Date - Ziraat Fakültesi

advertisement
ERASMUS TANITIM
ÖĞRENCİLER İÇİN
ORTAKLIK ANLAŞMASI OLAN
ÜNİVERSİTELER


















2005 -2011 tarihleri arasında ikili anlaşma yapılan tüm üniversiteler
1.Klaipeda University
Litvanya Fen-Edebiyat Fakültesi
2.Agrıcultural Unıversıty of Athens
Yunanistan Ziraat Fakültesi
3.Fachhochschule Neubrandenburg
Almanya Ziraat Fakültesi
4.Universitat Leipzig
Almanya Ziraat ve Fen. Ed. Fak.
5.Unıversidad del Pais Vasco
İspanya Ziraat Fakültesi
6.Akademia Rolnicza
Polonya Ziraat Fakültesi
7.Universitat de Lleida
İspanya Ziraat Fakültesi
8.Technological Educational Institute of Kalamata”Yunanistan Ziraat Fakültesi
9.Universita degli Studi di Sassari
Italya Ziraat Fakültesi
10.Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy,Polonya Ziraat Fakültesi
11.Bialystok University of Technology
Polonya Mühendislik Fakültesi
12.Technical Universty of Lodz
Polonya Mühendislik Fakültesi
13.Technical Universty of Sofia
Bulgaristan Mühendislik Fakültesi
14.University of Renne
Fransa Mühendislik Fakültesi
15.Universita di Bologna
Italya, Ziraat Fakültesi
16.Universitatea Alexandra
Romanya Mühendislik Fakültesi
17.Nicolaus copernic University
Polonya Sağlık Yüksekokulu
ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI
(öğrenim hareketliliği)
1. Genel akademik not ortalaması
–
–
–
–
Lisans öğrencileri; 2/4, 70/100 (öğrenci işleri
onaylı transkript)
YL ve Doktora öğrencileri: 2.5/4, 75/100
(enstitü onaylı transkript)
Başvuru formu + onaylı transkript +niyet
mektubu ile bölüm başkanlıklarına başvuru
(talepler fakülte koordinatörü tarafından
üniversite Erasmus ofis’e iletilir)
(1. ve son sınıflar başvuruda bulunamaz)
ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI
(öğrenim hareketliliği)








2. İngilizce yeterlilik sınavı
Bu sınav yazılı + sözlü,
Yazılı notu + sözlü notu/2= sınav notu
En az 50 olanlar başarılı sayılır.
Genel başarı sıralaması;
%50 GNO +%50 Y.Dil sınav notu
3. Türk vatandaşı ve örgün öğrenim öğrencisi
olmak (lisans, YL,Doktora, Ön lisans)
Başarı sıralaması sonucu asil ve yedekler
belirlenir. Üniv. Web sayfasında yayınlanır.
ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI
(yerleşim hareketliliği= staj)





Genel şartlar öğrenim hareketliliğindeki gibi,
Ancak;
Aday seçilme başarı puanı; % 55 Akademik, %45
Y.Dil,
Staj yapılacak yurt dışı kurum üniversite ise
‘Erasmus Üniversite Beyannamesine’ sahip olması
aranmaz, aksi halde aranır.
Öğrenciler 1 defa staj hareketliliğinden ( 2-12 ay)
yararlanmış ise 1 kez de öğrenim hareketliliğinden
yararlanmak üzere başvurabilir.

Başvuru formu

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AB Ofisi Hayatboyu Öğrenme Program Koordinatörlüğü

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU



(öğrenim Hareketliliği)










Adı ve Soyadı
Doğum Tarihi
T.C. Kimlik No
Fakülte/Enstitü
Bölümü
Sınıfı
Öğrenci No
Fotoğraf
:
:
:
:
:
:
:
Eğitim Dönemi
:
Not Ortalaması
:
Üniversite/Ülke Tercihleri: 1……...……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
23-


Adres:
…………………………………………………………………………………………
…………...
…………………………………………………………………………………………
……………………
…………………………………………………………………………………………
……………………
Tel.:
…………………………………………………………………………………………
……………...
E-mail:
..........................................................................................................................
.............................
Yukarıda belirttiğim bilgiler doğrultusunda, 2008/2009 eğitim
öğretim yılında ……....…… dönemi Erasmus değişim programından
yararlanmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Eki:

