Program Information Evening April 16, 2015

advertisement
Mastervoorlichtingsavond
Welkom op de Mastervoorlichtingsavond van Tilburg University!
Vanavond kun je je verdiepen in ons aanbod van masteropleidingen door informatiesessies
bij te wonen. De sessies zijn verdeeld over drie rondes. Tussen ronde 2 en ronde 3 vindt er
een pauze plaats. Tijdens deze pauze kun je de Masterbeurs bezoeken en wat te eten en
drinken halen.
Informatiesessies
Speciaal voor hbo-studenten bieden wij sessies aan over onze premasteropleidingen.
Je krijgt hier informatie over Tilburg University, de premasterprogramma’s, de
instroommogelijkheden en het verschil tussen studeren aan de universiteit en het hbo.
Tijdens de sessies over onze masteropleidingen wordt dieper ingegaan op de inhoud van
de betreffende opleidingen. Enkele opleidingen bieden ook een proefcollege aan.
Masterbeurs
Van 18.15 tot 19.30 uur kun je de Masterbeurs bezoeken in het Restaurant (gebouw R).
Hier staan studieadviseurs en studenten van de verschillende (pre)masteropleidingen klaar
om al je vragen te beantwoorden.
Bezoek ook de stand van Student Career Center en bespreek hoe jij een vliegende start kunt
maken met je carrière. Bij de stand van Integrand kun je een gratis CV-check laten doen en
diverse studieverenigingen informeren je graag over de activiteiten die zij organiseren voor
masterstudenten.
Mastervoorlichtingsavond
Master’s programs
information evening
Locaties
De informatiesessies vinden plaats in de gebouwen C (Cobbenhagen), D (Dante),
G (Goossens) en W (Warande). De Masterbeurs is te vinden in gebouw R (Restaurant).
Op de plattegrond in deze flyer zijn de gebouwen aangegeven.
16 april 2015
Eten en drinken
In de gebouwen C, D en W wordt van 15.30 tot 18.00 uur gratis koffie en thee verstrekt;
- gebouw D: in de hal op de begane grond
- gebouw W: in de hal op de begane grond
- gebouw C: in de ruimte direct rechts nadat je het gebouw binnenloopt vanuit de glazen
gang (deze glazen gang verbindt Koopmans building (K) met Cobbenhagen building (C))
Van 18.15 tot 19.30 uur zijn op bovengenoemde locaties gratis hartige snacks en frisdrank
verkrijgbaar. Uiteraard kun je ook eten en drinken kopen in het Restaurant (gebouw R) op de
campus.
Master’s programs information evening
Welcome to the Master’s programs information evening of Tilburg University!
tilburguniversity.edu/masteropleidingen
tilburguniversity.edu/masters
Tonight you can get more information about our Master’s programs by visiting one
or more information sessions. The information sessions are offered in three rounds.
Between the second and the third round there is a break during which you can visit the
Master’s fair and get something to eat and drink.
Information sessions
The information sessions about our Pre-Master’s programs are especially interesting for
students of universities of applied sciences (hbo). The information sessions about
our Master’s programs provide more in-depth information about the specific Master’s
programs. Some programs also offer a trial lecture. English spoken information
sessions are marked with an English flag.
Master’s fair
From 18.15 to 19.30, you have the opportunity to visit the Master’s fair in the Restaurant
(building R). There, academic advisors and current students are present to answer all
the questions you may have about our (Pre-)Master’s programs.
Registratie
Registration
Registratie
Registration
We recommend that you also visit the Student Career Center information stand to check
how they can help get your career off to a flying start. You can have your CV checked by
Integrand and several student associations are there to inform you about the activities
they organize for Master’s students.
Locations
The information sessions take place in building C (Cobbenhagen), D (Dante), G (Goossens)
and W (Warande). You can find the Master’s fair in building R (Restaurant). These buildings
are indicated on the campus map in this flyer.
Food and drinks
Between 15.30 and 18.00 you can get free coffee and tea in the buildings C, D and W:
- building D: in the foyer on the ground floor
- building W: in the foyer on the ground floor
- building C: in the space directly to your right when you enter the building via the glass
corridor (the glass corridor connects Koopmans building (K) with Cobbenhagen building (C))
Between 18.15 and 19.30 we provide free panini’s, wraps and colds drinks on the three
locations mentioned above. Of course you can also buy food and drinks in the Restaurant
building (building R) on the campus.
