Ekonomihögskolans jubileumsevent (PDF, 51 kB)

advertisement
et
tet
rsi
ve
ni
éu
nn
Li
Inbjudan
År 2015 fyller Linnéuniversitetet fem år. Ekonomihögskolan
uppmärksammar detta genom att bjuda in till fem jubileumsevent
under året, där vi presenterar den senaste forskningen inom några
av våra ämnesområden. Kom och bli inspirerad av våra kunniga
forskare och dra nytta av deras spännande forskningsrön!
Varje event efterföljs av mingel, där du får möjlighet att diskutera
med våra forskare och andra deltagare. Fri entré och öppet för alla.
Läs mer och anmäl dig på Lnu.se/ekonomihogskolan.
Varmt välkommen!
r
5å
Välkommen till
Ekonomihögskolans
fem jubileumsevent
Ekonomihögskolans jubileumsevent 2015
23 apr
Kl 13-16
Kalmar
11 jun
Kl 14-17
Växjö
21 sep
Kl 13-16
Kalmar
15 okt
Kl 13-16
Växjö
19 nov
Kl 13-16
Växjö
Att växa där tillväxt finns – nå framgång på internationella marknader
Internationella affärer kan vara en nyckel till framgång för mindre och
medelstora företag. Lyssna till forskare, företagare och exportfrämjande
organisationer om att jobba och växa internationellt. Fokus ges till tillväxtmarknader med stor affärspotential, såsom Indien, Kina, de nya EUländerna runt Östersjön och den afrikanska kontinenten.
Lokal: Ny203, Kalmar Nyckel, Kalmar
Extreme closeness – Management beyond bureaucracy
Bureaucracy has come to stand for stiff structures, numerous rules and
lack of creativity. In the quest to overcome costs of bureaucracy, alternative
forms of organizing are evolving to embrace fun, freedom and selffulfillment. What consequences will it have for individual working lives,
company values, and the society?
Room: Myrdal, House K, Växjö
Att digitalisera sin butik – utmaningar och möjligheter med e-handel
Handeln är inne i en kraftig digitalisering där Internet och den mobila
teknikens möjligheter ritar om förutsättningar, beteenden och affärsmodeller. Att hitta bra sätt att navigera på den digitala spelplanen blir allt
mer avgörande. Möt forskare från olika ämnesområden som diskuterar
utmaningar och möjligheter med e-handel.
Lokal: Ny203, Kalmar Nyckel, Kalmar
Förutom gubbarna i toppen – vem och vad styr företaget som helhet?
Företags styrning är komplex. Förutom direktörerna i toppen finns flera
andra aktörer som påverkar styrningen på olika sätt. Det handlar till
exempel om ägare, styrelser, revisorer, finansanalytiker och banker. Vilken
roll spelar de och vilken betydelse har de för företaget?
Lokal: Weber, Hus K, Växjö
Diskriminering på arbets-, bostads- och kreditmarknaden
– vad säger senaste forskningen?
Personer med utländsk härkomst har en svagare ställning på bostads- och
arbetsmarknaden jämfört med övriga. Homosexuella män tjänar mindre
än heterosexuella män. Kvinnor får lägre lön än män för samma typ av
arbete. Beror dessa skillnader på diskriminering? Det är utgångspunkten
för detta event. Lokal: Weber, Hus K, Växjö
Download