İmza
1- Onaylı Transkript

Adı ve Soyadı
2- Türkçe-İngilizce Niyet Mektubu







Niyet mektubu
NİYET MEKTUBU
Ben Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği
programı 2. sınıf öğrenciyim. 3.. Sınıfın ilk yarıyılını (5.
sömestir) Erasmus programı kapsamında İspanya’nın Lleida
Üniversitesinin Ziraat Fakültesinde okumak istiyorum. Aslen
Şırnak doğumluyum, benim için Ş.urfa’da Ziraat fakültesinde
okumak ta bir çeşit Erasmus programı gibi. Ben bunu hayal bile
edemiyordum. Şimdi bu okulun öğrencisi olmaktan gurur
duyuyorum. Derslerim oldukça iyi. Bir hocamın yardımıyla bu
programdan haberim oldu. Çok beğendim. Ş.urfa’ya gelebilen
yurt dışına da gidebilir diye düşünüyorum. Bu sayede ziraat
eğitiminde biz ve onları kıyas edebilirim. Dil öğrenebilir, oradan
gelecek muhtemel öğrencilere ben de burada yardım
edebilirim. Özgeçmişimde bu tür bir eğitimin yazılması bile
benim için saygınlık olur. Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde
toplumsal diyalogun artırılmasına katkı sunabilirim. Belki ileride
anılan üniversitede yüksek lisans veya doktora programına
kabul edilebilirim. Hayallerim çok ama öncelikle siz beni
gönderirseniz sizleri ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime
inanıyorum.
İrfan Özberk
INTENTION LETTER
I am a fourth Semester student at the Faculty of Agriculture of
Harran University. I would like to join Erasmus mobility
program and go on 5 th semester at Lleida University in Spain.
I am a Şırnak origin student. I feel as if I am an Erasmus
student in my school in Ş.urfa. Because, I have never imagined
that I could come and join you in Ş.urfa. I am proud of being
one of student in the faculty of Agriculture. I can be considered
as a good student. I was informed by a lecturer about Erasmus
mobility program. I really enjoyed this activity. I feel that I can
cope such a program at abroad. I can represent my school
perfectly. I can compare the programs of both universities. I
can improve my Spanish and English. I can also help the
students who come to our university from Lleida. They might
admit me as a master or Ph.D student in future. It will be one of
prestigious activity to be written in my CV. I have been
dreaming about many things. But fist of all, you have to select
me as one of candidate for Erasmus mobility program. Then, I
can do my best.
İrfan Özberk
Kesin aday olduktan sonra…
Bölüm başkanı ile birlikte gideceğiniz
üniversitenin ilgili bölümü için;
 1. Başvuru formu (application form)
 2. Konaklama formu (accommodation form)
 3. Yoğun dil kursu ( EILC) formunu
doldurup internetten ilgili üniversiteye
gönderiniz…

Acceptance letter
(fax veya scan ile taratıp gönder
ve geri al)
Letter of Acceptance
Sending Institution
Receiving Institution
University
Address FacultyDepartmentTelFaxEmail
We hereby confirm that ………..is nominated as Erasmus student at
our institution in the A.Y…2010/11… for the duration of
…20....weeks in the subject area of ……………..
Date
Signature
University
Address FacultyDepartmentTelFaxE-mail
We hereby confirm that is accepted as Erasmus student at our
institution in the A.Y. 2006/2007 for the duration …….months in the
subject area of ……..
Date
Signature
Stamp
Stamp
Assoc. Prof. Dr. Tuncer Demir
International Relations and
Socrates Coordinator
International Relations and Socrates Coordinator
PS: Could you please sign and stamp two original copies and send
them to us by fax in order to prevent any possible delays at the
post. And please send the original copies by post to the adress of
the international relations and socrates office.
Gideceğiniz üniversiteden kabul yazısı
aldıktan sonra (acceptance letter)


