BOKKERIJDERSWEDSTRIJD 2014

advertisement
28ste internationale
BOKKERIJDERSWEDSTRIJD 2014
20 en 21 september 2014
Wedstrijdprogramma Zondag
Match program Sunday
MOZKA NEEMT ENKEL DEEL OP
ZONDAGNAMIDDAG!!!
VRIJE DEELNAME
Graag inschrijven voor 1/9/2014 bij
[email protected], cc [email protected]
BELANGRIJK: lees steeds goed het wedstrijdreglement
door. Bij deze wedstrijd: max. 2 wedstrijden/wedstrijddeel,
eendjes kunnen enkel deelnemen aan wedstrijddeel 4 .
Wedstrijddeel 4 (namiddag):
Match part 4 (PM):
Inzwemmen / Warm-up:
Eerste start / First start:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
200 m
200 m
13.00 uur
14.00 uur
Vrije slag / Free style
Vlinderslag / Butterfly
Vlinderslag / Butterfly
Rugslag / Back stroke
Rugslag / Back stroke
Rugslag / Back stroke
Wisselslag / Medley
Wisselslag / Medley
Schoolslag / Breast stroke
Schoolslag / Breast stroke
Wisselslag / Medley
Wisselslag / Medley
Gemengd / Mixed
Dames / Ladies
Heren / Men
Dames / Ladies
Heren / Ladies
Gemengd / Mixed
Dames / Ladies
Heren / Men
Dames / Ladies
Heren / Ladies
Dames / Ladies
Heren / Men
Adres: wedstrijdbad “Dommelslag”, Weidestraat 12, 3900 Overpelt
2005 en 2004
2003 en ouder
2003 en ouder
2003 en ouder
2003 en ouder
2005 en 2004
2003 en ouder
2003 en ouder
2003 en ouder
2003 en ouder
2003 en ouder
2003 en ouder
28ste internationale
BOKKERIJDERSWEDSTRIJD 2014
20 en 21 september 2014
Algemene richtlijnen / General directives
1. De wedstrijden worden ingericht volgens de reglementen van de K.B.Z.B.- V.Z.F.
The swimming matches will be organised according to the applicable regulations of the
K.B.Z.B.- V.Z.F. (Belgian Swimming Association).
2. Alle verenigingen die in regel zijn met de FINA kunnen deelnemen en dit op uitnodiging van
O.Z.V.
All the clubs that are conform to FINA regulations can participate on invitation of O.Z.V.
3. Het wedstrijdbad “Dommelslag”, Weidestraat 12, 3900 Overpelt heeft 6 wedstrijdbanen,
gescheiden door wedstrijdlijnen, en is 25 m lang; de watertemperatuur bedraagt ± 27° Celsius;
waterdiepte van 1.80 m tot 2.50 m.; tijdopname gebeurt handmatig.
The competition pool “Dommelslag”, Weidestraat 12, 3900 Overpelt has 6 start lanes and is 25
meters long; the water temperature is about 27° Celsius; water depth from 1.80 m to 2.50 m;
manual timing.
4. De regel van onmiddellijke uitsluiting bij een valse start is van toepassing, met uitzondering
van de jaartallen 2005 en 2004.
After a foul start, the rule of immediate disqualification applies, with exception from the
categories 2005 and 2004.
5. De inschrijvingslijst moet vermelden:
Naam, voornaam, licentienummer van de zwemmer
Best gezwommen tijd sinds 01/01/2013 en het wedstrijdnummer
Belgische clubs kunnen inschrijven met programma SPLASH wedstrijdprogramma
The subscription form must contain:
Last name, first name, license number of each swimmer
Best time since 01/01/2013 and the applicable match number
6. De reeksen worden ingedeeld volgens besttijd en niet volgens jaartal.
The series will be categorised according to best time, not according to age.
7. Een begeleidend schrijven vermeldt de naam van de clubafgevaardigde, alsook de namen van
de personen die als official fungeren. Het aantal officials per club dat dient vermeld te worden
met de inschrijvingen voor de wedstrijden is als volgt:
- 1 official vanaf 3 zwemmers
- 2 officials vanaf 10 zwemmers
- 3 officials vanaf 20 zwemmers,
- > 20 zwemmers: 1 official extra per begonnen schijf van 10 zwemmers
The subscription will include a covering letter that will mention the name of the club delegate,
including the names of the people that will act as official. The number of officials from each club
that need to be added to the subscription, is determined as follows:
- 1 official from 3 participating swimmers onwards
- 2 officials from 10 participating swimmers onwards
- 3 officials from 20 participating swimmers onwards
- > 20 swimmers: 1 official more for each next starting set of 10 swimmers
8. Het formulier “toezegging deelname” moet in ons bezit zijn voor 1 Augustus 2014.
The form “Confirmation for Participation“ must be in our possession before 1ste of August
2014.
Contactadres/Contact address:
Emmers Eric
Kaulillerweg 21
3910 Neerpelt België
tel: +32-11-803493
[email protected]
9. De inschrijvingen moeten in ons bezit zijn op 7 september 2014 (zie contactadres punt 8).
The subscriptions must be in our possession on September 7th 2014 (see contact address above).
