Karlskrona säkrar skoldatanätet med hjälp av Nexus

advertisement
Pressmeddelande 2011-10-31
Karskrona kommun köper inloggningslösning av Nexus
Karlskrona säkrar skoldatanätet med hjälp av Nexus
Karlskrona kommun tar krafttag för att säkra skoldatanätet och inför en ny säker
inloggningslösning från det svenska säkerhetsföretaget Nexus. Genom att kunna identifiera sig
med e-legitimation blir elever och vårdnadshavare i Karlskrona garanterade att rätt
skolinformation når rätt person.
– Skoldatanäten rymmer en stor mängd känslig information, bland annat närvarouppgifter och annan
information som är reserverad för lärare, elever, vårdnadshavare och andra behöriga användare.
Därför är det mycket viktigt att vi kan erbjuda ett inloggningssystem som garanterar att rätt
användare får tillgång till rätt information, säger Fredrik Sjölin, utvecklingschef på Karlskrona
kommun.
Det är tack vare en säker inloggningslösning från Nexus, PortWise Access Manager, som elever,
vårdnadshavare och andra behöriga användare i kommunen nu kan vara helt säkra på att de får rätt
information till rätt person. Den lösning som Nexus levererar till Karlskrona bygger på att användarna
legitimerar sig med en vanlig e-legitimation, som de kan skaffa hos de vanliga internetbankerna eller
Telia. Inloggningen med e-legitimation ger en överlägsen inloggningssäkerhet jämfört med den
tidigare inloggningslösningen.
– Tidigare har vi använt oss av en lösenordsbaserad inloggningslösning. Men i takt med att skolorna
hanterar allt känsligare information på nätet har det blivit nödvändigt med en mer avancerad lösning
där elever och vårdnadshavarnas identitet blir helt säkerställd, säger Fredrik Sjölin.
– Alla organisationer, såväl offentliga verksamheter som företag, sköter en allt större del av sitt
arbete via nätet. Detta medför att en växande mängd känslig information kan nås via internet, och
det är ur den aspekten som det är viktigt att till exempel skoldatanäten säkerställer att rätt person
får tillgång till rätt information, säger Per Hägerö, teknikchef på Nexus.
PortWise Access Manager erbjuder flera alternativa inloggningsmetoder, varav e-legitimation är den
metod som Karlskrona kommun har valt att börja använda. Lite längre fram kommer Karlskrona
kommun också att kunna erbjuda andra inloggningsmetoder beroende på olika behov, till exempel
med engångslösenord som skickas med SMS. Implementationen av PortWise Access Manager gör det
också möjligt för Karlskrona kommun att införa e-tjänstlegitimationer, ett slags elektronisk
identitetskort som automatiskt ger medarbetare i kommunen tillgång till exakt rätt information
oavsett var de befinner sig.
Kontaktpersoner
Per Hägerö, Teknikchef på Nexus, 0702 69 14 66, epost: [email protected]
Peter Gille, VD på Nexus, 070 825 00 14, e-post: [email protected]
About Nexus
Nexus works internationally with e-communication, security and information solutions. Our clients are companies and
organisations for which IT and the Internet are essential to the management of sensitive information and knowledge.
Nexus’ business concept is to offer solutions, products and services that make the right information available to the right
people, at the right time, wherever they need it in the world. We help our clients to not only protect their information,
communication and knowledge, but also to create opportunities to make more effective use of them. More information
and contact: www.nexussafe.com, [email protected]
Download