Köp och försäljning av fondandelar i Rhenman Healthcare Equity L

advertisement
 Köp och försäljning av fondandelar i Rhenman Healthcare Equity L/S för privatpersoner
Fondandelar kan tecknas av depåkunder hos bank, fondkommissionär eller annat depåförande institut. Köp och
försäljning av fondandelar sker en gång per månad.
-
-
Köp- och säljorders måste vara Fonden tillhanda senast på stoppdagen som infaller klockan 12.00 tre (3)
bankdagar före sista bankdagen varje månad. Vänligen OBSERVERA att din bank, fondkommissionär
eller annat depåförande institut har egna tidsgränser för att möta Fondens tidsgräns. Den ligger
oftast cirka 7 bankdagar före den sista bankdagen i månaden.
Köp- och säljorders som kommer Fonden tillhanda efter ovanstående stopptid kommer att behandlas
nästföljande månad.
Likvid för köp av fondandelar skall vara Fonden tillhanda senaste tre (3) bankdagar före sista bankdagen i
månaden. För att betalningen skall vara fonden tillhanda på utsatt tid kräver det att betalningen från din bank
görs ytterligare ett antal dagar före utsatt stopptid.
GÖR SÅ HÄR;
Bestäm fondandelsklass
SEK:
- RC1 (SEK) är öppen för alla typer av investerare och kräver minsta insättning och innehav om
SEK 500. 2% årlig förvaltningsavgift + 20% prestationsbaserad avgift. ISIN-kod: LU0417597712
-
RC2 (SEK) är öppen för alla typer av investerare och kräver minsta insättning och innehav om
SEK 2 500 000. 1,5% årlig förvaltningsavgift + 20% prestationsbaserad avgift. ISIN-kod: LU0417598017
EUR:
- RC1 (EUR) är öppen för alla typer av investerare och kräver minsta insättning och innehav om
EUR 2 500. 2% årlig förvaltningsavgift + 20% prestationsbaserad avgift. ISIN-kod: LU0417597555
Krav på information
För att investera i någon av dessa andelsklasser måste följande information kommuniceras till din kontakt på
den bank/fondkommissionär/depåförande institut där du har din depå;
-
Fondens namn; Rhenman & Partners Fund – Rhenman Healthcare Equity L/S, se Fund transaction form
ISIN-kod för den fondandelsklass du önskar köpa, se ovan
Belopp du vill investera. Vänligen observera minsta insättning och innehav som krävs, se ovan
IBAN nummer samt BIC/SWIFT-kod för fondandelsklassen, se nedan
Teckningsanmälan (Fund Transaction Form)
Information som din bank, fondkommissionär eller annat depåförande institut behöver finns i Fund Transaction
form. Vid köp måste du fylla i sektion 1 och 2 och vid försäljning sektion 1 och 3. Du lämnar originalet till din
depåhållare.
Vänligen observera att många aktörer kräver att du fyller i deras egendesignade blankett.
Fondandelar tecknas av din bank, fondkommissionär eller annat depåförande institut på förvaltarregistrerat konto
i Fondens andelsägarregister. Din bank, fondkommissionär eller annat depåförande institut ombesörjer att likvid
för köpta andelar kommer Fonden tillhanda inom utsatt tid.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Rhenman & Partners Asset Management AB
Org nr:
556759-5599
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 459 88 80
Fax: +46 8 528 008 80
www.rhepa.com
[email protected]
Likvid för köp av fondandelar hanteras av din bank och betalas till följande konton:
Fondandelsklasser i SEK: RC1 (SEK) samt RC2 (SEK) –endast SEK!
IBAN:
LU78 0643 0545 49A8 1752
BIC/SWIFT:
ESSELULL
Reference:
ISIN-kod för andelsklass samt investerarens namn, dvs. din bank, fondkommissionär eller annat
depåförande institut.
Fondandelsklass i EUR: RC1 (EUR) –endast EUR!
IBAN:
LU15 0643 0545 49A6 6978
BIC/SWIFT:
ESSELULL
Reference:
ISIN-kod för andelsklass samt investerarens namn, dvs. din bank, fondkommissionär eller annat
depåförande institut.
Om din bank, fondkommissionär eller annat depåförande institut ej har köpt fondandelar från SEB Fund Services
S.A. tidigare, måste din bank, fondkommissionär eller annat depåförande institut öppna ett registerkonto hos SEB
Fund Services S.A. innan fondandelsköp kan ske. För mer information om hur registerkonto öppnas så är din
bank, fondkommissionär eller annat depåförande institut välkommen att kontakta:
SEB Fund Services S.A.
Tel: +352 2623 2424
E-post: [email protected]
Problem?
Har du problem med att genomföra köp eller försäljning av andelar i fonden kontakta oss på Rhenman & Partners
så hjälper vi dig att lösa problemet.
Camilla Hermansson, assistent
Tel: +46 8 459 88 80
E-post: [email protected]
Anders Grelsson, Svenska kundrelationer
Tel: +46 703 744 320
E-post: [email protected]
Rhenman & Partners Asset Management AB
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Rhenman & Partners Asset Management AB
Org nr:
556759-5599
Strandvägen 5A
114 51 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 459 88 80
Fax: +46 8 528 008 80
www.rhepa.com
[email protected]
Fund Transaction Form
1. Account Holder Details
Account Holder Name:____________________________________________________________________________________
