Plaatsingslijst

advertisement
Plaatsingslijst
Archivalia
Chris Omloo
Archiefnummer: 1056
Archiefnaam: OML
Sector: Politiek
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: 1947-1960 (1998)
Katholiek Documentatie Centrum
2014
Archivalia Chris Omloo
1-12
Verhalen naar aanleiding van interwiews.
1. Harrie Vos, Marcel Ayrinhac, Ger Bertholet.
2. Charles van den Berg en Heinzie Buys.
3. Jef Blom, Kees van Eindhoven, Chrit Leenders, Servé
Habets, Peter Kellenaars.
4. Peter Bodelier, Wim Bos, Frans van Camp, Riet
Daverveldt, Anneke Draper, Nick de Crom, Soeur Cecilia
Durt.
5. Grad van Enckevort, Willem van Esch, Herman Evers,
Soeur Antoinette Forgot.
6. Floor de Grauw, Petra Frencken en Jan Hallema, Harrie
van Kesteren, Anke Kooke, Witte Klapper, Erik de
Clerck en Anke Kooke.
7. Herman Kotte en Peter van Velzen, Fons Kusters, Gon
Lathouwers, Jacques Meert.
8. Piet Nelen, Els Nicolas en Martin Schram, Cees
Nijsten, Harrie Rijniers en Jo Rijniers-van Hoof, Jan
Rutgers en Fie van Dijk.
9. Maria Salen, Raymond en Ton Schenk, Lucien Schmitt.
10. Schram-Spiertz.
11. Emile en Toos Schurgers, Hans Wemmers, Paul Zweers.
12. Lijst betreffende de nummers 1 t/m 11.
1998.
12 omslagen
13-18
Verslagen van interviews. Alfabetisch geordend volgens de
lijst van nummer 13.
13. Lijst van geinterviewden en korte samenvattingen.
14. A-D.
15. F-K.
16. L-P.
17. R-S.
18. T-Z.
z.j.
6 omslagen
19
Overzichtslijst van stukken betreffende La Jeunesse
Ouvrière Chrétienne Internationale. Met bijlage.
z.j.
1 omslag
20
Memorande for improvement of conditions of service of
mercantile employers.
1950-1952.
1 omslag
21
Verhandeling "Report on the position of the Young Workers
of Ceylon (YCW).
z.j.
1 omslag
22
Verslag van een bespreking met een zuster-missionaris,
oud-kajotster.
1950.
1 omslag
23
Verslag van een YCW-interview met Father Noël Cruz OMI.
1953.
1 omslag
24
Verhandeling "Some aspects of the Young Workers of Ceylon
and the Philippines. Met bijlagen.
1953.
1 omslag
25
Stukken betreffende ongehuwde moeders onder huisbedienden.
[1953].
Pagina 1
Archivalia Chris Omloo
1 omslag
26
Notities betrefende "The Mercantile Servant".
1953.
1 omslag
27
Aantekeningen betreffende "Young Workers" en "Working
Girls".
z.j.
1 omslag
28
Report on a Lay Apostolate Congres in Ceylon.
[1955].
1 omslag
29
Report on YCW-activities during the First Asian Meeting of
the Laity in Manilla on 5 - 8.
1956.
1 omslag
30
Enkele beschouwingen over het eerste Aziatische congres van
het lekenapostolaat in Manilla (Philippijnen) van 3 tot 8
december. Met bijlagen.
1955.
1 omslag
31
Verhandeling "The Apostolate of the Laity in the Modern
World". Met bijlagen.
z.j.
1 omslag
32-33
Reports of Action. Met bijlagen.
32. YCW-girls.
33. YCW-extension committee.
1958.
2 omslagen
34
Verhandeling "The Young Christian Workers" van (onbekend).
Met bijlagen.
1959.
1 omslag
35
Verhandeling "Impressions on the YCW of Ceylon (Boys)" van
Hideo Ingara.
z.j.
1 omslag
36
Notities over "The Inquiry Method" van (onbekend).
1960.
1 omslag
37
Aantekeningen over correspondentie.
z.j.
1 stuk
38
Correspondentie tussen J. Cardijn, bisschop van Mechelen, en
zuster M. Anselma te Ragama (Ceylon).
1947-1954.
1 omslag
39
Correspondentie van het International Office of YCW te
Brussel en personen en instellingen in Ceylon.
1947, 1953.
1 omslag
40
Correspondentie tussen het Secretariat General du JOC te
Brussel en de YCW-Headquarters te Colombo (Ceylon).
1954-1955.
Pagina 2
Archivalia Chris Omloo
1 omslag
41
Correspondentie tusssen J. Cardijn, YCW te Brussel en K.
Toomy, YCW te Melbourne (Australië).
1955.
1 omslag
42
Correspondentie tussen Florence Triendl, YCW-Brussel, en
Yvonne Wijaryaratne, YCW-Colombo.
1956.
1 omslag
43-45
Stukken betreffende Marcel Ayrinhac.
43. Overzichtslijst.
44. Christian Workers Movement.
45. Young Christian Students movement.
[1954-1955].
3 omslagen
46-48
Stukken betreffende de zusters te [Kagama], die Kajotster
geweest zijn.
46. Overzicht.
47. Correspondentie tussen H. Schram OMI en Cardijn. 1953.
48. Idem. 1955.
1953-1955.
3 omslagen
49
Verhandeling "Asian Interlude". Copie uit (onbekend).
z.j.
1 omslag
50
Stukken betreffende J. Cardijn, H. Schram en F. Triendl.
1956.
1 omslag
51
Verhandeling "Historical Study of the YCW in Asia".
1957.
1 omslag
52
Correspondentie tussen J. Cardijn en H. Schram.
1953-1955.
1 omslag
53
Correspondentie met het provincialaat van de Paters Oblaten
te Cuijk.
1 omslag 1947-1988
Pagina 3
Download
Related flashcards

English poems

31 cards

English chroniclers

37 cards

English theologians

75 cards

Create Flashcards