Pasaport-Vize işlemlerini başlatınız.
Vize harç muafiyeti için üniversite Erasmus
ofisten alacağınız bir formu doldurup,
üniversitenin öğrenci işleri daire
başkanlığından onaylatınız ve pasaport için
emniyete vize için ilgili ülkenin elçiliğine (
Ankara) veya konsolosluğuna başvurunuz.
Üniversitemiz Erasmus
ofis’ten teyid mektubunu
(Confirmation sheet) alınız
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörlüğü
European Union Education & Youth Programs Office
(TEYİT
BELGESİ/MEKTUBU)
- CONFIRMATION LETTER [Tarih Yazın]
İlgili Makama:
Üniversitemiz [Fakültenizin ve Bölümünüzün İsmini Yazın]
öğrencisi [İsminizi Yazın], Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde “Erasmus
Öğrencisi” seçilmiş olup, [Gideceğiniz Üniversitenin İsmini Yazın]
ile yapılan karşılıklı anlaşma kapsamında 2005 – 2006 öğretim
yılında [Öğrenim Göreceğiniz Tarih Dilimini Yazın] tarihleri
arasında [Gideceğiniz Üniversitenin İsmini Yazın] öğrenim
görecektir..
Söz konusu öğrenciye Avrupa Birliği Fonlarından DPT-Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal
Ajans) aracılığıyla Üniversitemize aktarılan fondan aylık 440 €
ödeme yapılacaktır.
Gereği bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,
To Whom It May Concern:
This is to certify that Mr./Mrs. [Adınız ve Soyadınız] will be attending
[Gideceğiniz Üniversitenin İsmi] during the academic year 2005–2006
between [Öğrenime Başlayacağınız Tarih] and [Öğrenimi
Tamamlayacağınız Tarih] as an “Erasmus Student” under the European
Union Education and Youth Programmes within the framework of the
Erasmus Programme. This student is a [Öğrenim Seviyeniz] level
student in the Abant Izzet Baysal University [Fakültenizin ve
Bölümünüzün İsmi] and will be studying at [Gideceğiniz Üniversitenin,
Fakültenin ve Bölümün İsmi]
This student will be receiving financial support from the European Union
funding paid through the Turkish National Agency to Harran University
and then to the student in the amount of 440 € per month.
Presented to your knowledge.
Sincerely yours,
Assist Prof.
Institutional Coordinator of Harran Üniversitesi
European Union Education and Youth Programmes
_________________________________________________
Öğrenim anlaşması ( learning
agreement) yapılması ve akademik
tanınma belgesinin hazırlanması





Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Akademik Tanınma Belgesi
(Recognition Sheet) formlarını Erasmus Bölüm Koordinatörünüzle birlikte
doldurunuz.
Her iki belge de önce kendiniz sonra Erasmus Bölüm
Koordinatörünüz tarafından imzalanmalıdır.
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) AB Ofisi tarafından karşı
üniversiteye imzalanarak onaylanması için fakslanmalı ve postalanmalıdır.
Akademik Tanınma Belgesi’ni (Recognition Sheet) Bölüm
Erasmus Koordinatörünüze bırakınız. Bu belge Yönetim Kuruluna
girecektir.
Gittiğiniz üniversitede alacağınız derslerle ilgili değişiklik yapmanız
halinde, bu değişikliği dersler başlamadan önce mutlaka Harran
Üniversitesi’ndeki bölüm koordinatörünüzle görüşerek Öğrenim
Anlaşması’nın (Learning Agreement) değişiklik (changes) bölümünü
doldurunuz, onaylatınız. Harran Üniversitesi’ndeki bölüm
koordinatörünüze e-posta, faks veya posta yolu ile ulaştırınız.
Öğrenim anlaşması sayfa1

















HARRAN UNIVERSITY
ECTS - EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM LEARNING AGREEMENT
ACADEMIC YEAR 20..../20.... - FIELD OF STUDY: ...........................
Name of student: Ela Karadoğan…………………............................................................
Sending institution:Dept. of Food Engineering,Fac. Of Agriculture,The univ. of Harran
Country: Turkey
DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING AGREEMENT
Receiving institution: Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy
Country…Poland
Course unit code (if any) and page no. of the information package
GeneticEngineering..............................Biotechnologyof microorganism QualityStorageand
Processingof if necessary, continue the list on a separate sheet
Student’s signature...............................................................................
Date:12.07 2010….................................................
SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning
agreement is approved .
Departmental coordinator’s signature.
Date: ..................................................................
Institutional coordinator’s signature
Date: ................................................................................
Öğrenim anlaşması sayfa2





RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning agreement is
approved.
Departmental coordinator’s signature.....................................................................
Date:...............................................................
Institutional coordinator’s signature
Date:...........................................................................














