Windows Application Deployment Made Easy

advertisement
Windows Application Deployment Made Easy
CUSTOMER SUCCESS STORY: HOGESCHOOL UTRECHT
(English)
Hogeschool Utrecht (HU) wants to contribute to a sustainable knowledge-based society
in which man is the starting point. Where students and staff can develop themselves, feel
at home and dare to experiment and innovate in cooperation with the schools relations.
HU offers students and staff opportunities to reach their full potential in education
and work, in a way they can bring their abilities into practice in the best possible way.
The school creates high-quality professionals and also supports to the innovation of
professional practice, through entrepreneurship and knowledge-development.
Infrastructure
HU uses Microsoft System Center 2012 Configuration Manager for the provisioning
and management of Windows 7 on all Windows workstations. Setup Commander is
periodically used to create ’Applications’ in System Center for the latest versions of Adobe
Flash Player, Firefox, Java, but also complex ’Applications’ like VMware Professional and
Autodesk DWG TrueView. For packaging, Setup Commander is preferably used.
Feedback
Dirk-Jan Noorbergen from Hogeschool Utrecht: “I like the fact that you can purchase
Setup Commander through SURFmarket. Packaging applications with many updates,
such as Adobe Flash Player, Adobe Reader, Firefox or Java Runtime Environment is
very easy because the tool automates the steps. We use the tool a lot. It enables us to
download apps in minutes, package them, and put them in Microsoft System Center
Configuration Manager 2012. With Setup Commander we can act very quickly, e.g.
when a leak is found in Adobe Flash Player. The installation and configuration of Setup
Commander is easy. Every company, educational, government or commercial should
have this application, I have done a few tests in my environment, it works fast.”
www.setupcommander.com | [email protected]
Windows Application Deployment Made Easy
CUSTOMER SUCCESS STORY: HOGESCHOOL UTRECHT
(Nederlands)
Hogeschool Utrecht (HU) wil bijdragen aan een duurzame kennissamenleving waarbij
de mens het uitgangspunt is. Waar studenten en medewerkers zich kunnen ontplooien,
zich thuisvoelen en waar in samenwerking met de relaties durven te experimenteren
en innoveren. Hogeschool Utrecht biedt studenten en medewerkers kansen om zich
optimaal te ontplooien in studie en werk, zodat iedereen zijn capaciteiten zo goed
mogelijk in de praktijk kan brengen. De school leidt hoogwaardige professionals op en
werkt daarnaast, door ondernemerschap en kennisontwikkeling, aan de innovatie van
de beroepspraktijk.
Infrastructuur
Hogeschool Utrecht gebruikt Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
voor het aanbieden en beheer van Windows 7 op alle Windows werkplekken. Setup
Commander wordt periodiek gebruikt voor het aanmaken van ‘Applications’ in
System Center voor de laatste versies van Adobe Flash Player, Firefox, Java, maar ook
complexere ‘Applications’ als VMware Professional en Autodesk DWG Trueview. Bij het
packagen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van Setup Commander.
Feedback
Dirk-Jan Noorbergen van de Hogeschool Utrecht: “Het is mooi dat Setup Commander
via SURFmarket kan worden aangeschaft. Het packagen van de applicaties waar
veel updates voor uitkomen, bijvoorbeeld Adobe Flash Player, Adobe Reader, Firefox
of de Java Runtime Environment, wordt erg makkelijk omdat de tool de stappen
automatiseert. We gebruiken de tool veel. We zijn er mee in staat om binnen enkele
minuten applicaties te downloaden, packagen en in Microsoft System Center 2012
Configuration Manager te zetten. Mede door Setup Commander kan de HU zeer snel
acteren bij bijvoorbeeld een lek in Adobe Flash Player. De installatie en configuratie van
Setup Commander is zo gedaan. Dit pakket zou ieder bedrijf, in het onderwijs, bij de
overheid of commercieel, eigenlijk moeten hebben. Ik heb een paar testen gedaan in
mijn omgeving, het werkt supersnel.”
www.setupcommander.com | [email protected]
Download