
50 kr
Antag också att en kupong blev krediterad. Det betyder att slutkunden fick tillbaka
100 kr, varav 50% tas från er fodran på oss. Se Kreditfaktura XXXXXX-K (Betald) och
Kreditering Intäkter i Underlag för bokföring del 2 av 2 för mer detaljer.
Bokföring Kredit
Belopp
Belopp Debet
1684
30XX
Fsg tjänst/vara 50 kr
80 kr
Utg moms
2611
20 kr
100 kr
Lev fodran
5910
40 kr
Annonskost
2641
10 kr
Ing moms
100 kr
Welcome to Letsdeal.se!
We look forward to cooperating with you and are thrilled about the opportunity to
market your business to our members - there is now more than a million of them!
Together we will create a profitable and unforgettable consumer experience that will
bring you numerous new and returning customers.
In this document, you will find all the information you need to make your Let’s deal
campaign a success. It is important that you read it carefully, as the information
presented here will be of great help when your campaign starts.
We will assist you to make sure you gain as much as possible from your campaign.
Don’t hesitate to call if you have questions:
Shopping: 0735-954458
Stockholm: 0736-009366
Göteborg: 0704-976788
Travel: 0704-976788
Malmö: 0700-924035
Linköping/Norrköping/Uppsala: 0707-515789
Finance: 0700-922845
We are exited about your upcoming Let’s deal campaign and look forward to a long
and fruitful partnership.
Keep in mind
Your Let’s deal campaign is about to start and there are a few things you should
be prepared for. First of all, your phone will be ringing constantly during the first
few days of the campaign. You will also see a dramatic increase of customers.
This can be shocking at first, but what it really means is that your business is in
demand and lots of new customers want to pay for your services.
DEAL - START
DEAL - END
This is an approximation of the customer traffic during your Let’s deal campaign
Bring back repeat customers
The first few days will be hectic, so take a deep breath and remember to treat
your customers to a great experience. This will be the first step in bringing back
repeat customers and building a great reputation.
Inform your staff
It is important to inform your staff and prepare them for the campaign.
Remember to instruct all employees, temporary as well as regulars. The staff
should be informed of both practical issues and the overall goal of your
campaign.
Redeeming deal codes
To keep track of used deal codes, each code is redeemed electronically on your
computer or smartphone. You will receive an email with a link to a redemption page
where you enter each deal code, including the check digit. The check digit is the last
digit of the customer’s deal code.
Redeeming a deal code
1. Enter the deal code.
2. Click the REDEEM CODE button.
Undoing deal code redemption
If you accidentally redeemed a deal code,
undo it by following these steps:
1. Enter the deal code.
2. Click the Undo code redemption link.
Smartphone shortcut
For easy access, the redemption page can be saved as a shortcut on your smartphone’s home screen. The procedure is slightly different depending on your phone
model, but in short you follow these steps:
1. Open the redemption page in your smartphone browser.
2. Select Add to home screen from the browser menu.
3. The Let’s deal redemption page is now added as an icon next to your other apps.
Deal codes
Note that Let’s deal codes can have
several formats. Some deal codes
consist of digits only.
A customer can present the deal
code in five different ways:
1. Voucher printed from Letsdeal.se
2. Text message from Letsdeal.se
3. Handwritten by the customer
4. Read out loud by the customer
5. Displayed in the Letsdeal.se app
Partners namn
Partners namn
Giltig till och med
2010-12-31
Redeeming QR codes
To redeem QR deal codes, you need to install a QR code reader on your smartphone.
We recommend that you install QR Code Simple (for iOS/iPhone) or QR code reader
(for Android/Samsung and others).
Redeeming a QR deal code
1. Open the QR code reader on your smartphone.
2. Point the camera at the QR code.
3. A link to the Letsdeal.se redemption page is displayed. If the QR code
reader does not redirect you automatically, tap the link.
4. The redemption page informs you whether or not the deal code was
successfully redeemed.
Tip! To make scanning convenient and get instant feedback, turn on
automatic redirection in your QR code reader.
iPhone: Open QR Code Simple. Tap Settings in the bottom right corner.
Turn on Quick Scan.
Android: Open QR Code Reader. Press the Menu button on your phone.
Tap Settings. Uncheck the Ask before opening checkbox.
Checklist
Please complete this checklist to benefit as much as possible from your Let’s deal
campaign and to prepare yourself and your staff.
Did you...
...inform your staff that the Let’s deal campaign is about to start?
