Last ned CV - Trainee Sør

advertisement
Nina Thomson Bakke BA, Hons. MSc
Stener Heyerdahls gate 7, 4614 Kristiansand S
+47 45136848
ntbakke@gmail.com
Strømme Stiftelsen, Kristiansand
Arbeids
Erfaring
Mai. 2013
Frivillig medarbeider i Strømme Stiftelsen og Strømme mikrofinans.
Hovedoppgaver består i administrative oppgaver forbundet med
organisasjonens økonomiavdeling og mikrofinans.
Nettbuss AS, Kristiansand-Oslo
Mars. 2013 – September. 2013
Prosjekt kontroller i et landsdekkende markedsutviklings prosjekt for
selskapets ekspressbusser. Hovedoppgaver består av budsjettering,
markeds analyse, inntekt og kostnads styring og etablering av prosedyrer
for regnskap og kommunikasjon.
Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand
Feb. 2012 – Mars. 2013
Økonomisk rådgiver ved klinikk for psykisk helse. Overseelse av
klinikkens økonomi, med ansvar for kartlegging og evaluering av bruk av
psykologiske tester.
Økonomisk rådgiver på utveksling til Haydom Lutheran Hospital,
Tanzania. Utvekslingen var en del av ett lengre samarbeid for å heve
kompetanse i helse arbeid, administrasjon og sykehusøkonomi.
Haydom Lutheran Hospital HLH, Tanzania
Sørlandet Sykehus SSHF, Norge – Fredskorpset, Norge.
Feb. 2012 – Des. 2012
Økonomisk rådgiver finans avdelingen ved HLH. Hovedansvaret besto i å
forbedre lokale inntekstrømmer, redusere risiko, utarbeide prosedyrer, og
kartlegge det lokale private og offentlige donor miljøet. Andre
arbeidsoppgaver omhandlet strategi for innsamling og kommunikasjon,
implementering av donor prosjekter og resultatmåling.
Trainee Sør, Kristiansand
Feb. 2012 – Sept. 2013
Trainee. Trainee Sør er ett trainee program med å hensikt å heve
kompetanse og samarbeid på Sørlandet. Trainee programmet har en
varighet på 18 måneder, og tilbyr tre stillinger i forskjellige organisasjoner
på tvers av offentlig og privat sektor.
Nordea Banking ASA, Oslo
Des. 2011 – Jan. 2012
Vikar i avdelingen for Customer Support and Cash Managment ved
Nordeas Hovedkontor i Oslo. Hovedoppgavene besto i å håndtere og
arkivere tilbakeførsler, og reklamasjoner av utenlands betalinger og
sjekker.
SpareBank1, Oslo
Skademottak for bygningsskade
Juni.2010- September.2011
Sommervikariat, avdeling skademottak for bygningsskade. Stillingens
arbeidsoppgaver besto i å besvare henvendelser per telefon fra kunder
angående skader i forhold til deres forsikringsdekning. Stillingen
krevde sterke kommunikasjon og organisasjonsegenskaper.
N20, IMF, ID Staffing, Candour Marketing, UK
Markedsføring og kommunikasjon
Mai. 2008 – Aug. 2011
PR og kommunikasjons medarbeider. Arbeidsoppgaver varierte utfra
de forskjellige oppdragenes målsetninger og forventede resultater. God
service innstilling, team arbeid og profesjonell representasjon var
vesentlig egenskaper og motivasjoner for å nå best resultat.
The British Red Cross, UK
September 2009 – Mai 2010
Frivillig innsamlingsassistent ved avdeling for innsamling og
kommunikasjon. Arbeidsoppgaver var å engasjere studenter i arbeidet
til Røde Kors og forbedre samarbeidet mellom organisasjonen og
Universitetet.
Annen
Erfaring
2012-2012 Fredskorpset, Norge - Tanzania
Fredskorpsdeltager innen helse og administrasjon og økonomi i Tanzania.
Fredskorpset støtter utviklingsprogram på tvers av kontinentet. Deltagelsen
ga en fordypet erfaring innen internasjonalt samarbeid, og en plattform for
ett unikt verdensdekkende nettverk.
2009-2010 Stirling University Red Cross Group
Grunnla universitets gruppen dedikert til Røde Kors. Gruppens formål var
å skape kjennskap til Røde Kors og arrangere innsamlingsaksjoner i
nødsituasjoner.
2007-2011 Stirling University Norwegian Society
Deltok i den skandinaviske foreningen ved universitetet i Stirling. Deltagelse
inkluderte å bygge ett støttesystem og nettverk for skandinaviske studenter.
Utdanning
Jan. 2013 – Mai. 2013 Universitetet i Agder
Enkeltemne: Introduksjon i finansregnskap.
Oct. 2010 – Nov. 2011 The University of Glasgow
Tittel: Master of Science in International Development
Hovedoppgave: “Governance and Institutional Quality - Norwegian
Development Aid and the Resource Curse in Mozambique and Angola”.
Sept. 2006 – Mai. 2010 The University of Stirling
Tittel: Bachelor with Honours in Business Studies.
Hovedoppgave: "Strategic fundraising in the Voluntary Sector - A case
study of the British Red Cross".
Aug. 2005 Des. 2005 Gateway College, Paris
Emne: Forberedende Ex-Phil og Fransk
2002 -2005 Heltberg Private Gymnas, Oslo
Fullført allmennfaglig studie kompetanse
Morsmål; Engelsk og Norsk
Tilleggs
Språk kunnskaper:
informasjon
Videre kjennskap; Fransk, KiSwahili
Nybegynner; Arabisk
Kyndighet I bruk av Mac og PC programmer.
Data egenskaper:
God kjennskap og erfaring I bruk av Microsoft Office,
Citrix, WebERP systemer, og diverse internett
portaler
Fødselsdato:
Nasjonalitet:
13.Feb 1986
Interesser:
Språk, Historie, Utendørs Aktiviteter, Trening og
Yoga
Norsk og Britisk
Download