Download de presentatie van Henk Akkermans

advertisement
Hebban olla vogela:
Samenwerken in ketens in
door innovatie gedreven
industrietakken
Masterclass Deltavisie 2014 Winnende Ketens
Henk Akkermans
Wetenschappelijk Directeur World Class Maintenance
Hoogleraar Supply Network Dynamics Tilburg University
Hebban olla vogala*… Loopt de
chemische industrie achter in
ketensamenwerking?
Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic
anda tu, wat unbidan we nu?
*:Vijver, M.A.R. van de, Akkermans, H.A., & Vos, G.C.J.M. (2004). Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase... A system dynamics
case study of supply chain collaboration in the process industry. In L. van Wassenhove, A. de Meyer, E. Yucesan, E. Didem Gunes, &
L. Muyldermas (Eds.), Operations Management as a Change Agent (Vol. I) (pp. 619-628). Fontainebleau: INSEAD/EUROMA.
Falende ketensamenwerking
Was corrosie hier de grondoorzaak?
Of is de grondoorzaak
Organisatorisch?
technologieproblemen blijken
organisatievraagstukken
Technology
Processes
Organisation
Attitudes
Henk Akkermans (1964)
Wetenschapper
Bedrijfskundige
•
•
•
•
•
Dr. Technische
bedrijfskunde (TUE, 1995)
Drs Informatiekunde
(Tilburg, 1987) en Japans
(Leiden, 1988)
Universitair Medewerker
RUU,TUE 2000-2004
Bijzonder hoogleraar
Dynamiek van
Toeleveringsnetwerken,
Fac. Economie &
management, Universiteit
van Tilburg
•
Organisatieadviseur sinds
1990
Philips, BSO, McKinsey,
Atos Origin, eigen bedrijf
Bestuurder
•
Wetenschappelijk directeur,
World Class Maintenance
Ondernemer
•
Directeur, Research in
Business BV
De wereld is veranderd, het supply
network is de norm
Samenwerken afdwingen door
contracten is in de mode
Een bloemlezing…
Mijn persoonlijke ervaringen met samenwerken in ketens:
1. 1992-4: samenwerken in IT services (BSO)
2. 1997-8: samenwerken in ERP Implementaties (Fokker)
3. 2000-2: Samenwerken in elektronica-ketens (Philips)
4. 2002-3: Samenwerken in vliegtuigbouw-ketens (Fokker-Boeing)
5. 2003-4: Samenwerken in IT outsourcing-ketens (KPN-Atos)
6. 2006-7: Samenwerken in telecom-ketens (KPN-IPB)
7. 2007-8: Samenwerken in gezondheidszorg-ketens (verloskunde Tilburg)
8. 2010-11: Samenwerken in trein-onderhoudsketens (Nedtrain)
9. 2011-2: Samenwerken in Maritieme IT-ketens (Havenbedrijf Rotterdam)
10.2011-13: Samenwerken in scheepsbouw-ketens (Damen)
11.2013-14: Samenwerken in waterzuiveringsketens (Z-NL Waterschappen)
Ervaring 1: Success to the succesful
remt samenwerking
Ervaring 2: Managen van de context
van samenwerking is nodig
Ervaring 3: Ketensamenwerking =
travail, transparency & trust
Ervaring 4: No collaboration is better
than bad collaboration
Ervaring 5: Collaborative KPIs
veranderen de spelregels
Ervaring 6: Misaligned incentives
belemmeren coördinatie
0"
5"
10"
15"
20"
25"
30"
35"
40"
45"
50"
55"
60"
65"
70"
75"
80"
Figure 2: Case 2, Order contracting, Complaints and help desk call volume
Ervaring 7: “De-wortel-van” (√)
Ervaring 8: Veel innovaties worden
“gemorst” in de keten
Initiële aanschaf
Modernisering
Kosten van
innovaties
Kostenbesparingen
Ervaring 9: de winner’s curse is funest
Ervaring 10: top down-integrale
planning én management
Ervaring 11: Een goede relatie is
belangrijker dan een goed contract
Projects
TDH-Venlo
Contract
type
Performance-based contract
Contract
Design
Milestone to achieve
performance, associated
with bonus and penalty
Cambi-Tilburg
Performance-based
contract
Milestone to achieve
performance, associated
with bonus and penalty
Source of delivered performance was delivered design was not
conflict not compliance to contract compliance to contract
Time of
conflict
operation stage
design stage
Outcome
redesign of contract,
satisfied performance
escalate to arbitration,
might end up court
Commercial Break:
Komt dat meemaken!
Dank voor uw aandacht
[email protected]
www.worldclassmaintenance.com
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van Op-Zuid.
Download
Related flashcards

Project management

14 cards

Time-tracking software

21 cards

Create Flashcards