Arbeidsplan uke 17

advertisement
Eksempel 2002B
17
Webside: www.porsholen-skole.no
Epost: [email protected]
Telefon: 51637440
Oppgaver
ANNET
Vi jobber med program til avslutningsfesten.
ENGLISH - 17
PRESENTATION OF AN ENGLISH SONG
[ ] TB p. 120, Nine Million Bicycles
[ ] AB p. 95, What kind of Music do you like?
[ ] Prepare for the presentation, look at the criterias.
[ ] Example from a National test
Kroppsøving
Årets første 2km! :)
200m stafett.
Matematikk uke 17
[ ] S 48 oppg: 6.54, 6.55, 6.56, 6.57
[ ] S 49 oppg: 6.58,6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64
[ ] s 50 oppg: 6.65, .6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70
Prosent
[ ] s 51 oppg: 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.78
[ ] s 52 oppg: 6.79, 6.80, 6.81, 6.82
[ ] s 53 oppg: 6.83, 6.84,6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89
Husk at denne uken er siste uke med hefte også
MUSIKK UKE 17
Boom Wackers og sang.
Naturfag
Klimareisen
Du skal
forklare begrepet klima
forklare drivhuseffekten og konsekvenser av økt drivhuseffekt
kjenne til noen eksempler på ekstremvær og undersøke mulige konsekvenser av ekstremvær
Dette er siste uke med energi. Vi skal ha en test på skolen der du får vist hva du har lært om emnet.
NORSK UKE 17
BIOGRAFI (Lesebok s. 216-223)
Mål: Du skal vite hva en biografi er.
Du skal kunne skrive en biografi.
[ ] Les s. 216-219, oppgaver s. 219 (de første felles)
[ ] Les s. 220-221, oppgaver s. 221
[ ] Les s. 222, oppgave 16 s. 223. Denne oppgaven skal du jobbe litt med hjemme også, og den skal gjøres
ferdig i uke 18.
SAMFUNNSFAG UKE 17
DU STORE VERDEN (Midgard s. 162-191)
MÅL: Vise likhet og ulikhet i landskap, klima og levevis i de ulike verdensdelene.
Vi skal i løpet av de neste tre ukene lage veggplakater om de fem verdensdelene vi har gått gjennom. Alle skal
sette opp noen ønsker for hva de har lyst til å jobbe med i forhold til de ulike verdensdelene. Hver uke vil vi
trekke hvem som skal være på de ulike områdene. Elevene skal gjøre ferdig et produkt i løpet av en uke.
Hva kan du skrive om?
Om et sted du har vært, et land, en by, et område, en person, en turistattraksjon, om landskap, klima, levevis,
kart, flagg.....
Det viktigste er at temaet ditt skal kunne plasseres i den bestemte verdensdelen du jobber i. Du bruker bøker og
internett for å skaffe opplysninger om temaet ditt. Husk at du må være ferdig og ha limt opp arbeidet innen siste
dag i uka.
Hjemmearbeid
ENGLISH - 17
7A for Friday / 7B for Thursday
READING
[ ] Read an English book for at least 20 minutes.
WRITING
[ ] Write a summary of what you have read (about 1/2 page)
NEW WORDS
[ ] Pick out three sentences from your reading. Write them in New Words and translate them into Norwegian.
Naturfag
Til torsdag: Dette er siste uke med Energiutfordringen. Vi skal derfor ha en test for å sjekke hvor mye vi har lært.
Denne vil foregå på data. Det kan være lurt å se gjennom alle filmene som ligger på itslearning.
NORSK UKE 17
LESING og SKRIVING (til fredag)
[ ] Les 20 min. hver dag. Skriv et handlingsreferat fra det du har lest (ca. ei side).
[ ] Leseforståelse s. 12 og 13 (En instruksjon)
[ ] Finn informasjon om den personen du skal skrive biografi om (fyll ut tankekart eller noter nøkkelord under
overskrifter). Husk å notere ned alle kildene du bruker.
SAMFUNNSFAG UKE 17
[
] Jobbe videre med arbeidet ditt i forhold til en verdensdel. Det skal være ferdig i løpet av uka.
[ ] Skriv opp i arbeidsboka hva du ønsker å jobbe med på de fem verdensdelene Afrika, Asia, Nord-Amerika,
Sør-Amerika og Oseania. Du kan gjerne ha to ideer på noen.
Download