Name of
student:...................................................................................................................................Sending
institution:................................................................... Country:..............................................
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT
(to be filled in ONLY if appropriate)
Course unit code (if any) and page no. of the information package
DeletedcourseunitAddedcourseunit
Number of ECTS
credits......................................................................................................................................................
..........................................................................................if necessary, continue this list on a separate
sheet
Student’s signature..........................................................................................
Date:.......................................................
SENDING INSTITUTIONWe confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme
of study/learning agreement are approved.
Departmental coordinator’s signature....................................................................................
Date: ...................................................................
Institutional coordinator’s signature
Date: ...............................................................................
Akademik tanınma belgesi (recognition
sheet) (Fakülte yönetim kuruluna
sunulacak)










AKTS-(ECTS) AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ
AKADEMİK TANINMA BELGESİ
AKADEMİK YIL
2006 / 2007
Öğrencinin Adı:Fakülte/Okul:Gidilen Kurumun Adı ve Erasmus Kodu:Ülke:
GİDİLEN KURUMDA ALDIĞI DERSLER:
Belirtilen akademik dönemde, Anlaşmalı Üniversite’de çalışmaları süresince
aldığı dersler:
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Kredileri TOPLAM:30
HARRAN ÜNİVERSİTESİ’NDE EŞDEĞER DERSLER:
Öğrencinin başarılı olduğu dersler Harran Üniversitesi’nde aşağıdaki
derslere karşılık gelir:
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Kredileri Ulusal Krediler TOPLAMÖğrenci
Adı ve İmzası:Tarih:Fakülte/ Bölüm Koordinatörü İmzası:Tarih:Kurum
Koordinatörünün İmzasi:Tarih:
Yurt dışına çıkmadan yapılacak son
işler


Sağlık Sigortası yaptırınız.
HRÜ AB Ofisine poliçenizin fotokopisini bırakınız.





Ziraat Bankası’nda vadesiz EURO hesabı açtırınız.Hesap Cüzdanının fotokopisini Uluslararası İlişkiler
Ofisine bırakınız.
Ulusal Ajansın istediği belgeler Ek 1 (Öğrenciler için
İstenen bilgiler Formu) ve Ek 5 (Öğrenci ile Üniversite
Arasında Sözleşme Formu) nu doldurularak Uluslararası
İlişkiler Ofisine bırakınız.
Erasmus öğrencisinin yurtdışına çıkmadan önce (veya
sonra) kendi üniversitesine öğrenci katkı payını (harç)
ödemesi ve kayıt yaptırması gerekmektedir. Siz burada
yokken kayıt ve banka işlemlerinizi yapması için bir
yakınınıza noterden tasdikli VEKALETNAME bırakınız.
Erasmus öğrenci beyannamesini alınız (Üniv.Erasmus ofis)
Giderken yanınızda bulunacaklar…








MİSAFİR OLACAĞINIZ ÜNİVERSİTEYE GİDERKEN

YANINIZA HANGİ BELGELERİ ALMALISINIZ?
1.
Pasaport ve fotokopisi
2.
Teyid Belgesi (Confirmation Sheet) ve 3 adet fotokopisi :
Öğrencinin, Erasmus Öğrencisi olarak seçildiğini, aylık hibe miktarını,
misafir olacağı üniversiteyi ve eğitim tarihlerini gösteren Türkçe ve
İngilizce hazırlanan imzalı ve mühürlü belge.
3.
Kabul Belgesi (Acceptance Letter) ve fotokopisi : Misafir
olunacak üniversite tarafından gönderilen, öğrencinin Erasmus Öğrencisi
olarak kabul edildiğini gösteren resmi belge.
4.
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve fotokopisi
5.
Gidilen Üniversitede Kalınan Süreyi Gösteren Belge (Duration
Sheet) : Misafir olunan Üniversiteye varışta ve ayrılırken misafir olunan
Üniversite yetkililerince imzalanmalıdır.
6.
Uluslararası Doğum Belgesi (International Birth Certificate)
(Gittiğiniz ülkede polise gittiğinizde kullanabilirsiniz).
7.
Vesikalık Fotoğraf (8 Adet)
Güle güle…
Başarılar…
Dönüşte..
ERASMUS ÖĞRENCİSİ OLARAK EĞİTİMİNİZİ TAMAMLAYIP
DÖNDÜĞÜNÜZDE YAPMANIZ GEREKENLER
aşağıdaki evrakları en kısa sürede tamamlayarak Erasmus ofise



1.
Gidilen Üniversitede Kalınan Süreyi Gösteren Belge
(Duration Sheet)

2.