Registratie
Registration
Masterbeurs
Master’s fair
Contact
T (013) 466 22 11
E studievoorlichting@tilburguniversity.edu
Tilburg University
@TilburgU
Tilburg University
Programma donderdag 16 april 2015 – Program Thursday 16 April 2015
Ronde 1
Ronde 2
Round 1
Round 2
16.30 17.15
17.30 18.15
Sessie
Session
Dz 2
Informatiesessie voor hbo’ers: Premaster Filosofie (specialisaties: Ethiek van Bedrijf en Organisatie; Philosophy, Science and Society)
Dz 3
19.30 20.15
Taal
Language
Wz 101
Informatiesessie voor hbo’ers: Premaster Kunst- en Cultuurwetenschappen (specializations: Art, Media and Society; Global Communication; Ritual in Society;
Jeugdliteratuur)
Dz 4
Informatiesessie voor hbo’ers: Premaster Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialization: Management of Cultural Diversity
Dz 5
Informatiesessie voor hbo’ers: Premaster Organization Studies
Informatiesessie voor hbo’ers: Premasters Tilburg Law School (Bestuurskunde; Fiscaal Recht; Ondernemingsrecht; Rechtsgeleerdheid;
International Business Taxation - Track International Business Tax Law; International and European Law; Law and Technology)
Informatiesessie voor hbo’ers: Premasters Tilburg School of Economics and Management (Accountancy; Finance; Fiscale Economie; Information Management;
International Business Taxation - track: International Business Tax Economics; International Management; Marketing Management; Marketing Research;
Supply Chain Management; Strategic Management)
Round 3
Cz 116
Informatiesessie voor hbo’ers: Premaster Communicatie- en Informatiewetenschappen (tracks: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media; Communicatie-design;
Data Journalism; Human Aspects of Information Technology; Data Science)
Informatiesessie voor hbo’ers: Premaster Sociology
18.15 19.30
Ronde 3
Zaal
Room
Bachelor Global Law short track (for students with a University’s Bachelor’s degree) - information session
Informatiesessie voor hbo’ers: Premaster Human Resource Studies
Pauze &
Masterbeurs
Break &
Master’s fair
Cz 7
Wz 103
Cz 10
Wz 1
Wz 1
Master Accountancy - information session
Cz 114
Master Bestuurskunde - informatiesessie
Wz 104
Cz 120
De
Master Bestuurskunde - proefcollege
Master Communication and Information Sciences (tracks: Business Communication and Digital Media; Human Aspects of Information Technology) information session
Dz 1
Master Communication and Information Sciences (tracks: Data Journalism; Communication Design) - information session
Wz 104
Masterbeurs
vindt plaats
in het
Dz 1
Master Communication and Information Sciences, track: Data Science - information session
Wz 204
Master Econometrics and Mathematical Economics - information session
Wz 105
Cz 109
Master Economics - information session
Cz 114
Cz 6
Restaurant (R)
Master Filosofie, specialisatie: Ethiek van bedrijf en organisatie - informatiesessie
Master Finance - information session
Dz 3
Cz 120
Cz 120
Master Fiscale Economie & Master Fiscaal Recht - informatiesessie
Cz 9
Master Human Resource Studies - information session
Master Information Management & International Master in Management of IT - information session
Wz 101
Wz 101
Cz 5
Wz 202
Master International and European Law, specialization: European Union Law - information session
Wz 203
Master International and European Law, specialization: International Law and Human Rights - information session
Cz 8
Master International Business Law - information session
Cz 8
Master International Business Taxation, track International Business Tax Economics - information session
Cz 122
Master International Business Taxation, track International Business Tax Law - information session
Cz 122
Master International Management - information session
Cz 112
Master Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialisatie: Jeugdliteratuur - informatiesessie
Cz 114
Dz 6
Master Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialization: Art, Media, Society - information session
Dz 4
Master Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialization: Global Communication - information session
Dz 5
Master Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialization: Management of Cultural Diversity - information session
Dz 4
Master Kunst- en Cultuurwetenschappen, specialization: Ritual in Society - information session
Dz 8
Master Law and Technology - information session
Wz 204
Master Law and Technology - trial lecture
Wz 204
Master Marketing Management & Master Marketing Research - informatiesessie
Dz 2
Master Marketing Management & Master Marketing Research - information session
Master Medische Psychologie - informatiesessie (Let op: de aanmeldingsdeadline voor instroom in 2015 is al verstreken)
Dz 2
Wz 205
Master Ondernemingsrecht - informatiesessie
Wz 105
Master Operations Research and Management Science - information session
Cz 6
Master Organization Studies - information session
Cz 7
Master Philosophy, specialization: Philosophy, Science and Society - information session
Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid, programma: Klinische Psychologie - informatiesessie
Wz 205
Cz 6
Cz 7
Dz 3
Gz 101
Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid, programma: Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie - informatiesessie
Gz 101
Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid, programma: Klinische Forensische Psychologie - informatiesessie
(Let op: de aanmeldingsdeadline voor instroom in 2015 is al verstreken)
The
Master’s fair
Cz 5
Master Quantitative Finance and Actuarial Science - information session
Cz 110
is located
Cz 110
Master Rechtsgeleerdheid - informatiesessie
Cz 10
in the
Cz 10
Wz 202
Restaurant (R)
Master Social Psychology, tracks: Economic Psychology; Work and Organizational Psychology - information session
Wz 202
Master Sociology - information session
Master Strategic Management - information session
Master Supply Chain Management - information session
Wz 103
Wz 103
Cz 121
Cz 121
Cz 115
Cz 9
Cz 9
Cz 121
Cz 109
Cz 112
Master Victimology and Criminal Justice - information session
Masters Tilburg School of Catholic Theology - Master Theologie; Master Christianity and Society;
Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst Levensbeschouwing - informatiesessie
Dz 5
Research Master/PhD in Economics & Research Master/Phd in Business - information session
Research Master in Language and Communication - information session
Cz 119
Dz 6
Research Master in Law - information session
Research Master in Social and Behavioral Sciences - information session
Cz 119
Wz 201
Wz 201
Research Master in Social and Behavioral Sciences - trial lecture
Wz 201
Universitaire Lerarenopleidingen Algemene Economie & Management en Organisatie - informatiesessie
Wz 203
Universitaire Lerarenopleiding Filosofie - informatiesessie
Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen - informatiesessie
Universitaire Lerarenopleiding Nederlands - informatiesessie
Dz 7
Wz 203
Dz 8
Download