10. In het geval van een teveel aan inschrijvingen heeft O.Z.V. het recht de inschrijving van een
aantal clubs te weerhouden op basis van de volgorde van inschrijfdatum.
In case of too high number of subscriptions, O.Z.V. reserves the right to reject the subscription of
certain clubs, based on the order of subscription date.
11. Onderhavig reglement is ook van toepassing op de inrichtende club.
These directives also apply to the organising club.
12. Het dragen van een badmuts is niet verplicht.
The wearing of a bathing cap is not mandatory.
13. Glas en glazen flessen zijn ten strengste verboden in en rond het competitiebad.
Glass and glass bottles are strictly forbidden in and in the neighbourhood of the swimming pool.
Inschrijvingen / Subscriptions:
1. Per wedstrijdgedeelte mag elke zwemmer van jaartal 2003 en ouder deelnemen aan twee
individuele wedstrijden en de aflossingswedstrijd.
Within each match part, a swimmer of 2003 and older can participate to 2 individual matches and
1 relay match.
2. De zwemmers van het jaartal 2005 en 2004 nemen alleen deel aan de wedstrijdgedeeltes 2 en
4; zij mogen deelnemen aan 2 individuele wedstrijden.
Swimmers from 2005 and 2004 can only participate to match parts 2 and 4; they are allowed to
participate to 2 individual matches within each match part.
3. Vermits het om een puntenwedstrijd gaat, mogen zwemmers vervangen worden door andere
zwemmers. Elke vervanging moet minstens 1 uur voor elk wedstrijdgedeelte gemeld worden aan
het sportsecretariaat.
Because it is a swimming tournament based on points, swimmers are allowed to be replaced by
other swimmers. Each change must be noted to the applicable sport secretary at least 1 hour
before the start of each match part.
Puntensysteem / Point award system:
1. Aan de tien eerste zwemmers worden punten toegekend als volgt:
The following points are awarded to the first 10 swimmers:
1e zwemmer/swimmer:
2e zwemmer/ swimmer:
3e zwemmer/ swimmer:
4e - 10 e zwemmer/ swimmer:
12 punten/points
10 punten/points
8 punten/points
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punten/points
2. De puntentelling gebeurt per categorie, behalve voor de jaartallen 1997 en ouder, deze
worden samengevoegd. Voor de aflossingen gebeurt de puntentelling per categorie (2003-2002,
2001-2000, 1999-1998, 1997 en ouder).
Points are awarded for each category, except for the years 1997 and older (joined in 1 group). For
the relays, the points are awarded by category (2003-2002, 2001-2000, 1999-1998, 1997 and
older).
3. Per wedstrijdnummer ontvangen de eerste drie zwemmers een medaille en dit per categorie.
De jaartallen 1997 en ouder worden ook voor de medailles terug samengevoegd. Voor de
aflossingen ontvangen de eerste drie ploegen per categorie (2003-2002, 2001-2000, 19991998, 1997 en ouder) een medaille.
For each match number, the first 3 swimmers of each category will receive a medal.
The years 1997 and older will be joined in 1 group, also for the medal distribution. For the
relays, the first three teams by category (2003-2002, 2001-2000, 1999-1998, 1997 and older) will
receive a medal.
4. De club die het hoogst aantal punten verzamelt tijdens deze zwem 2-daagse, wint de
internationale “Bokkerijderswedstrijd 2014”.
The club, that gathers the highest number of points during the 2-day swimming event, wins the
international “Bokkerijderswedstrijd 2014”.
Prijzengeld / Price money according to the points total per club:
Plaats 1/ 1st Place: € 400
Plaats 2 / 2nd Place: € 200 Plaats 3 / 3rd Place: € 100
Bij winst / By place 1: OZV Plaats 2 / Place 2: € 300 Plaats 3 / Place 3: € 150
Er is tevens individueel prijzengeld voorzien voor de eerste drie zwemmers (zowel jongens als
meisjes)
met de hoogste FINA-scores (3 hoogste punten samengeteld) per categorie (B/M/K/J-S), behalve
voor de zwemmers vanaf het jaartal 1997 en ouder, deze worden samengevoegd.
Plaats 1 : € 20
Plaats 2: € 15
Plaats 3: € 10
There are individual prices for the first three swimmer ( boys and girls), the contestant with the
highest
FINA score( three highest points added together) per category (B/M/K/J-S), apart from the
contestant from the age 1997 and older, these are merged.
First place: € 20
Second place: € 15
Third place : € 10
The prices apply shall not apply for the 9 and 10 year olds.
Startgelden / Start money:
Per individuele start / for an individual start: € 3 vanaf / from 2003 en ouder / and older, € 2,5
voor / for 2004 en / and 2005.
Per aflossingsploeg / for a medley start: € 5
De startgelden dienen op volgend rekeningnummer gestort te worden:
Iban: BE17 9730 3751 8321
Bic: ARSPBE22
Foreign clubs must pay the start money prior to admission to the start of the match.
Inkom / Entrance:
Toegang tot het zwembad / Entrance to the swimming-bath: € 3.00
Programma per dag = € 1.00 / Day program = € 1.00
Download
Related flashcards
Create Flashcards