...make sure someone is available to answer all the phone calls during the first
days of the campaign?
...instruct your staff to ask for the deal code at the time of booking (if
required)?
...teach your staff how to redeem deal codes?
...instruct your staff to suggest a new appointment after the service has been
provided?
...tell your staff to collect customer contact information in order to market
your services effectively?
You’re good to go! You will be busy, but take a deep breath and give your customers
an unforgettable experience that will make them come back – over and over again.
Campaign result
This section explains the result of your Let’s deal campaign in terms of revenue, fees,
payments, and bookkeeping.
Sales revenue
Letsdeal.se markets gift vouchers, services, or products in your name. This means that
100% of sales is reported as revenue in your bookkeeping. Shortly after your campaign
has ended, you will receive an email summarizing the campaign result.
Marketing fee
Letsdeal.se charges a marketing fee per sold deal. You will receive an invoice specifying
the total marketing fee in the email that summarizes the campaign result. Note that the
invoice is already paid when you receive it, since the marketing fee is deducted from your
revenue.
Weekly payments
Letsdeal.se makes weekly payments to your specified bank account. Each payment is
based on the number of deal codes redeemed during a week and is made the first
business day in the following week.
You will receive a weekly summary specifying the number of deal codes redeemed
during the previous week and the total amount of money to be transferred to your
account. If no codes have been redeemed during the previous week, you will not
receive a summary or payment. Note that it might take a few business days before
you are able see the money on your bank account.
The weekly summary also specifies the total number of codes redeemed during the
previous weeks. Each deal alternative, or subdeal, is specified separately, making it
easy to see the number of codes redeemed per subdeal.
Deal codes can be redeemed up to four weeks after the deal’s expiration date.
Through our payment model, you will receive a steady flow of money as you
welcome new customers who have found your attractive offer on Letsdeal.se.
Final adjustment of campaign result
Four weeks after the deal’s expiration date, you will receive an email including the
final accounting records of the campaign. Your total revenue is adjusted with regard
to unredeemed deal codes and refunds, all according to contract and current right
of repurchase.
Letsdeal.se will repurchase a deal in the following cases:
• The service provider is unable to provide an appointment within the deal’s time
of validity.
• The customer demands a refund because of dissatisfaction or bad conduct on
the part of the service provider.
• The customer regrets the deal purchase.
Bookkeeping guideline
Give this information to your accountant. In the example below, a deal costs 100
SEK and 10 deals are sold. Letsdeal.se charges a marketing fee of 50% per sold
deal.
Step 1: Customers purchase deals on Letsdeal.se
Letsdeal.se receives payments from customers. Letsdeal.se records the amount
received as a debt to you, resulting in a total debt of 1000 SEK.
Step 2: Preliminary campaign result
Letsdeal.se deducts the marketing fee from the debt to you. You receive the
campaign result, Accounting records, part 1 of 2, to be entered in your records
as described below.
Debit
Bank account
Accounts payable
Advertising
Amount
0 SEK
500 SEK
500 SEK
1000 SEK
Amount
1000 SEK
Credit
Sale of goods and services
1000 SEK
Step 3: Result adjustments
You receive a weekly summary of redeemed deal codes and payments. Assume that
one deal code is redeemed and Letsdeal.se makes a payment of 50 SEK to your
bank account.
Debit
Bank account
Amount
50 SEK
50 SEK
Amount
50 SEK
50 SEK
Credit
Accounts payable
Step 4: Final result adjustment after deal expiration date
Four weeks after the deal’s expiration date, you receive an email containing the
final accounting information related to the campaign (Accounting records, part 2
of 2). Your total revenue is adjusted with regard to unredeemed deal codes and
refunds.
Assume that one deal code is unredeemed. Letsdeal.se deducts the corresponding
purchase from our debt to you through an invoice. The invoice is prepaid when
you receive it, but the transaction should be entered in your records as described
below.
Debit
Advertising
Amount
50 SEK
50 SEK
Amount
50 SEK
50 SEK
Credit
Accounts payable
Also, assume that one deal is repurchased. The customer is given a refund of 100
SEK, and 50% of that amount is deducted from our debt to you. See Credit Invoice
XXXXXX-K (Prepaid) and Credited income in Accounting Records, part 2 of 2 for
details.
Debit
Sale of goods and
services
Amount
100 SEK
Amount
50 SEK
Credit
Accounts payable
Advertising
100 SEK
50 SEK
100 SEK
Please note that if your business is based in Sweden you are subject to VAT.
Download