Account number:_________________________________________________________________________________________
Legal residence / registered address: _______________________________________________________________________
Postal code: ___________________City: _____________________________ Country: ______________________________
Phone: _________________________________________ E-Mail: _________________________________________________
2. Subscription
Investment amount to be remitted to SEB S.A., Luxembourg:
ISO Code/Currency:
IBAN Number for payment:
BIC Code /SWIFT :
SEK
LU78 0643 0545 49A8 1752
ESSELULL
EUR
LU15 0643 0545 49A6 6978
ESSELULL
The reference of the payment should always mention the ISIN Code and the name of the investor.
To select the funds you want to invest in, please refer to the current prospectus.
ISIN Code
Fund (sub-fund)
Share or Unit
Class Name
Class
Currency
LU0417597712
Rhenman & Partners Fund – Rhenman
Healthcare Equity L/S
RC1
SEK
LU0417598017
Rhenman & Partners Fund – Rhenman
Healthcare Equity L/S
RC2
SEK
LU0417597555
Rhenman & Partners Fund – Rhenman
Healthcare Equity L/S
RC1
EUR
Subscription amount
or Shares / Units *
*Details of the minimum investment and if the investment should be made in shares, units or monetary amount are available in the Prospectus.
For settlement against payment please indicate the details below:
I want the shares to be delivered to my clearing account no.________________________________________________________
with_________________________________________.
3. Redemption
ISIN Code
Fund (sub-fund)
Share or Unit
Class Name
Class
Currency
LU0417597712
Rhenman & Partners Fund – Rhenman
Healthcare Equity L/S
RC1
SEK
LU0417598017
Rhenman & Partners Fund – Rhenman
Healthcare Equity L/S
RC2
SEK
LU0417597555
Rhenman & Partners Fund – Rhenman
Healthcare Equity L/S
RC1
EUR
SEB Fund Services S.A.
Corporate Identity Number: B44726. V.A.T. Number: LU20394546. Registered Office: Luxembourg.
A subsidiary of Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEB Fund Services, Fund Transaction Form, page 1 of 2
Redemption amount or
Shares / Units
For settlement against payment, please indicate the details below:
I want to settle this redemption against payment on my clearing account no.__________________________________________
with________________________________________.
Indicate the payment details for the redemption if they differ from those in your fund account application.
Currency: _________ Fund account holder’s name: ________________________________________________________
IBAN or Account number: ______________________________________________________________________________
Reference: _____________________________________________________________________________________________
Name of beneficiary’s bank: _____________________________________________ SWIFT or ABA: _________________
If applicable intermediary bank’s name: ______________________________________________________________________
Intermediary bank’s SWIFT or ABA: _________________________________________________________________________
4. Switch (if permitted within the constitutive documents of the fund)
Please indicate the fund/class which you would like to convert from:
ISIN Code
Fund (sub-fund)
Share or Unit
Class Name
Class
Currency
Subscription amount
or Shares / Units
Please indicate the fund/class which you would like to convert to:
ISIN Code
Fund (sub-fund)
Share or Unit
Class Name
Class Currency
For settlement against payment, please indicate the details below:
I want those shares to be delivered to my clearing account no. ___________________________________________________
with ________________________________________.
I confirm having received and read and I hereby agree to the Terms and Conditions in the version of October 2008, which shall
govern the business relationship with you.
I confirm that for all present and future investments covered by this Application Form I have chosen to contact SEB to carry out
the transaction and that this contact is not a result of any advice or personalized approach by SEB to me with the intention to
influence me in respect of a specific product or transaction.
Place, date
Signature of Fund Account Holder(s)
1. ________________________________________________ _______________________________________________________
2. ________________________________________________ _______________________________________________________
Please note:
Queries can be sent to [email protected] or addressed via telephone to +352
48 48 80 9001. When you have completed the transaction form, please send it by fax to +352
48 6561 8002.
SEB Fund Services S.A., Fund Transaction Form, page 2 of 2
Download
Related flashcards

Credit

13 cards

Banking

21 cards

Payment systems

18 cards

Banks of Russia

30 cards

Create Flashcards