Download Partnerkaart (9,7 MB)

advertisement
Wageningen UR Glastuinbouw
Bezoekadres: Violierenweg 1| 2665 MV Bleiswijk | Nederland
Postbus 20 | 2665 ZG Bleiswijk | Nederland
www.wageningenur.nl
Het Smaakteam Bleiswijk van Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt de
smaak van groenten en fruit voor alle schakels in de keten. Dit doen we met
panels van consumenten, panels van gespecialiseerde proevers en diverse
metingen in het laboratorium. Wij hebben diverse praktische tools ontwikkeld om
de smaak van glastuinbouw producten snel en objectief te
kunnen vaststellen. Deze tools worden algemeen gebruikt.
Wij zien smaak ook als een carrier voor gezondheid. Wij
ontwikkelen daarom ook kennis over de gezondheid van
glastuinbouwproducten en hoe die verder verbeterd kan
worden. Wij zijn een onafhankelijk kennisinstituut voor de
glastuinbouw dat voor alle schakels in de keten werkt. Onze
kennis kan u helpen om uw producten beter te vermarkten.
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Visiting adress: Violierenweg 1 | 2665 MV Bleiswijk | The Netherlands
PO Box 20 | 2665 ZG Bleiswijk | The Netherlands
www.wageningenur.nl
The Flavour Team of Wageningen UR Greenhouse Horticulture can help you
to improve the flavour of your products by our sensory research and several
measurements in our flavour lab. We are an independent research institute,
and work for the various links in the supply chain. We take pride in delivering
customized flavour research, not only for tomatoes and
other greenhouse vegetables, but also for products like
apples, pears, asparagus, carrots and tropical fruits. We
do this with panels of consumers, trained sensory experts, a
super panel for benchmarking and model measurements
that quickly predict the flavour of your product. We believe
in flavour as a carrier for health. Our knowledge can help
you to improve the flavour of your products.
Download
Related flashcards
Create Flashcards