Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader

advertisement
Enfo Sweden AB
Delaktighet, synlighet och
att bejaka skillnader
– ett lönsamt ledarskap
Johan de Verdier
2012-11-15
Agenda
• Enfo Sweden AB
• Vår utmaning
• Vad har vi gjort
• Avslutning
Enfo Sweden AB
•
•
•
•
•
•
IT-bolag, startade år 2000 som ett del av Semcon AB
Såldes till finska Enfo Oyj år 2008
500 anställda i Sverige
Omsättning drygt 600 MSEK
Kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona
Kontor i Kiev Ukraina, för produktion av vissa tjänster
Verksamhetskrav på IT
Skapa en förändringsförberedd kostnadseffektiv IT-miljö
Kunders krav på IT
Nyckel-områden
Managed workplace

Flexibilitet

“Speed of change”
Enfo Zipper
Self-service
System Integration
Enfo Zystems
Integration Centers

Kostnadseffektivitet
Process förbättringar
SAP implementationer

Enfo Zuite
Tillförlitlighet

Säkerhet

Tillgänglighet

Kontroll
Business Intelligence
Enfo Pointer
Identity and Access Management
IT Security
Enfo Zecurity
IT drift
Enfo Zourcing
Speed of Change –
Paketerade lösningar och Fokus
Produkter från
IBM, Microsoft, SAP
mfl
Enfo
bolagets
Know-How
+ Fokus
Bevisad
kundnytta
Top 10 Kunder
Getinge
5%
EDB
5%
OKG
4%
Swedish Match
3%
SLL
24%
Husqvarna
6%
Ericsson
7%
Volvo IT
23%
SEB
8%
Volvo Cars
15%
Partnerskap med programvaruleverantörer
Resultat
 Microsoft Gold Certified Partner, Country Partner of the Year 2011
 IBM Premier Business Partner, Competence Partner of the Year 2011
 SAP Partner
 QlikView Partner
Best Workplace i Sverige 2012
Enfo Sweden AB kom trea i kategorin
Stora bolag och blev årets raket 2012 i
undersökningen som utfördes av
A Great Place to Work Institute.
Utmaningen i IT-branschen
• Stentuff konkurrens
• Prispress
• ”Krig” om kompetens
• Globalisering
• Konsolidering
• Generation X och Y
Vårt konkurrensmedel om
kompetens
• Småskalighet
• Delaktighet
• Bejaka skillnader
Organisation
• Att ”synas”
• Utmanande vision och mål
• Fira framgångar
Styrning
• Prestigelöshet
• ”Våga lämna lagom-vägen”
• Passionerat ledarskap
Ledarskap
Det här har vi gjort…
• Småskalig organisationsmodell (Z-bolag)
• Specialisering
• Differentierade anpassade policies
• Gemensamma värderingar men skillnader i bolagskulturer
• Balanced Score Card med en catchball-process för att sätta
visioner och mål
• Decentraliserad affärsutveckling
• Innovativ kommunikation och EnfoEd
• Målmedvetet arbete med AGPTW-resultaten
(9 -> 8 -> 7 -> 3)
Organisation
Enfo Sweden
AB
Enfo Zipper
AB
Enfo Zystems
AB
Sälj&Marknad
Finans
HR
IT
Enfo Zecurity
AB
Enfo Pointer
AB
Enfo Zuite AB
Enfo Zourcing
AB
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Karlskrona
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Kiev
Kiev
Det här har vi gjort…
• Småskalig organisationsmodell (Z-bolag)
• Specialisering
• Differentierade anpassade policies
• Gemensamma värderingar och skillnader i bolagskultur
• Decentraliserad affärsutveckling
• Balanced Score Card med en catchball-process för att sätta
visioner och mål
• Innovativ kommunikation och EnfoEd
• Målmedvetet arbete med AGPTW-resultaten
(9 -> 8 -> 7 -> 3)
The Enfo Way Scorecard 2012
Vision
By 2024, 80% of Nordic
Companies consider
Enfo as the benchmark
in making business
processes simpler,
smoother, smarter
Mission
To provide world class IT
services with a proven
effect
through niched
entrepreneurial units to
large & medium sized
organizations
Perspective
Employee
Attract, develop
and retain
excellent people
Must Win Battles
2015
Enfo No 1 in
Great Place to
Work in Sweden
Operational targets 2012
Define & Communic. Empl Value Proposition BC
Enfo Top 3 in GPTW in Sweden BC
Enfo Ed for all employees JdV
Implement Intranet / Enfo Station MB
Process
World class
customer
offerings &
deliveries
40 % of the
revenue delivered
as a service
Establish a Business development function UB
Plan for a Program/Service delivery function JdV
10 days –Incr. quality in reporting & invoicing DB
Establish a cust. assignment measurement UB
Customer
The way we act
Be brave,
always, always
keep the promise
and let’s enjoy
Critical
success
factors
Financial
Customer
success &
satisfaction
9 out of 10
customers
recommend Enfo
Profitable
Revenue 1BSEK
Revenue Euro XXXXX
growth
EBITA>100MSEK
EBITA Euro YYYY
Document 5 X 2 customer success stories AR
Establish a new Customer Recommendation
Measurement ÅLE
Genomförande
Ledning/strategigrupp
Vision / Balanced
Scorecard. Möte 1
Balanced Scorecard.
Möte 2
Balanced Scorecard
Möte 3: Fastställa
Catchball
¨Bollning¨ med
vissa medarbetare
under Scorecardarbetet
Catch
ball
Catch
ball
Catch
ball
Implementering
Det här har vi gjort…
• Småskalig organisationsmodell (Z-bolag)
• Specialisering
• Differentierade anpassade policies
• Gemensamma värderingar och skillnader i bolagskultur
• Decentraliserad affärsutveckling
• Balanced Score Card med en catchball-process för att sätta
visioner och mål
• Innovativ kommunikation och EnfoEd
• Målmedvetet arbete med AGPTW-resultaten
(9 -> 8 -> 7 -> 3)
Kommunikation
• Intranet och nyhetsbrev
• Zix Minutes
http://youtu.be/ABx3mwzs_84
• Enfo Ed
http://vimeo.com/34509691
Det här har vi gjort…
• Småskalig organisationsmodell (Z-bolag)
• Specialisering
• Differentierade anpassade policies
• Gemensamma värderingar och skillnader i bolagskultur
• Decentraliserad affärsutveckling
• Balanced Score Card med en catchball-process för att sätta
visioner och mål
• Innovativ kommunikation och EnfoEd
• Målmedvetet arbete med AGPTW-resultaten
(9 -> 8 -> 7 -> 3)
Summering
”It’s not business, it’s personal!”
Mer info
[email protected]
eller
0706-021680
Download