3.
Misafir olduğunuz üniversitede aldığınız derslerin
notlarını gösteren not çizelgesi (Transcript)


Ulusal Ajans - Öğrenci Rapor Formu (Ek 3)
4.
Misafir olduğunuz bölüm,üniversite ve ülke ile ilgili
eğitim, öğretim, sosyal ve resmi işlemler ile ilgili izlenimlerinizi
özetlediğiniz bir sayfalık rapor.
5.
(Katılım Belgesi)( gittiğiniz üniv. Verecek)
Duration sheet ( Yurt
dışında kaldığınız süreyi
gösteren gittiğiniz üniversite tarafından onaylanan
belge)
HARRAN UNIVERSITY
European Union Education & Youth Programs Office

SANLİURFA, Turkey






Date:
Dear Colleague:
This form is used to record the duration of the study of following student, while
he/she is an Erasmus student at your institution.
Thank you very much for your collaboration.











EU Office
Student Name:
Faculty/ department:
Date of Arrival:
Signature of Student:
Signature of faculty/departmental Coordinator:
The above student has completed the course of study at our institution as per
the bilateral agreement between our two institutions.
Date of Departure:
Signature of Student:
Signature of Erasmus Coordinator:
EK 3 Formu ( Ulusal ajans anketi)





Ek-3 ÖĞRENCİ RAPOR FORMU 2010-11
Değerli Socrates-Erasmus Öğrencisi
Senin yurtdışı eğitim tecrüben Socrates/Erasmus programına çok değerli bilgi sunacak ve bu bilgiler gelecek Erasmus
öğrencileri açısından faydalı olacak ve programın devamlı olarak gelişmesine katkıda bulunacaktır. Sizin bu soruları
doldurmakla yaptığınız işbirliğinizden dolayı size minnettarlığımızı sunarız.
Dr. Fatih Hasdemir
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanı




















Lütfen bu formu yurt dışı öğreniminin sonunda Kendi Üniversitene ulaştır.
ÖGRENCİ BİLGİLERİ:
Soyadınız :
Adınız :
Cinsiyetiniz :
Erkek 
Kız 
Doğum tarihiniz …../…../19….
Tabiyetiniz :
Derece türü :
Önlisans  Lisans 
Yüksek Lisans 
Doktora  Diğer 
Üniversitenizin Erasmus ID Kodu :
Üniversitenizin Adı :
Misafir olunan Üniversite adı :
ÖĞRENİM SÜRESİ VE MOTİVASYONU
Öğrenim Süresi :
…../…../200... ile …../…../200.. arası
Yurt dışındaki öğrenim süresi sana göre :
çok kısa çok uzun  tam olarak uygun 
Yurt dışına gitmene hangi faktörler etkiledi :
akademik kültürel 
arkadaşım yurt dışında 
kariyer planı 
yeni çevre  Avrupa tecrübesi 
diğer (lütfen belirtiniz) :
BİLGİ VE DESTEK
Misafir üniversitenin öğrenim programı/genel bilgiler hakkında bilgileri nasıl elde ettiniz?
Kendi üniversiteniz  … Bu bilgi ne kadar yararlıydı? … Çok zayıf  Zayıf 
Hiçbirisi  İyi 
Mükemmel 
Misafir kurum
 … Bu bilgi ne kadar yararlıydı? … Çok zayıf  Zayıf 
Hiçbirisi  İyi 
Mükemmel 
……..//…….
Katılım belgesi
CERTIFICATE OF ATTENDANCE
 Erasmus ProgrammeStudent mobility
It is herby certified that
Mr/Mrs___________________________
has been an Erasmus student at our institution between the
following dates
____/____/____ and ____/____/____
in the Department/Faculty of
______________________________________
Date:
Signature:
Title/position of signatory:
Stamp of institution:











Okula tekrar hoş geldiniz…


Deneyimlerinizi bizle ve arkadaşlarınızla
paylaşınız..
Transkriptinizi bölüm koordinatörü/
başkanı/ fakülte koordinatörü kanalıyla
Dekanlığa iletiniz (denklik için yön.
Kuruluna)
Download